סקירה כללית של PayPal Holdings

PayPal Holdings, Inc. הינה אחת מחברות התשלומים המקוונות הגדולות ביותר המאפשרות לצדדים לבצע תשלומים באמצעות העברות כספים מקוונות. מערכת התשלומים המקוונת של החברה מציעה חלופות אלקטרוניות לשיטות תשלום מסורתיות כגון הזמנת כסף ושיקים שווי מזומנים מזומנים ושווי מזומנים הם הנזילים ביותר מכל הנכסים במאזן. שווי מזומנים כולל ניירות ערך בשוק הכסף, קבלות בנקאי. החברה מספקת פלטפורמה לספקים מקוונים, אתרי מכירות פומביות מכירה פומבית מכירה פומבית היא מערכת של קנייה ומכירה של סחורות או שירותים על ידי הצעתם להצעות מחיר, מתן אפשרות לאנשים להציע קרא עוד »

מהן הרווחים הלא צפויים?

"רווחים לא צפויים" הוא המונח המשמש בחשבונאות להתייחס להפרש בין הרווחים בפועל של חברה לתקופה לבין הרווחים שהם צפויים לייצר. לפעמים זה מכונה גם "הפתעת רווחים".ההיבט "הבלתי צפוי" יכול להיות חיובי - כלומר החברה הניבה יותר רווחים מהצפוי - או שלילית - מה שאומר שהחברה הרוויחה פחות ממה שציפו לה להרוויח.רווחים לא צפויים סטנדרטיים (SUE)אחת השיטות הנפוצות ביותר לקביעת רווחים בלתי צפויים היא נוסחה מתמטית המכונה "רווחים לא צפויים סטנדרטיים" או SUE. רווחי "הפתעה" יכולים לעתים קרובות להיות שימושיים בעת פיתוח אסטרטגיות למסחר. עם זאת, על מנתקרא עוד »

על בנקאות סוחרים של Bridgepoint

בנקאות סחר ברידג'פוינט הינה חברת השקעות פרטיות ובנקאות השקעות המספקת מיזוגים ורכישות מיזוגים רכישות תהליך M&A מדריך זה מעביר אותך בכל השלבים בתהליך M&A. למד כיצד מיזוגים ורכישות ועסקאות מסתיימים. במדריך זה נתאר את תהליך הרכישה מתחילתו ועד סופו, את סוגי הרוכשים השונים (אסטרטגיות לעומת קניות פיננסיות), חשיבותם של סינרגיות ועלויות עסקה, רכישות הון, גיוסקרא עוד »

מהו ערך עצמאי?

ערך עצמאי הוא שיטת הערכה הקובעת את שווי החברה בערכה הנוכחי לפני עסקת מיזוג ורכישה. מיזוגים ורכישות תהליך M & A מדריך זה מעביר אותך בכל השלבים בתהליך מיזוגים ורכישות. למד כיצד מיזוגים ורכישות ועסקאות מסתיימים. במדריך זה נתאר את תהליך הרכישה מתחילתו ועד סופו, את סוגי הרוכשים השונים (קניות אסטרטגיות לעומת פיננסיות), חשיבותם של סינרגיה ועלויות העסקה. הוא משמש לקביעת התאמתה של קרא עוד »

מהן קרנות הנסחרות בבורסה של ואנגארד (ETF)?

קרנות הוונגארד הנסחרות בבורסה (ETF) הן אוסף של ניירות ערך הנסחרים על מדד המנוהלים ומונפקים על ידי קבוצת ואנגארד. תעודות הסל נותנות למשקיעים את האפשרות לקנות ולמכור מניות כערובה אחת.בצורתם הנוכחית, נפח המסחר של תעודות סל של ואנגארד עוקב אחר תשואות המדד. נכון להיום, ואנגארד מחזיקה ביותר מ- 50 תעודות סל, הנסחרות כמו כל מכשיר אחקרא עוד »

מהו ערך חיצוני?

