תקציב תפעולי - סקירה כללית, דוגמה ותבנית הורדה

תקציב תפעולי מורכב מכל ההכנסות הכנסות ממכירות הכנסות ממכירות הן ההכנסות שקיבלה חברה ממכירות סחורות שלה או מתן שירותים. בחשבונאות, המונחים "מכירות" ו"הכנסות "יכולים להיות, ולעיתים קרובות, משמשים להחלפה, פירושם אותו דבר. הכנסה אינה אומרת בהכרח מזומנים שהתקבלו. והוצאות הוצאות הוצאה היא סוג של הוצאה הזורמת דרך דוח רווח והפסד ומנוכה מההכנסות כדי להגיע לרווח נקי. בשל עקרון הצבירה בחשבונאות, ההוצאות מוכרות כאשר הן נוצרות, לאו דווקא כשמשלמים להן. לאורך תקופת זמן (בדרך כלל רבע או שנה) אשר תאגיד תאגיד תאגיד הוא ישות משפטית שנוצרה על ידי יחידים, בעלי מניות או בעלי מניות, במטרה לפעול למטרות רווח.תאגידים רשאים להתקשר בחוזים, לתבוע ולהיתבע, להחזיק נכסים, להעביר מסים פדרליים וממלכתיים וללוות כסף ממוסדות פיננסיים. , הממשלה (ראה תקציב ארה"ב לשנת 2017), או הארגון משתמש לתכנון פעולותיו. תקציב תפעולי נערך לפני תקופת דיווח כיעד או תוכנית שהעסק מצפה להשיג. להלן דוגמה לתבנית תקציב להורדה והסבר כיצד להכין תבנית.להלן דוגמה לתבנית תקציב להורדה והסבר כיצד להכין תבנית.להלן דוגמה לתבנית תקציב להורדה והסבר כיצד להכין תבנית.

תמונת מסך של תבנית תקציב תפעולי

הורד עותק חינם של תבנית תקציב תפעולי זה.

רכיבי תקציב תפעולי

המרכיבים העיקריים של תקציב הפעילות מתוארים להלן. כל עסק הוא ייחודי ולכל ענף יש את הניואנסים שלו, אך פריטים אלה הם כלליים מספיק כדי לחול על רוב הענפים.

הכנסה מס '1

ההכנסות בדרך כלל מחולקות לנהגים ולרכיבים שלה. ניתן לחזות הכנסות בשנה אשתקד (שנה על פני שנה) השנה מייצגת שנה על פני שנה והיא סוג של ניתוח פיננסי המשמש להשוואת נתוני סדרות זמן. שימושי למדידת צמיחה, איתור בסיס מגמות, אך בדרך כלל נדרש פירוט נוסף על ידי פירוק ההכנסות למרכיביה הבסיסיים.

זרמי הכנסות הכנסות זרמי הכנסה הם המקורות השונים מהם מרוויח עסק ממכירת סחורות או מתן שירותים. סוגי ההכנסות שרושם עסק בחשבונותיו תלויים בסוג הפעילויות שמבצע העסק. ראה קטגוריות ודוגמאות שמנהלי התקנים כוללים בדרך כלל:

 • נפח (יחידות, חוזים, לקוחות, מוצרים וכו ')
 • מחיר (מחיר ממוצע, ליחידת מחיר, פלח וכו ')
# 2 עלויות משתנות

לאחר הכנסה, בדרך כלל מקוזרים עלויות משתנות. עלויות אלה נקראות "משתנות" מכיוון שהן תלויות בהכנסות, ולרוב מחושבות כאחוז מהמכירות.

עלויות משתנות עלויות משתנות עלויות משתנות הן הוצאות המשתנות ביחס לנפח הסחורות או השירותים שהעסק מייצר. במילים אחרות, מדובר בעלויות המשתנות לעתים קרובות:

