בנקאות חלקית - הבנה כיצד פועל בנקאות חלקית

בנקאות חלקית היא מערכת בנקאית המחייבת את הבנקים להחזיק רק בחלק מהכסף שהופקד אצלם כעתודות. הבנקים משתמשים בפיקדונות לקוחות לצורך הלוואות חדשות הלוואת גשר הלוואת גשר היא צורת מימון לטווח קצר המשמשת לעמידה בהתחייבויות השוטפות לפני הבטחת מימון קבוע. הוא מספק תזרים מזומנים מיידי כאשר יש צורך במימון אך עדיין אינו זמין. הלוואת גשר מגיעה עם שיעורי ריבית גבוהים יחסית ועליה להיות מגובה בצורה כלשהי של בטחונות ופרס ריבית ריבית פשוטה נוסחת ריבית פשוטה, הגדרה ודוגמה. ריבית פשוטה היא חישוב ריבית שאינו לוקח בחשבון את השפעת ההרכב. במקרים רבים, תרכובות ריבית בכל תקופת הלוואה מוגדרת, אך במקרה של ריבית פשוטה, לא.חישוב הריבית הפשוטה שווה לסכום הקרן מוכפל בריבית, מוכפל במספר התקופות. על ההפקדות שביצעו לקוחותיהם. העתודות מוחזקות כיתרות בחשבון הבנק בבנק המרכזי הבנק הפדרלי (הפד). הפדרל ריזרב הוא הבנק המרכזי של ארצות הברית ומהווה את הרשות הפיננסית העומדת מאחורי כלכלת השוק החופשי הגדולה בעולם. או כמטבע בבנק. דרישת המילואים מאפשרת לבנקים מסחריים לשמש מתווכים בין לווים לחוסכים על ידי מתן הלוואות ללווים ומתן נזילות מיידית למפקידים המעוניינים לבצע משיכות.העתודות מוחזקות כיתרות בחשבון הבנק בבנק המרכזי הבנק הפדרלי (הפד). הפדרל ריזרב הוא הבנק המרכזי של ארצות הברית ומהווה את הרשות הפיננסית העומדת מאחורי כלכלת השוק החופשי הגדולה בעולם. או כמטבע בבנק. דרישת המילואים מאפשרת לבנקים מסחריים לשמש מתווכים בין לווים לחוסכים על ידי מתן הלוואות ללווים ומתן נזילות מיידית למפקידים המעוניינים לבצע משיכות.העתודות מוחזקות כיתרות בחשבון הבנק בבנק המרכזי הבנק הפדרלי (הפד). הפדרל ריזרב הוא הבנק המרכזי של ארצות הברית ומהווה את הרשות הפיננסית העומדת מאחורי כלכלת השוק החופשי הגדולה בעולם. או כמטבע בבנק. דרישת המילואים מאפשרת לבנקים מסחריים לשמש מתווכים בין לווים לחוסכים על ידי מתן הלוואות ללווים ומתן נזילות מיידית למפקידים המעוניינים לבצע משיכות.דרישת המילואים מאפשרת לבנקים מסחריים לשמש מתווכים בין לווים לחוסכים על ידי מתן הלוואות ללווים ומתן נזילות מיידית למפקידים המעוניינים לבצע משיכות.דרישת המילואים מאפשרת לבנקים מסחריים לשמש מתווכים בין לווים לחוסכים על ידי מתן הלוואות ללווים ומתן נזילות מיידית למפקידים המעוניינים לבצע משיכות.

מערכת הבנקאות השברירית הגיעה למקום כפתרון לבעיות שנתקלו בשפל הגדול כאשר המפקידים ביצעו משיכות רבות, מה שהוביל לריצות בנקים. הממשלה הציגה את דרישות המילואים בכדי לסייע בהגנה על כספי המפקיד מפני השקעה בהשקעות מסוכנות. לדוגמא, אם אדם מפקיד 1,000 דולר בחשבון בנק, הבנק אינו יכול להלוות את כל הכסף. אין צורך לשמור את כל ההפקדות בכספת המזומנים של הבנק. במקום זאת, הבנקים נדרשים להחזיק 10% מההפקדות, כלומר 100 דולר, כרזרבות, והם עשויים להלוות את יתר 900 דולר. הפדרל ריזרב קובע את דרישת הרזרבה כאחד הכלים להנחיית המדיניות המוניטרית.

