מהם יחסי יעילות?

יחסי יעילות הם מדדים המשמשים לניתוח יכולתה של חברה להיעזר ביעילות במשאביה, כגון הון ונכסים, לייצור הכנסה. היחסים משמשים כהשוואה בין הוצאות שבוצעו להכנסות שנוצרו, ומשקפים בעצם איזה סוג של תשואה בהכנסות או ברווחים יכולה החברה לעשות מהסכום שהיא מוציאה להפעלת עסקיה.ככל שהחברה מנוהלת ופועלת ביעילות רבה יותר, כך גדל הסיכוי לייצר רווחיות מקסימאלית לבעליה ובעלי המניות בטווח הארוך.אנליסטים פיננסיים יכולים לבחון מגוון יחסי יעילות כדי לבצע הערכה כוללת של היעילות התפעולית הכוללת של החבקרא עוד »

מהי מוטיבציה פנימית?

מוטיבציה פנימית מתייחסת לגירוי המניע אימוץ או שינוי התנהגות לסיפוק אישי או להגשמה. מוטיבציה כזו גורמת לאדם לבצע פעילות מסיבות פנימיות מספקות באופן אישי, בניגוד למוטיבציה חיצונית - כלומר על ידי האפשרות להשיג תגמול חיצוני כלשהו, ​​כמו כסף.במילים אחרות, עם מוטיבציה מהותית, התמריץ לעסוק בהתנהגות או להשלים משימה הוא ביצוע המשימה עצמה. לדוגמא, כאשר מישהו מחליט לאכול גלידה, בדרך כלל המוטיבציה שלו היא ליהנות מההנאה שבאכילת הגלידה. הם לא עקרא עוד »

מהי עלות האנרגיה המפלסית (LCOE)?

עלות האנרגיה המפלגתית (LCOE), המכונה גם עלות החשמל הממוזערת או עלות האנרגיה הממוזגת (LEC), היא מדידה המשמשת להערכת והשוואה של שיטות אלטרנטיביות לייצור אנרגיה. ה- LCOE של נכס מייצר אנרגיה סוגי נכסים סוגי נכסים נפוצים כוללים שוטפים, לא שוטפים, פיזיים, בלתי מוחשיים, תפעוליים ולא פעילים. זיהוי נכון וניתן לחשוב עליו כעל העלות הכוללת הממוצעת של בניית הנכס והפעלתו, ליחידת החשמל הכוללת שנוצרה לאורך חיים משוערים.לחלופין, ניתן לחשוב על ה- LCOE כמחיר המינימום הממוצע שלפיו נדרש למכור את החשמל שייצר הנכס על קרא עוד »

מה עושה אנליסט פיננסי? יום בחיי

אנליסט פיננסי אנליסט פיננסי תיאור משרה תיאור התפקיד של אנליסט פיננסי להלן נותן דוגמה אופיינית לכל הכישורים, ההשכלה והניסיון הנדרשים לשכר לעבודת אנליסט בבנק, במוסד או בתאגיד. ביצוע חיזוי פיננסי, דיווח ומעקב אחר מדדים תפעוליים, ניתוח נתונים פיננסיים, יצירת מודלים פיננסיים אחראי על מגוון רחב של פעילויות כולל איסוף נתונקרא עוד »

מהו מזכר מידע סודי (CIM)?

תזכיר מידע סודי (CIM) הוא מסמך המשמש במיזוגים ורכישות מיזוגים רכישות M&A תהליך מדריך זה מעביר אותך בכל השלבים בתהליך M&A. למד כיצד מיזוגים ורכישות ועסקאות מסתיימים. במדריך זה נתאר את תהליך הרכישה מתחילתו ועד סופו, את סוגי הרוכשים השונים (אסטרטגיות לעומת קניות פיננסיות), את חשיבות הסינרגיות ועלויות העסקה להעברת מידע חשוב אודות עסק למכירה כולל פעילותו. , דוחות כספיים שלושה דוחות כספיים שלושת הדוחות הכספיים הם דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרימי מזומנים. שלוש הצהרות הליבה הללו הן מורכבות, צוות ההנהלה ונתונים אחרים לקונה פוטנציאלי.מדריך זה יפרק את כל הסעיפים השונים הכלולים ברוב ה- CIM ויספק תבנקרא עוד »

מהו הקצאת מחיר קנייה?

