מהו יחס כיסוי הנכס?

יחס כיסוי הנכסים הוא מדד פיננסי המציין כיצד חברה יכולה פוטנציאלית להסדיר את חובותיה על ידי מכירת נכסיה המוחשיים נכסים מוחשיים נכסים מוחשיים הם נכסים בעלי צורה פיזית ומחזיקים בשווי. דוגמאות כוללות רכוש, צמח וציוד. נכסים מוחשיים נראים ומורגשים ויכולים להיהרס על ידי שריפה, אסון טבע או תאונה. לעומת זאת, נכסים לא מוחשיים חסרים צורה פקרא עוד »

מה זה Google Sheets?

Google Sheets הוא יישום גליונות אלקטרוניים בחינם, המסופק על ידי גוגל בשירות Google Drive. היישום זמין גם כאפליקציית שולחן עבודה ב- ChromeOS, וכאפליקציה לנייד באנדרואיד, Windows, iOS ו- BlackBerry. שירות Google Drive מארח גם מוצרים אחרים של Google כגון Google Docs, Slides ו- Forms.Google Sheets מאפשר למשתקרא עוד »

מהי היצע וביקוש מצטברים?

היצע וביקוש מצטבר מתייחס למושג היצע וביקוש היצע וביקוש חוקי ההיצע והביקוש הם מושגים מיקרו-כלכליים הקובעים כי בשווקים יעילים, כמות המסופקת של טובת וכמות המבוקשת מאותו טוב שווה זו לזו. מחיר הטוב הזה נקבע גם על ידי הנקודה בה ההיצע והביקוש שווים זה לזה. אך מיושם בקנה מידה מקרו-כלכלי. ההיצע המצרפי והביקוש המצרפי מתוכננים שניהם כנגד רמתקרא עוד »

מהי פונקציית SQRT?

פונקציית SQRT היא פונקציית פונקציות מתמטיקה וטריגונומטריה של Excel רשימת פונקציות Excel החשובות ביותר עבור אנליסטים פיננסיים. גיליון בגידות זה מכסה 100 פונקציות שחשוב להכיר בתור אנליסט של Excel. זה יספק את השורש הריבועי של מספר חיובי. הפונקציה הוצגה ב- MS Excel 2010.נוּסחָה= SQRT (מספר)הפונקציה SQRT משתמשת בארגומנט הבא:מספר (טיעון חובקרא עוד »

מהו מינהל אשראי?

ניהול אשראי כולל מחלקה בבנק או במוסד המלווה המופקד על ניהול כל תהליך האשראי. הלוואת כסף היא אחד מתפקידי הליבה של בנק, והבנקים מייצרים הכנסות על ידי חיוב בריבית גבוהה יותר ריבית ריבית מתייחסת לסכום שגובה המלווה הלווה בגין כל צורת חוב שניתנה, בדרך כלל מבוטאת כאחוזים של המנהל. בהלוואות מהריבית שהם משלמים על פיקדונות לקוחות.תפקיד בחירת הלווים והמימון הוא תפקידה של מחלקת האשראי בבנק, והמחלקה נדרשת לוודא את יכולתו של הלווה להשתמש בכספים לייצור הכנסה, ואת יכולתם להחזיר את סכום הקרן והריבית. למידע נקרא עוד »

מהי ערבות צולבת?

ערבות צולבת מתייחסת להסדר בין שתי חברות קשורות או יותר למתן ערבות להתחייבויות זו של זו. ערבות כזו נעשית בדרך כלל בקרב חברות הנסחרות תחת אותה קבוצה או בין חברת אם לחברות הבת שלה. ערבות צולבת מגנה על החברה שקיבלה התחייבות (כגון הלוואת גשר הלוואה הלוואת גשר היא צורת מימון לטווח קצר המשמשת לעמידה בהתחייבויות השוטפות לפני קרא עוד »

מהו עומק השוק?

עומק השוק מתייחס ליכולתו של השוק לקיים הזמנה גדולה משמעותית מבלי להשפיע על מחיר השוק של נייר הערך. בדרך כלל, בעת חישוב עומק השוק, שוקלים סחר בתוך נייר ערך מסוים אחד. במסגרת העסקאות נשקלת הרוחב הכולל ורמת ההזמנות הפתוחות שבוצעו.מָקוֹרעומק השוק מתייחס גם למספר המניות של חברה נתונה שניתן לרכוש מבלי ליצור רמת הערכה משמעותית של אותה מניה מסוימת. בדרך כלל לא נצפות תנועות מחירים בולטות בעת רכישת מניות של חברה עם נקרא עוד »

מהו כלל הערך הנוכחי נטו?

כלל הערך הנוכחי נטו הוא מושג השקעה הקובע כי יש לעסוק בפרויקטים רק אם הם מפגינים ערך נוכחי חיובי (NPV). בנוסף, אין לבצע כל פרויקט או השקעה עם ערך נוכחי שלילי.הבנת ערך נוכחי נקי (NPV)ערך נוכחי נקי (NPV) הוא ההפרש המחושב בין תזרים מזומנים נטו לתזרים מזומנים נטו לאורך תקופת זמן. NPV משמש בדרך כלל להערכת פרויקטים בתקצוב הון וגם לניתוח והשוואה בין השקעות שונות.ערך נוכחי נקי = ערך נוכחי של תזרים מזומנים - ערך נוכחי של תזרים מזומניםנכ"ס חיובי מציין שפרויקט או השקעה רווחיים בעת היוון תקרא עוד »

מהן דינמיקה של שוק?

דינמיקה בשוק מתייחסת לכוחות המשפיעים על המחירים ועל התנהגויות היצרנים והצרכנים. הכוחות גורמים ליצירת אותות תמחור. תנודה בביקוש ובהיצע של מוצר או שירות נתון יוצרת אותות תמחור.דינמיקה בשוק יכולה להשפיע על כל ענף, כלכלה, מודל עסקי או אפילו מדיניות ממשלתית. מחיר, ביקוש והיצע מושפעים מכוחות דינמיים, אך לא תמיד הם רציונלייםקרא עוד »

מה זה עניין קצר?

ריבית קצרה מתייחסת למספר המניות שנמכרו קצרות אך טרם נרכשו או מכוסות. ניתן לציין את הריבית הקצרה של חברה כמספר מוחלט או כאחוז מהמניות. המשקיעים בוחנים את העניין הקצר כדי לסייע בקביעת תחושת השוק הרווחת כלפי מניות מניות רגילות מניות רגילות הן סוג של נייר ערך המייצג בעלות על הון עצמי בחברה. ישנם מונחים אחרים - כגון מניות רגילות, מניות רגילות או מניות הצבעה - שקולים למניות רגילות. .עניין קצר: קיצור מניהנזכיר כי ריבית קצרה היא "מספר המניות שנמכרו קצר אך טרם נרכשו או מכוסו". לכן היא עולה כאשר יותר משקיעים מקצרים מניה. להלקרא עוד »