בנקאות חלקית

היסטוריה של בנקאות חלקית

הרעיון של בנקאות חלקית עלה בתקופת סחר בזהב, עם ההבנה שלא כל האנשים זקוקים לפיקדונות שלהם בו זמנית. כשאנשים הפקידו את מטבעות הכסף והזהב אצל צורפים, הם קיבלו שטר חוב. מאוחר יותר התקבלו השטרות כאמצעי חליפין, והמחזיקים השתמשו בהם בעסקאות מסחריות. מכיוון שהשטרות שימשו ישירות בסחר, הצורפים הבינו שלא כל החוסכים ימשכו את פיקדונותיהם בו זמנית. הם החלו להשתמש בפיקדונות להנפקת הלוואות ושטרות בריבית גבוהה, בנוסף לדמי האחסון שגובים ההפקדות. הצורפים עברו אז מלהיות אפוטרופוסים של חפצי ערך לבנקים משלמים ריביות ומניבים ריביות.

אם בעלי השטרות יאבדו את אמונם בצורפים, הם היו מושכים את כל מטבעותיהם והפקדות אחרות במקביל. במצב בו לבנק לא היו מספיק עתודות לתמוך במשיכות ההמונים, הוא יסתיים בחדלות פירעון. בשל הסיכון הנשקף לפיקדונות צרכנים מצד בנקים, ממשלות שונות העלו חוקים להקמת סוכנות שליטה מרכזית שתסדיר את ענף הבנקאות. שוודיה הייתה המדינה הראשונה שהקימה בנק מרכזי בשנת 1668, ומדינות אחרות הלכו בעקבותיה. הבנקים המרכזיים קיבלו את הסמכות להסדיר בנקים מסחריים, לקבוע דרישות עתודה ולנהוג כמלווה למוצא אחרון לבנקים מסחריים שהושפעו מריצות בנקים.

דרישות מילואים

דרישות המילואים, או יחס המילואים, הן תקנות של בנקים מרכזיים המכתיבות את סכום המימורות המינימלי שעל בנק להחזיק. מדינות מסוימות, כגון קנדה, בריטניה, אוסטרליה, שבדיה, ניו זילנד והונג קונג אינן מציבות דרישות מילואים. במקום זאת, הבנקים במדינות אלה מוגבלים על ידי דרישות ההון. כאשר עתודות של בנק מסחרי מתרוקנות, הבנקים המרכזיים במדינות אלה נכנסים להציע את הרזרבות הדרושות.

בארצות הברית, העתודות מוחזקות בכספת הבנק או בבנק הפדרל ריזרב הקרוב. חבר הנאמנים של הפד קבע את דרישות המילואים והשתמש בהם כאחד הכלים להנחיית המדיניות המוניטרית. נכון לינואר 2016, בנקים מסחריים עם פיקדונות נמוכים מ- 15.2 מיליון דולר לא נדרשו להחזיק עתודות. בנקים עם פיקדונות בשווי של 15.2 מיליון עד 110.2 מיליון דולר נדרשו לשמור על דרישת הרזרבה על 3% ואילו בעלי פיקדונות של יותר מ -100.2 מיליון דולר נדרשו לשמור על דרישת עתודה של 10%. רחוב גארן. חוק ז'רמן משנת 1982 פוטר את התחייבויות המילואים הראשונות בסך 2 מיליון דולר מדרישות הרזרבה.

על הבנקים להחזיק לא פחות מדרישת הרזרבה שנקבעה. הם רשאים להחזיק עתודות העולות על האחוז הנדרש. כל עתודות מעבר לרמת העתודה הדרושה נקראות כעתודות עודפות. חוק ההקלה על שירותים פיננסיים משנת 2006 אישר את הפדרל ריזרב לשלם ריבית על יתרות עודפות החל מ -1 באוקטובר 2008. ישנם בנקים המחזיקים ברזרבות עודפות כאמצעי בטיחות במקרה של משיכת מזומנים המונית על ידי הלקוחות, במיוחד בתקופות של אי ודאות כלכלית.