 • עלות טובין שנמכרו עלות טובין שנמכרו (COGS) עלות המוצרים שנמכרו (COGS) מודדת את "העלות הישירה" שנגרמה בייצור של כל טובין או שירותים כלשהם. זה כולל עלות חומרית, עלות עבודה ישירה ותקורות ישירות למפעל, והיא פרופורציונלית ישירות להכנסות. ככל שההכנסות גדלות, נדרשים יותר משאבים לייצור הסחורה או השירות. COGS הוא לעתים קרובות
 • עלויות מכירה ישירה
 • נציבות נציבות עמלות מכירה מתייחסת לפיצוי המשולם לעובד לאחר סיום המשימה, לרוב מכירת מספר מסוים של מוצרים או שירותים
 • דמי עיבוד תשלום
 • הוֹבָלָה
 • היבטים מסוימים של שיווק
 • עבודה ישירה

קרא עוד על עלויות משתנות וקבועות עלויות קבועות ומשתנות עלות היא דבר שניתן לסווג בכמה דרכים בהתאם לאופיו. אחת השיטות הפופולאריות ביותר היא סיווג לפי עלויות קבועות ועלויות משתנות. עלויות קבועות אינן משתנות עם עליות / ירידות ביחידות נפח הייצור, בעוד שהעלויות המשתנות תלויות אך ורק.

# 3 עלויות קבועות

לאחר שנוכו עלויות משתנות, עלויות קבועות הן בדרך כלל הבאות. הוצאות אלה אינן משתנות עם שינויים בהכנסות והן לרוב קבועות, לפחות במסגרת הזמן של תקציב התפעול.

דוגמאות לעלויות קבועות כוללות:

 • השכרה
 • משרד ראשי
 • ביטוח
 • טֵלֵקוֹמוּנִיקַציָה
 • משכורות והטבות הנהלה
 • כלי עזר
# 4 הוצאות שאינן במזומן

תקציב תפעולי כולל לרוב הוצאות שאינן מזומנות הוצאות שאינן מזומנות הוצאות שאינן מזומנות מופיעות בדוח רווח והפסד מכיוון שעקרונות חשבונאיים מחייבים את רישומן למרות שלא שולמו בפועל במזומן. , כגון פחת והפחתות. אף על פי שהוצאות אלה אינן משפיעות על תזרים המזומנים מדריכי הערכת שווי בחינם כדי ללמוד את המושגים החשובים ביותר בקצב שלך. מאמרים אלה ילמדו אתכם שיטות עבודה מומלצות לשווי עסקי וכיצד ניתן להעריך חברה באמצעות ניתוח חברות מקביל, דוגמנות תזרים מזומנים מוזלות (DCF) ועסקאות תקדימיות, המשמשות בבנקאות השקעות, בחקר מניות (למעט מיסים). הן ישפיעו ביצועי הדיווח הכספי (כלומר הנתונים שהחברה מדווחת בסוף השנה על דוח רווח והפסד).

# 5 הוצאות שאינן תפעוליות

הוצאות שאינן תפעוליות הן אלו אשר יורדות מתחת לרווח לפני ריבית ומסים (מדריך EBIT EBIT מדד EBIT מייצג רווח לפני ריבית ומיסים והוא אחד מסכומי המשנה האחרונים בדוח רווח והפסד לפני הרווח הנקי. EBIT מכונה לפעמים גם הכנסה תפעולית. והוא נקרא כך מכיוון שהוא נמצא על ידי ניכוי כל הוצאות התפעול (עלויות ייצור ולא ייצור) מהכנסות ממכירות.) או הכנסה תפעולית רווח תפעולי רווח תפעולי, המכונה גם רווח תפעולי או רווח לפני ריבית ומיסים (EBIT), הוא סכום ההכנסות שנותר לאחר ניכוי עלויות תפעוליות ישירות ועקיפות. הוצאות ריבית, הכנסות מריבית ומקורות הכנסה שאינם תפעוליים אחרים אינם נחשבים בהכנסות התפעוליות המחושבות. דוגמאות להוצאות שעשויות להיכלל בתקציב הן:

 • הוצאות ריבית ריבית הוצאות ריבית נובעות מחברה המממנת באמצעות חוב או חכירת הון. הריבית נמצאת בדוח רווח והפסד, אך ניתן לחשב אותה גם באמצעות לוח החובות. על לוח הזמנים לתאר את כל חלקי החוב העיקריים שיש לחברה במאזן שלה, ולחשב את הריבית על ידי הכפלת החוב
 • רווחים או הפסדים
 • מיסוי חשבונאות עבור מיסי הכנסה מיסי הכנסה וחשבונתו הם תחום מרכזי במימון חברות. ההבנה הרעיונית של חשבונאות מיסי הכנסה מאפשרת לחברה לשמור על גמישות פיננסית. מס הוא תחום מורכב לניווט ולעתים קרובות מבלבל אפילו את האנליסטים הפיננסיים המיומנים ביותר.
# 6 עלויות הון בתקציב תפעולי

