מאזן ניסיון - סקירה כללית, מה כלול ודוגמאות

יתרת ניסיון היא דוח המפרט את היתרות של כל חשבונות הספר הכללי של החברה בנקודת זמן מסוימת. החשבונות המשתקפים ביתרת ניסיון קשורים לכל החשבונאות העיקרית חשבונאות חשבונאית היא מונח המתאר את תהליך איחוד המידע הכספי כדי להבהיר ולהבין את כל הפריטים, כולל הנכסים סוגי הנכסים סוגי הנכסים הנפוצים כוללים שוטפים, שאינם שוטף, פיזי, בלתי מוחשי, פועל ולא פועל. זיהוי נכון והתחייבויות, הון עצמי, הכנסות, הוצאות עלויות קבועות ומשתנות עלות היא דבר שניתן לסווג בכמה דרכים בהתאם לאופיו. אחת השיטות הפופולריות ביותר היא סיווג לפי עלויות קבועות ועלויות משתנות. עלויות קבועות אינן משתנות עם עליות / ירידות ביחידות נפח הייצור,בעוד שעלויות משתנות תלויות אך ורק ברווחים ובהפסדים. זה משמש בעיקר לזיהוי יתרת החיובים והזיכויים מהעסקאות שנרשמו בספר החשבונות בנקודת זמן מסוימת.

להלן דוגמה למאזן הניסיון של החברה:

דוגמא לאיזון ניסיון

בנוסף לזיהוי שגיאות, יתרת הניסיון מוכנה לבצע את ערכי ההתאמה הדרושים לספר הכללי. הוא מוכן שוב לאחר פרסום הערכים המתאימים בכדי להבטיח שסך החיובים והזיכויים עדיין יתאזן. זה אינו דוח כספי רשמי שלושה דוחות כספיים שלושת הדוחות הכספיים הם דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרימי מזומנים. שלוש הצהרות הליבה הללו מורכבות. בדרך כלל משתמשים בו באופן פנימי ואינו מופץ לאנשים מחוץ לחברה.

מה כולל מאזן ניסיון?

יתרת ניסיון כוללת רשימה של כל סיכומי חשבונות הספרים הכלליים. כל חשבון צריך לכלול מספר חשבון, תיאור החשבון ויתרת החיוב / האשראי הסופית שלו. בנוסף, עליו לציין את התאריך הסופי של תקופת החשבונאות מחזור חשבונאות המחזור החשבונאי הוא התהליך ההוליסטי של רישום ועיבוד של כל העסקאות הפיננסיות של חברה, ממועד ביצוע העסקה, ועד לייצוגה בדוחות הכספיים, ועד לסגירת חשבונות. החובה העיקרית של מנהל חשבונות היא לעקוב אחר מחזור החשבונאות המלא מתחילתו ועד סופו שלשמו נוצר הדוח. ההבדל העיקרי מהספר הכללי הוא בכך שהספר הראשי מציג את כל העסקאות לפי חשבונות, ואילו יתרת הניסיון מציגה רק את סכומי החשבון, ולא כל עסקה נפרדת.

לבסוף, אם הוזנו כמה ערכי התאמה, זה חייב לבוא לידי ביטוי במאזן ניסיון. במקרה זה, עליו להציג את הנתונים שלפני ההתאמה, את כניסת ההתאמה ואת היתרות לאחר ההתאמה.

גיליון אלקטרוני של איזון ניסיון

שגיאות שלא ניתנות לגילוי במאזן הניסיון

מאזן ניסיון יכול להתחקות אחר חוסר הדיוק המתמטי של ספר החשבונות הכללי. עם זאת, ישנם מספר שגיאות שלא ניתן לזהות על ידי דוח זה:

  • שגיאת מחדל: העסקה לא הוזנה למערכת.
  • שגיאת הכניסה המקורית: עסקת הכניסה הכפולה כוללת סכומים שגויים משני הצדדים.
  • שגיאת היפוך: כאשר הוזנה עסקה של כניסה כפולה עם הסכומים הנכונים, אך החשבון שיש לחייב נזקף לחשבון ולזכותו.
  • שגיאת עקרון: העסקה שהוזנה מפרה את עקרונות היסוד של חשבונאות. לדוגמה, הסכום שהוזן היה נכון ונבחר הצד המתאים, אך סוג החשבון היה שגוי (למשל, חשבון הוצאות במקום חשבון אחריות).
  • שגיאת עמלה: סכום העסקה נכון, אך החשבון שחויב או זוכה שגוי. זה דומה לשגיאה העקרונית שתוארה לעיל, אך שגיאת העמלה היא לרוב תוצאה של פיקוח, ואילו שגיאה עקרונית היא תוצאה של חוסר ידע בעקרונות חשבונאיים. אתה יכול ללמוד את יסודות החשבונאות עם הקורס החינמי של האוצר!

משאבים נוספים

מימון היא הספקית הרשמית של הסמכת FMVA® ™ FMVA® ™. הצטרפו ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים בחברות כמו אמזון, ג'יי.פי מורגן ופרארי עבור אנליסטים פיננסיים. מכאן, אנו ממליצים להמשיך ולבנות את הידע וההבנה שלך בנושאים נוספים של מימון ארגוני כגון:

  • כיצד מקושרים 3 הדוחות הכספיים כיצד מקושרים 3 הדוחות הכספיים כיצד מקושרים 3 הדוחות הכספיים? אנו מסבירים כיצד לקשר את שלושת הדוחות הכספיים יחד לצורך מידול והערכה פיננסית ב- Excel. חיבורי רווח נקי ורווחים שמורים, השקעות והשקעות, פחת והפחתות, הוצאות הון, הון חוזר, פעילויות מימון ויתרת מזומנים.
  • מנהל חשבונות מנהל חשבונות תפקידו העיקרי של מנהל חשבונות הוא לשמור ולתעד את האירועים הכספיים היומיומיים של החברה. מנהל חשבונות אחראי על רישום העסקאות הכספיות של העסק, כמו רכישות, הוצאות, הכנסות ממכירות, חשבוניות ותשלומים.
  • מאזן מאזן המאזן הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים הבסיסיים. הצהרות אלה הן המפתח הן למודל פיננסי והן לחשבונאות. המאזן מציג את סך נכסי החברה וכיצד מממנים נכסים אלה באמצעות חוב או הון עצמי. נכסים = התחייבויות + הון עצמי
  • קורס יסודות חשבונאות