מהו ערך פנימי?

הערך הפנימי של עסק (או נייר ערך השקעה כלשהו) הוא הערך הנוכחי של כל תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים דוח תזרים מזומנים דוח תזרים מזומנים (המכונה גם דוח תזרים מזומנים) הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים המרכזיים לדווח על המזומנים שנוצרו והוצאו במהלך פרק זמן מסוים (למשל, חודש, רבעון או שנה). דוח תזרימי המזומנים משמש גשר בין דוח רווח והפסד למאזן, מהוון בשיעור ההיוון המתאים. בשונה מצורות הערכה יחסית, המתייחסות לחברות דומות ניתוח חברות השוואה כיצד לבצע ניתוח חברות דומה. מדריך זה מראה לכם שלב אחר שלב כיצד לבנות ניתוח קרא עוד »

מהו שוק חופשי?

שוק חופשי הוא סוג של מערכת כלכלית הנשלטת על ידי כוחות השוק של היצע וביקוש, היצע וביקוש חוקי ההיצע והביקוש הם מושגים מיקרו-כלכליים הקובעים כי בשווקים יעילים הכמות המסופקת של טובין וכמות הנדרשת מ שטובים שווים זה לזה. מחיר הטוב הזה נקבע גם על ידי הנקודה בה ההיצע והביקוש שווים זה לזה. בניגוד לבקרות ממשלתיות הכוללות מונופולים להורדת מחירים. זה שונה משוק מוסדר או כלכלת פיקוד. באחרונה, סוכנותקרא עוד »

מהי חיצוניות?

חיצוניות היא עלות או תועלת של פעילות כלכלית תוצר מקומי גולמי (תוצר) תוצר מקומי גולמי (תוצר) הוא מדד סטנדרטי לבריאות הכלכלית של המדינה ואינדיקטור לרמת החיים שלה. כמו כן, ניתן להשתמש בתוצר להשוואת רמות הפריון בין מדינות שונות. מנוסה על ידי צד שלישי שאינו קשור. העלות או התועלת החיצונית אינם באים לידי ביטוי בעלות או בתועלת הסופית של מוצר או שירות. לכן, כלכלנים בדרך כלל רואים בחיצוניות בעיה רצינית שגורמת לקרא עוד »

תבנית דוח תזרים מזומנים

תבנית דוח תזרים מזומנים זו מספקת לך בסיס להקלטת תזרימי מזומנים תפעוליים, השקעות ומימון מדי שנה.כך נראית תבנית הצהרת תזרים המזומנים:הורד את התבנית בחינםהזן את שמך ואת הדוא"ל שלך בטופס למטה והורד את התבנית בחינם עכשיו!דוח תזרימי המזומנים (המכונה גם דוח תזרים המזומנים) הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים המרכזיים. שלושה דוחות כספיים שלושת הדוחות הכספיים הם דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרימי מזומנים. קרא עוד »

מהם 2 ו -20 (דמי קרנות גידור)?

2 ו- 20 הוא מבנה פיצויים של קרנות גידור המורכב מדמי ניהול ודמי ביצוע. 2% מייצג דמי ניהול המוחלים על סך הנכסים המנוהלים. דמי ביצוע של 20% נגבים על הרווחים תשואת רווחי הון תשואת רווח הון (CGY) היא שיפור המחיר בהשקעה או בנייר ערך מבוטא באחוזים. מכיוון שחישוב תשואת רווח ההון כרוך במחיר השוק של נייר ערך לאורך זמן, ניתן להשתמש בו לניתוח התנודות במחיר השוק של נייר ערך. ראה חישוב ודוגמה שקרן הגידור מייצרת, מעבר לסף מינימלי מקרא עוד »

מהו מאזן ניסיון?

יתרת ניסיון היא דוח המפרט את היתרות של כל חשבונות הספר הכללי של החברה בנקודת זמן מסוימת. החשבונות המשתקפים ביתרת ניסיון קשורים לכל החשבונאות העיקרית חשבונאות חשבונאית היא מונח המתאר את תהליך איחוד המידע הכספי כדי להבהיר ולהבין את כל הפריטים, כולל הנכסים סוגי הנכסים סוגי הנכסים הנפוצים כוללים שוטפים, שאינם שוטף, פיזי, בלתי מוחשי, פועל ולא פועל. זיהוי נכון והתחייבויות, הון עצמי, הכנסות, הוצאות עלויות קבועות ומשתנות עלות היא דבר שניתן לסווג בכמה דרכים בהתאם לאופיו. אחת השיטות הפופולריות ביותר היא סיווג לפי עלויות קבועות ועלויות משתנות. עלויות קבועות אינן משתנות עם עליות / ירידות ביחידות נפח הייצור,קרא עוד »

מהו רכב מיוחד (SPV)?

רכב למטרות מיוחדות (SPV) הוא ישות משפטית נפרדת שנוצרה על ידי ארגון. SPV הינה חברה נפרדת עם נכסים משלה סוגי נכסים סוגי נכסים נפוצים כוללים שוטפים, לא שוטפים, פיזיים, בלתי מוחשיים, תפעוליים ולא פעילים. זיהוי נכון והתחייבויות אחריות התחייבות היא התחייבות פיננסית של חברה המביאה להקריבות עתידיות של החברה ליתרונות כלכליים לגופים או לעסקים אחרים. התחייבות קרא עוד »

מה זה Laissez-faire?

Laissez-faire הוא ביטוי בצרפתית שמתורגם ל"עזוב אותנו בשקט. " הכוונה היא לאידיאולוגיה פוליטית הדוחה את נוהג ההתערבות הממשלתית בכלכלה. יתר על כן, המדינה נתפסת כמכשול לצמיחה ופיתוח כלכלי אינדיקטורים כלכליים אינדיקטור כלכלי הוא מדד המשמש להערכת, מדידה והערכה של מצב הבריאות הכללי של המקרו-כלכלה. מדדים כלכליים.המונח מקורו במאה ה -18 במהלך המהפכה התעשייתית. תעשיינים צרפתים השתמשו במונח בתגובה לסיוע מרצון של ממשלת צרפת לקידום עסקים. הביטוי מיוחס באופן מסורתי לאיש העסקים הצרפתי מ 'לה ז'נדר, מאז הגיב לשר מרקנטיליסט, ז'אן בקרא עוד »

מהי ניתוח כמותי?

ניתוח כמותי הוא תהליך האיסוף וההערכה של נתונים ניתנים למדידה ואימות כמו הכנסות, נתח שוק ושכר תגמול תגמול הוא כל סוג של פיצוי או תשלום שאדם או עובד מקבלים כתשלום עבור שירותיהם או על העבודה שהם מבצעים עבור ארגון או חברה. זה כולל שכר בסיס כלשהו שעובד מקבל, יחד עם סוגי תשלום אחרים שנצברים במהלך עבודתו, אשר על מנת להבין את התנהגותו וביצועיו של עסק. בעבר, בעלי עסקים ומנהלי חברות הסתמכו רבות על ניסקרא עוד »

היסטוריה של בנקאות השקעות בהודו

ההיסטוריה של בנקאות השקעות בנקאות השקעות בנקאות השקעות היא חלוקה של בנק או מוסד פיננסי המשרתים ממשלות, תאגידים ומוסדות על ידי מתן שירותי ייעוץ חיתום (גיוס הון) ומיזוגים ורכישות (M&A). בנקים להשקעות משמשים כמתווכים בהודו, כאשר בנקים סוחרים אירופיים הקימו לראשונה בתי מסחר באזור במאה ה -19. מאז שלטו בנקים זרים (שאינם הודים) בפעילקרא עוד »