מהי דיאגרמת עץ?

נעשה שימוש בתרשים עצים במתמטיקה - ליתר דיוק בתורת ההסתברות - ככלי המסייע לחישוב ולספק ייצוג חזותי של ההסתברויות. את התוצאה של אירוע מסוים ניתן למצוא בסוף כל ענף בתרשים העץ.איור 1. תרשים עץ לסבירות האירועים A ו- Bסיכום:נעשה שימוש בתרשימי עצים במתמטיקה כדי להמחיש את ההסתברות לאירועים מסוימים. האירועים תלויים - קרא עוד »

מה ההבדל בין EBIT ל- EBITDA?

ההבדל בין מדריך ה- EBIT EBIT מייצג רווח לפני ריבית ומיסים והוא אחד מסכומי המשנה האחרונים בדוח רווח והפסד לפני הרווח הנקי. EBIT מכונה לפעמים גם הכנסה תפעולית ונקרא כך מכיוון שהוא נמצא על ידי ניכוי כל הוצאות התפעול (עלויות ייצור ולא עלויות ייצור) מהכנסות ממכירות. ו- EBITDA EBITDA EBITDA או רווחים לפני ריבית, מס, פחת, הפחתות הם רווחי החברה לפני שבוצעו ניכויים אלה. EBITDA מתמקד בהחלטות התפעוליות של עסק מכיוון שהוא מסתכל על רווחיות העסק מפעילות הליבה לפני ההשפעקרא עוד »

מהי פונקציית STDEV?

פונקציית STDEV מסווגת תחת פונקציות סטטיסטיות של Excel פונקציית RANK פונקציית RANK מסווגת כפונקציה סטטיסטית של Excel. הפונקציה מחזירה את הדירוג הסטטיסטי של ערך נתון בתוך מערך ערכים שסופק. לפיכך, הוא קובע את המיקום של ערך ספציפי במערך. . הפונקציה תעריך את סטיית התקן על סמך מדגם.כאנליסט פיננסי אנליסט פיננסי תיאור התפקיד קרא עוד »

מהו בנקאות חלקית?

בנקאות חלקית היא מערכת בנקאית המחייבת את הבנקים להחזיק רק בחלק מהכסף שהופקד אצלם כעתודות. הבנקים משתמשים בפיקדונות לקוחות לצורך הלוואות חדשות הלוואת גשר הלוואת גשר היא צורת מימון לטווח קצר המשמשת לעמידה בהתחייבויות השוטפות לפני הבטחת מימון קבוע. הוא מספק תזרים מזומנים מיידי כאשר יש צורך במימון אך עדיין אינו זמין. הלוואת גשר מגיעה עם שיעורי ריבית גבוהים יחסית ועליה להיות מגובה בצורה כלשהי של בטחונות ופרס ריבית ריבית פשוטה נוסחת ריבית פשוטה, הגדרה קרא עוד »

מה זה וול סטריט?

ישנן שתי דרכים לבחון מה זה וול סטריט. זהו גם מיקום גיאוגרפי וגם המכה הפיננסית של ארה"ב (וניתן לטעון, של העולם). מבחינת גיאוגרפיה, וול סטריט תופסת שמונה רחובות במנהטן, ניו יורק. הוא עובר ממזרח למערב מברודווי לרחוב דרום, בלב הרובע הפיננסי. ייצוג ליבו של הקפיטליזם הקפיטליזם הקפיטליזם הוא מערכת כלכלית המאפשרת ומעודדקרא עוד »

מה זה גירינג?

הילוכים הם סכום החוב חוב נטו חוב נטו = סך החוב - מזומן. חוב נטו הוא מדד נזילות פיננסי שמודד את יכולתה של חברה לשלם את כל חובותיה אם היו מגיעים היום. משווה את סך החוב של החברה עם הנכסים הנזילים שלה. - ביחס להון העצמי - שמשמשת חברה למימון פעילותה. חברה שיש לה יחס הילוך גבוה מציגה יחס חוב להון גבוה יחס חוב להון יחס החוב להון הוא יחס מינוף המחשב את שקרא עוד »

סקירה כללית על ענף ההון הפרטי

חברות השקעות פרטיות עשרת חברות המניות הפרטיות מי הן עשר חברות המניות הפרטיות המובילות בעולם? רשימת עשרת החברות הגדולות ביותר ב- PE, ממוינות לפי גיוס ההון הכולל. אסטרטגיות נפוצות בתוך PE כוללות רכישות ממונפות (LBO), הון סיכון, הון צמיחה, השקעות במצוקה והון ביניים. הן חברות לניהול השקעות שרוכשות עסקים פרטיים על ידי איגום הון הניתן מאנשים בעלי שווי נקי גבוה (HNWI) ומשקיעים מוסדיים. משרות פרטיות הן חלק מהקריירות המבוקשות והתחרותיות ביותר בתחום הפיננסים.בסך הכל, חברותקרא עוד »

מהו הון מניות?

הון מניות (הון בעלי מניות, הון עצמי, הון תרום, עודף תרומה עודף תרומה הוא חשבון של חלק ההון העצמי במאזן המחזיק בסכומים עודפים שבוצעו בהנפקת מניות בשווי נקוב. בחשבון זה יש גם רווחים ו הפסדים מהנפקה, רכישה חוזרת וביטול מניות, כמו גם רווחים והפסדים ממכירת מכשירים פיננסיים מורכבים או הון משולם) הוא הסכום שהשקיעו בעלי המניות של החברה לשימוש בעסק. כאשר חברה נוצרת, אם הנכס היחיד שלה הוא המזומנים שהושקעו על ידי בעלי המניות, המאזן מאוזן בצד ימין באמצעות הון מניות, חשבון הון עצמי.הון מניות הוא פריט מרכזי אך לעיתים הוא מתפרק על ידי חברות לסוגים השונים של חשבונות הון עצמי. חשבונות הון מורכבים ממניות רגילות, קרא עוד »

מה זה פיגור?

פיגורים מתייחסים לתשלומים שחלפו באיחור ואמורים להתבצע בסוף תקופה מסוימת לאחר החמצת התשלומים הנדרשים. סך הפיגורים שווה לסכום של כל התשלומים שהצטברו לאורך זמן מאז התשלום הראשון. ניתן להשתמש במונח ביחס לעלויות שונות כגון תשלומי שכירות, חשבונות מים, מזונות ילדים, תמלוגים, דיבידנדים דיבידנד דיבידנד הוא חלק מהרווחים והרווחים הקרא עוד »

מהי ריבית נצברת לעומת ריבית רגילה?

כאשר משקיעים במניות ובאיגרות חוב, משולמים למשקיעים ריבית שנצברה לעומת ריבית רגילה בתקופה מוסכמת. תשלומי הריבית אינם משולמים באופן מיידי, ומנפיקי האבטחה יהיו חייבים למשקיעים כסף בכל זמן מסוים, תלוי בזמן שחלף מאז שהתשלום האחרון התקבל.ריבית שנצברה מתייחסת לחיובי הריבית המצטברים שהוכרו בספרי החשבונות אך טרם שולמו. לעומת זאת, ריבית רגילה יכולה להיות הריבית שנצברה על חיסכון בנקאי או הריבית הנגבית בגין הלוואת כסף מהבנק.סיכום קצקרא עוד »