הערך החיצוני של אופציה מחושב על ידי לקיחת ההפרש בין מחיר השוק של אופציה (הנקרא גם פרמיה) למחיר הפנימי שלה - שווי חוזה אופציות ביחס לבסיס בתום תפוגתו או אם מומש.במילים אחרות, היא נקבעת על ידי גורמים שאינם מחיר נייר הערך הבסיסי והיא החלק ממחיר האופציה העולה על ערכה הפנימי.סיכוםהערך החיצוני של אופציה מחושב על ידי לקיחת ההפרש בין מחיר השוק של אופציה (הנקרא גם פרמיה) למחיר הפנימי שלה - שווי חוזה אופציות ביחס לבסיס בתום תפוגתו או אם מומש.בדרך כלל חוזה מאבד ערך ככל שהוא מתקרב לתאריך התפוגהקרא עוד »

מהן עסקאות ריקות?

עסקאות בטלות הן עסקאות שבוטלות על ידי מוכר או סוחר לפני הסדר העסקה באמצעות חשבון הכרטיס של הלקוח. עסקה בטלה מבטלת את העסקה הראשונית כאילו לא התרחשה ולרוב נדרשים שניים-שלושה ימי עסקים להיכנס לתוקף. כאשר מכירה מבוטלת, המכירה אינה נלכדת או מוסדרת.כמה דוגמאות לעסקאות שבוטלות ברובן הן רכישות הונאה, סחורה שגובה באופן שגוי, חיובים מוטעיים וכו '. עסקאות כאלה לא קרא עוד »

מהי התיישנות מקומית?

התיישנות מיקום היא סוג של פחת שיטות פחת הסוגים הנפוצים ביותר של שיטות פחת כוללים מאזן ישר, ירידה כפולה, יחידות ייצור וספרות שנים. ישנן נוסחאות שונות לחישוב פחת הנכס. הוצאות פחת משמשות בחשבונאות להקצאת העלות של נכס מוחשי לאורך חייו השימושיים. על נכס מקרקעין שנגרם מגורמים אחרים מלבד הנכס עצמו. הגורמים יכולים להיות גורמים סביבתיים או גורמים חיצוניים אחרים המתרחשים במיקום הנכס.לדוגמא, הקמת מפעל תעשייתי בשכונה עלולה לגרום לזיהום רעשים, השקרא עוד »

מהו מודל רב גורמים?

מודל רב-גורמי הוא שילוב של אלמנטים שונים או גורמים המתואמים לתשואות נכסים. המודל משתמש בגורמים האמורים כדי להסביר את שיווי המשקל ומחירי הנכסים. במודלים מרובי גורמים, גורמים שונים קשורים למאפיינים מסוימים (כגון סיכון), וזה עוזר לקבוע את משקלו או חשיבותו של אותו גורם בעת חישוב מחיר נכס או תשואה.מדד טיפוסי לסיכון הוא בטא, אשר מודד את הסיכון המערכתי. סיכון מערכתי ניתן להגדיר את הסיכון הכרוך בקריסה או כישלון של חברה, תעשייה, מוסד פיננסי או כלכלה שלמה. זהו סיכון לכישלון משמעותי של מערכת פיננסית, לפיה משבר מתרחש כאשר ספקי הון מאבדים קרא עוד »

נכסי מאזן

מאזן מאזן המאזן הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים הבסיסיים. הצהרות אלה הן המפתח הן למודל פיננסי והן לחשבונאות. המאזן מציג את סך נכסי החברה וכיצד מממנים נכסים אלה באמצעות חוב או הון עצמי. נכסים = התחייבויות + נכסי הון רשומים כחשבונות או פריטים שמזמינים לפי נזילות. נזילות היא הקלות בה יכול המשרד להמיר נכס במזומן. הנכס הנזיל ביותר הואקרא עוד »