בחשבונאות הרכישה, הקצאת מחיר הרכישה היא פרקטיקה בה רוכש מקצה את מחיר הרכישה לנכסים וההתחייבויות של חברת היעד שנרכשה בעסקה. הקצאת מחירי הרכישה היא שלב חשוב בדיווח החשבונאי לאחר השלמת מיזוג או רכישה.התקנים החשבונאיים המקובלים כיום, כגון תקני דיווח פיננסי בינלאומיים (IFRS), תקני IFRS תקני IFRS הם תקני דיווח פיננסי בינלאומיים (IFRS) המורכבים ממכלול כללי חשבונאוקרא עוד »

מהי הלוואה לצרכן?

הלוואת צריכה היא הלוואה הניתנת לצרכנים למימון סוגים ספציפיים של הוצאות. במילים אחרות, הלוואה צרכנית היא כל סוג של הלוואה שהעניק נושה לצרכן על ידי בנקים מובילים בארה"ב. על פי התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות אמריקני, היו בארה"ב 6,799 בנקים מסחריים מבוטחים ב- FDIC. הבנק המרכזי במדינה הוא בנק הפדרל ריזרב, שהקרא עוד »

מהי חכירה תפעולית?

חכירה תפעולית היא הסכם שימוש והפעלת נכס ללא בעלות. נכסים משותפים נכסים מוחשיים נכסים מוחשיים הם נכסים בעלי צורה פיזית ושערכם מוחזק. דוגמאות כוללות רכוש, צמח וציוד. נכסים מוחשיים נראים ומורגשים ויכולים להיהרס על ידי שריפה, אסון טבע או תאונה. לעומת זאת, נכסים בלתי מוחשיים חסרים צורה פיזית ומורכבים מדברים כמו קניין רוחני המושכר כולל מקרקעין נדל"ן נדל"ן הוא נכס מקרקעין המורכב מקרקע ושיפורים, הכוללים מבנים, גופים, כבישים, מבנים, ומערכותקרא עוד »

מהו המחיר המומלץ ליצרן (MSRP)?

המחיר המוצע של היצרן (MSRP) הוא המחיר בו ממליץ היצרן לקמעונאים למכור את המוצר שלו. ה- MSRP משקף בדרך כלל את כל עלויות הייצור והמכירה עלות טובין שנמכרו (COGS) עלות המוצרים שנמכרו (COGS) מודדת את "העלות הישירה" שנוצר בייצור של כל טובין או שירותים. זה כולל עלות חומרית, עלות עבודה ישירה ותקורות ישירות למפעל, והיא פרופורציונלית ישירות להכנסות. ככל שההכנסות גדלות, נדרשים יותר משאבים לייצור הסחורה או השירות. COGS קשורה לעיתקרא עוד »

מהו טיעון תעשיית התינוקות?

טיעון תעשיית התינוקות, תיאוריה קלאסית בסחר בינלאומי גלובליזציה גלובליזציה היא האיחוד והאינטראקציה של אנשים, ממשלות, חברות ומדינות בעולם. זה הושג באמצעות מדינות, כי תעשיות חדשות דורשות הגנה מפני מתחרים בינלאומיים עד שהן בוגרות, יציבות ומסוגלות להיות תחרותיות. הטיעון בענף התינוקות משמש בדרך כלל כדי להצדיק פרוטקציוניזם מסחרי מקומי.את טיעון תעשיית התינוקות יזם אלכסנדר המילטון בשנת 1791 כאשר טען להגנה על תעשיות בארצות הברית מפני יבוא מבריטניה. בהמשך פרסם פרידריך ליסט את ספרקרא עוד »