מהו תזרים מזומנים חינם?

תזרים מזומנים חופשי (FCF) מודד את הביצועים הכספיים של החברה. זה מראה את המזומנים שחברה יכולה לייצר לאחר ניכוי רכישת נכסים כגון נכס, ציוד הנכסים וההשקעות (רכוש, צמח וציוד) הנכסים וההשקעות (רכוש, צמח וציוד) הם אחד מנכסי הליבה הלא שוטפים שנמצאו על היתרה. דַף. השקעות ב- PP&E מושפעות מקייפקס, פחת ורכישות / הפניות של רכוש קבוע. נכסים אלה ממלאים חלק מרכזי בתכנון ובניתוח הכספי של פעילות החברה וההוצאות העתידיות שלה, והשקעות עיקריות אחרות נכסים בלתקרא עוד »

מהי ניתוח אנכי?

ניתוח אנכי הוא כלי חשבונאי המאפשר ביצוע ניתוח פרופורציונלי של מסמכים, כגון דוחות כספיים. תוך כדי ניתוח אנכי, כל פריט בשורה בדוח הכספי מוזן כאחוז מפריט אחר. לפיכך, בדוחות רווח והפסד דוח רווח והפסד דוח רווח והפסד הוא אחד הדוחות הכספיים המרכזיים של החברה המציגים את הרווח וההפסד שלהם לאורך תקופה. הרווח או ההפסד נקבע על ידי לקיחת כל ההכנסות והפחתת כל ההוצאות מפעילות תפעולית ולא תפעולית. דוח זה הוא אחד משלושה דוחות המשמשים הן במימון תאגידי (כולל מודל פיננסי) והן בחשבונאות. t, כל פריט מצוין במונחים של אחוז המכירות ברוטו.באופן דומה,קרא עוד »

מהי הצעת מכרז?

הצעת מכרז הינה הצעה שמשקיע מציע לבעלי המניות של חברה פרטית לעומת חברה ציבורית ההבדל העיקרי בין חברה פרטית לעומת ציבורית הוא שמניותיה של חברה ציבורית נסחרות בבורסה ואילו חברה פרטית. מניות אינן. . ההצעה היא למכר, או למכור, את מניותיהם במחיר ספציפי במועד קבוע מראש. במקרים מסוימים, הצעת המכרז עשויה להיעשות על ידי יותר מאדם אחד, כגוקרא עוד »

מהו מחקר אקוויטי?

אנשי מקצוע בתחום חקר המניות אחראים להפקת ניתוחים, המלצות ודיווחים על הזדמנויות השקעה לפיה בנקים להשקעות בנקאות השקעות בנקאות השקעות היא החלוקה של בנק או מוסד פיננסי המשרתים ממשלות, תאגידים ומוסדות באמצעות מתן חיתום (גיוס הון) ומיזוגים שירותי ייעוץ לרכישות (M&A). בנקים להשקעות משמשים כמתווכים, מוסדות או שלקוחותיהם עשויים להיות מעוניינים בכך. אגף חקר המניות הוא קבוצה של אנליסטים ושותפים בבנקאות השקעות (מכירת צד בנקאי (מכירת צד)) הבנקים, המכונים גם עוסקים או קולקטיביים כ- קרא עוד »

מהן הוצאות נצברות?

הוצאות שנצברו הינן הוצאות המוכרות במועד התהוותן, למרות שטרם שולמו מזומנים. הוצאות אלה עלויות קבועות ומשתנות עלות היא דבר שניתן לסווג בכמה דרכים בהתאם לאופיו. אחת השיטות הפופולריות ביותר היא סיווג לפי עלויות קבועות ועלויות משתנות. עלויות קבועות אינן משתנות עם עליות / ירידות ביחידות נפח הייצור, בעוד שעלויות משתנות תלויות אך ורק בהכנסות באמצעות עקרון ההתאמה מ- GAAP (כללי חשבונאות מקובלים באופן כללי). למי שלא מודע לעקרוקרא עוד »

מהו דוח כספי אישי?

דוח כספי אישי הוא מסמך, או מכלול מסמכים, המתאר את מצבו הכספי של הפרט בנקודת זמן נתונה. לרוב הוא מורכב משני סעיפים - סעיף מאזן וקטע תזרים הכנסה. למרות שאדם יכול להשתמש בדוחות כספיים אישיים מורכבים יותר, מאמר זה יתמקד בגרסה פשוטה. הפורמט המתואר במאמר זה מהווה נקודת התחלה טובה עבור אנשים שהתחדשו להשתמש בדוחות כספיים אישיים לצורך רישום הכספים האישיים שלהם.המאזן האישיחלק המאזן בדוח הכספי האישי מפרט את נכסי הפרקרא עוד »

מהי פונקציית FORECAST?

פונקציית FORECAST מסווגת תחת Excel פונקציות סטטיסטיות פונקציות רשימת פונקציות Excel החשובות ביותר עבור אנליסטים פיננסיים. גיליון בגידות זה מכסה 100 פונקציות שחשוב להכיר בתור אנליסט של Excel. זה יחשב או ינבא ערך עתידי באמצעות ערכים קיימים.במודל פיננסי מהי דוגמנות פיננסית מודלים פיננסיים מבוצעים באקסל כדי לחזות את הביצועים הכקרא עוד »

מהו ערך מוסף כלכלי (EVA)?

ערך מוסף כלכלי (EVA) הוא מדד המבוסס על טכניקת הכנסה שיורית, המודדת את התשואה שנוצרה מעבר לשיעור התשואה הנדרש למשקיעים (שיעור משוכה הגדרת שיעור משוכה, המכונה גם שיעור תשואה מקובל מינימלי. (MARR), הוא שיעור ההחזר המינימלי הנדרש או שיעור היעד שמשקיעים מצפים לקבל על השקעה. השיעור נקבע על ידי הערכת עלות ההון, סיכונים הכרוכים בכך, הזדמנוקרא עוד »

מהי טיוטת בנק?

טיוטת בנק היא מכשיר נוח ובטוח לביצוע תשלומים גדולים ללא צורך במשיכת מזומנים מחשבונו. טיוטות הבנק מובטחות על ידי מוסדות פיננסיים ויכולות לשמש אנשים פרטיים לתשלומים לצדדים שלישיים.ברוב המקרים ניתן להשתמש בטיוטות בנקאיות לביצוע תשלומים ברוב המטבעות. האדם שמקבל את טיוטת הבנק יכול להפקיד אותו בכל בנק, בדיוק כמו במזומן. טיוטות הבנקקרא עוד »

מהו צו סחר?

ביצוע הזמנת סחר נראה אינטואיטיבי - כפתור "קנייה" ליזום סחר וכפתור "מכירה" לסגירת עסק. למרות שביצוע עסקאות אפשרי בצורה כזו, זה מאוד לא יעיל מכיוון שהוא דורש מעקב מתמיד אחר מלאי המניה מהי מניה? אדם שבבעלותו מניות בחברה נקרא בעל מניות והוא זכאי לתבוע חלק מהנכסים והרווחים הנותרים של החברה (אם אי פעם תתפרק החברה). המונחים "מניות", "מניות" ו"הוןקרא עוד »