מהי ניתוח PEST?

ניתוח PEST הוא אסטרטגיה אסטרטגית מדריכים אסטרטגיים עסקיים. קרא את כל מאמרי ומשאבי האוצר בנושאי אסטרטגיה עסקית ותאגידית, מושגים חשובים שאנליסטים פיננסיים ישלבו במודל וניתוח פיננסי שלהם. היתרון המניע הראשון, 5 הכוחות של פורטר, SWOT, יתרון תחרותי, כוח המיקוח של הספקים מסגרת המשמש להערכת הסביבה החיצונית עבור עסק על ידי פירוק הזדמנויות ואקרא עוד »

מהי ניתוח SWOT?

ניתוח SWOT הוא אחד הכלים הנפוצים ביותר להערכת הסביבות הפנימיות והחיצוניות של החברה והוא חלק מתהליך התכנון האסטרטגי של החברה אסטרטגיה ארגונית אסטרטגיה תאגידית מתמקדת כיצד לנהל משאבים, סיכון והחזר על פני חברה, להבדיל לבחון יתרונות תחרותיים באסטרטגיה העסקית. בנוסף, ניתן לבצע ניתוח SWOT עבור מוצר, מקום, תעשייה או אדם. ניתוח SWOT מסייע בתכנון אסטרטגי כאחד ניתוח אסטרטגי ניתוח אסטרטגי מתייחס לתהליך ביצוע מחקר על חברה וסביבת התפעול שלה לגיבוש אסטרטגיה. ההגדרה וקבלת ההחקרא עוד »

אודות FinViz

פינוויז, קיצור של ויזואליזציות פיננסיות, הוא אתר שוק המניות והנתונים המספק ניתוח פיננסי, מחקר והדמיית נתונים. האתר עושה עבודה טובה בסיכום נפח גדול של מידע לתרשימים ומפות שניתן לעכל ולהבין בקלות. זה עוזר לסוחרים לקבל החלטות במהירות ומאפשר להם לסנתז כמויות גדולות של מידע מורכב.בקר באתר החזותי הפיננסי כאן -> //finviz.com/כלים ותכונות FinVizאתר FinViz קרא עוד »

מהי חברה מוחזקת באופן פרטי?

חברה המופעלת באופן פרטי היא חברה הנמצאת בבעלות מלאה של יחידים או תאגידים. תאגיד הוא ישות משפטית שנוצרה על ידי יחידים, בעלי מניות או בעלי מניות, במטרה לפעול למטרות רווח. תאגידים רשאים להתקשר בחוזים, לתבוע ולהיתבע, להחזיק נכסים, להעביר מסים פדרליים וממלכתיים וללוות כסף ממוסדות פיננסיים. ואינו מציע אינטרסקרא עוד »

מהו מדד המחירים של לאספייר?

מדד המחירים לאספיירס הוא מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן (מדד המחירים לצרכן) מדד המחירים לצרכן (מדד המחירים לצרכן) הוא מדד לרמת המחירים המצרפית במשק. מדד המחירים לצרכן מורכב מצרור של מוצרים ושירותים שנרכשים בדרך כלל. מדד המחירים לצרכן מודד את השינויים בכוח הקנייה של מטבע מדינה ואת רמת המחירים של סל טובין ושירותים. משמש למדידת השינוי במחירי סל טובין ושירותים ביחס לשקלול תקופת בסיס מוגדר. מדד הקרא עוד »

מהן #REF Excel שגיאות?

שגיאת #REF ("ref" מייצגת הפניה) היא ההודעה ש- Excel מציגה כאשר נוסחה מפנה לתא שאינו קיים עוד, בדרך כלל נגרמת על ידי מחיקת תאים שהנוסחה מתייחסת אליהם. כל אנליסט פיננסי טוב מדריך האנליטיקאים Trifecta® המדריך האולטימטיבי כיצד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. האם אתה רוצה להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית? האם אתה מחפש לפעול לפי שיטות עבודה מומלצות מובילות בתעשייה ולהתבלט מהקהל? התהליך שלנו, שנקרא The Analyst Trifecta® מורכב מניתוח, מצגת ומיומקרא עוד »

מהי מערכת הדירוג של CAMELS?

מערכת הדירוג של CAMELS פותחה בארצות הברית כמערכת דירוג פיקוח להערכת קריירות הבנקאות של בנק (Sell-Side). הבנקים, הידועים גם כ עוסקים או ביחד בשם Sell-Side, מציעים מגוון רחב של תפקידים כמו בנקאות השקעות. , מחקר מניות, מכירות ומסחר במצב הכללי. CAMELS הוא ראשי תיבות המייצגים את ששת הגורמים הנחשבים לדירוג. בניגוד ליחסים או דירוגים רגולטוריים אקרא עוד »

מהי הכנסה לפני מס?

הכנסה לפני מס, המכונה גם רווח לפני מס, היא הרווח הנקי הרווח הנקי הרווח הנקי הוא פריט מרכזי, לא רק בדוח רווח והפסד, אלא בשלושת הדוחות הכספיים המרכזיים. בזמן שהוא הגיע דרך דוח רווח והפסד, הרווח הנקי משמש גם במאזן וגם בדוח תזרים המזומנים. הרוויח על ידי עסק לפני שמופחתים / מחושבים מיסים. הכנסות לפני מס, לעומת זאת, מהוות ניכויים הקשורים להוצאות תפעול, פחת והוצאות ריבית.נוסחה להכנסה לפני מסהנוסחה לחישוב הכנסה לפני מס היא כקרא עוד »

מהו קצב מכירה?

שיעור המכירה מודד את כמות המלאי שנמכרת בתקופה מסוימת, ביחס לכמות המלאי שהתקבלה באותה תקופה. באופן קפדני, שיעור המכירה מעריך כמה מהר חברה יכולה למכור את המלאי שלה ולהמיר אותה להכנסות. ביסודו של דבר, הוא בין המדדים החשובים ביותר לביצועי מפתח (KPI). אינדיקטורים לביצועי מפתח (KPI). מדדי ביצועי מפתח (KPI) הם מדדים המשמשים לעקוב ולהערקרא עוד »

מהו משקיע מוסדי?

משקיע מוסדי הוא ישות משפטית שצוברת כספים של משקיעים רבים (שעשויים להיות משקיעים פרטיים או ישויות משפטיות אחרות) להשקעה במכשירים פיננסיים שונים ולהרוויח מהתהליך. במילים אחרות, משקיע מוסדי הוא ארגון שמשקיע בשם חבריו.סיכום קצרמשקיעים מוסדיים הם ישויות משפטיות המשתתפות במסחר בשווקים הפיננסיים.בין המשקיעים המוסדיים נמנים הארגונים הבאים: איגודי אשראי, בנקים, קרנות גדולות כמו קרן נאמנות או גידורקרא עוד »