איך בנקים יוצרים כסף

בנקים מסחריים נדרשים להחזיק רק חלק קטן מהפקדות הלקוחות כרזרבות ועשויים להשתמש בשאר ההפקדות בכדי להעניק הלוואות ללווים. בעת מתן הלוואות בנקים מסחריים מקבלים שטרי חוב בתמורה לאשראי המופקד בחשבון הלווה בבנק. ההפקדות לחשבון הלווה, בניגוד למתן הלוואות בצורת מטבע, הן חלק מהתהליך שהבנקים משתמשים בו ליצירת כסף. כאשר בנק מנפיק הלוואה, הוא יוצר כסף חדש, אשר בתמורה מגדיל את היצע הכסף. לדוגמא, כאשר אדם לווה הלוואת משכנתא בסך 100 אלף דולר, הבנק מזכה את חשבון הלווה בכסף השווה לגודל הלוואת המשכנתא במקום לתת להם מטבע בסך שווי ההלוואה.

מכפיל הכסף

מכפיל הכסף מודד את סכום הכסף הבנקאי המסחרי שניתן ליצור באמצעות יחידה ספציפית של כספי הבנק המרכזי. כספי בנקים מסחריים מתייחסים להפקדות הביקוש בבנק הקמעונאי באמצעותם ניתן לכתוב צ'קים או להשתמש בכרטיס חיוב או אשראי. לעומת זאת, כספי הבנקים המרכזיים מתייחסים לכסף שאומץ על ידי הבנק המרכזי וכוללים מתכות יקרות, מטבעות, שטרות, עתודות המוחזקות בחשבונות בבנקים המרכזיים וכל דבר אחר המשמש את הבנק המרכזי כצורת כסף. אנליסטים משתמשים במשוואת המכפיל כדי לאמוד את ההשפעות של דרישות הרזרבה על המשק. המשוואה מתבטאת באופן הבא:

m = 1 / R.

איפה:

מ ' הוא מכפיל הכסף

R הוא דרישת המילואים

מבחינה זו הבנק המרכזי יכול לשנות את אספקת הכסף על ידי שינוי דרישת הרזרבה. לדוגמא, אם היא קובעת דרישת עתודה של 10%, היא יוצרת אספקת כסף השווה פי עשרה מכמות העתודות. דרישת עתודה של 20% יוצרת אספקת כסף השווה פי חמישה מכמות העתודות במשק.

קריאות קשורות

ענף הבנקאות הוא עמוד השדרה של כלכלה. למידע נוסף על המערכת הבנקאית, אנו מציעים לקרוא את האוצר הבא.

  • בנקים מסחריים בנק מסחרי בנק מסחרי הוא מוסד פיננסי המעניק הלוואות, מקבל פיקדונות ומציע מוצרים פיננסיים בסיסיים כגון חשבונות חיסכון ותעודות הפקדה ליחידים ולעסקים. זה מרוויח כסף בעיקר על ידי מתן הלוואות מסוגים שונים ללקוחות וגביית ריבית.
  • הקלה כמותית הקלה כמותית הקלה כמותית (QE) היא מדיניות מוניטרית של הדפסת כסף, המיושמת על ידי הבנק המרכזי כדי להמריץ את המשק. הבנק המרכזי יוצר
  • בנק אנגליה בנק אנגליה בנק אנגליה (BoE) הוא הבנק המרכזי של בריטניה ומודל שעליו בנויים רוב הבנקים המרכזיים ברחבי העולם. מאז הקמתו בשנת 1694, הבנק עבר מלהיות בנק פרטי שהלווה כסף לממשלה, להיות הבנק המרכזי הרשמי של בריטניה.
  • הבנק המרכזי האירופי הבנק המרכזי האירופי הבנק המרכזי האירופי (ECB) הוא אחד משבעת המוסדות של האיחוד האירופי והבנק המרכזי בגוש האירו כולו. זהו אחד הבנקים המרכזיים החשובים ביותר בעולם, המפקח על למעלה מ -120 בנקים מרכזיים ומסחריים במדינות החברות.