עלויות הון כיצד לחשב את CapEx - פורמולה מדריך זה מראה כיצד לחשב את CapEx על ידי הפקת נוסחת CapEx מדוח רווח והפסד למודל וניתוח פיננסי. בדרך כלל אינם נכללים בתקציב תפעולי. המונח תפעול מתייחס לדוח רווח והפסד (דוח רווח והפסד) שאינו כולל הוצאות הוניות.

רוב החברות מכינות תקציב נפרד להשקעות הוניות תבנית מודל השקעות הון תבנית מודל השקעת הון זו תסייע לך לחשב מדדי הערכת שווי מרכזיים של השקעת הון הכוללת תזרימי מזומנים, NPV, IRR והחזר. .

קורס תקצוב וחיזוי

למידע נוסף על תהליך התקצוב והחיזוי בחברות, עיין בקורס תקצוב של Finance! בכיתה תלמדו על סוגי התקציבים (תקצוב אפס מבוסס-אפס מצטבר, תקצוב מבוסס-אפס (ZBB) הוא טכניקת תקצוב המקצה מימון על סמך יעילות והכרחיות ולא על היסטוריית התקציב. ניהול, ערך הצעה, עלות מבוססת פעילות מבוססות פעילות עלות מבוססת פעילות היא דרך ספציפית יותר להקצות עלויות תקורה על סמך "פעילויות" התורמות בפועל לעלויות תקורה. פעילות היא וכו '), היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן, ו כיצד ליישם אותם.

יעדי למידה נוספים כוללים הבנת שיטות עבודה מומלצות לניהול פיננסי, לימוד כיצד לתכנן תהליך תקצוב, והסבר כיצד תהליך התקצוב משתלב במסגרת אסטרטגית של החברה תכנון אסטרטגי תכנון אסטרטגי הוא האמנות לגבש אסטרטגיות עסקיות, ליישם אותן ולהעריך את השפעתן על יעדים ארגוניים. הרעיון .

חשיבות התקציבים

הורד את תבנית התקציב ההפעלה בחינם

הדרך הטובה ביותר ללמוד היא לעשות! כדי להתחיל לעבוד עם דוגמא לבד, הורד את תבנית התקציב התפעולי שהושלם ב- Excel ושנה אותה למספרים שלך.

התבנית תוכננה כך שהיא קלה לעריכה. כל המספרים המקודדים בכחול וכל הנוסחאות בשחור. הקפד לערוך רק את התאים הכחולים עם המספרים שלך, אלא אם כן אתה רוצה לשנות את הנוסחאות בכוונה.

לחץ על הקישור להורדת תבנית התקציב בחינם עכשיו!

תמונת מסך של תבנית תקציב תפעולי

הסבר וידאו על סוגי התקציבים

להלן סרטון קצר המסביר את סוגי התקציבים השונים, למה הם משמשים ולמה הם חשובים לתאגידים. תוכלו ללמוד במהירות את ההבדלים בין שלושת סוגי התקציבים העיקריים (תפעול, הון ומזומן).

משאבים נוספים

תודה שקראת מדריך זה לתקציבי הפעלה. המשימה של האוצר היא לעזור לך להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. עם מטרה זו בחשבון, המשאבים הנוספים הללו יעזרו לך בדרכך:

 • ראש תקצוב ראש תקציב מי שאחראי בסופו של דבר על מסגור ויצירת התקציב לפרויקט ידוע כראש התקציב עבור אותו פרויקט. התקציב עצמו הוא מסמך המפרט את ההכנסות וההוצאות הצפויות הקשורות לפרויקט.
 • תקציב הפרויקט תקציב הפרויקט תקציב הפרויקט הוא כלי המשמש את מנהלי הפרויקט לאמידת העלות הכוללת של פרויקט. תבנית תקציב פרויקט כוללת אומדן מפורט של כל העלויות שעלולות להיגרם לפני השלמת הפרויקט.
 • בעל תקציב מחזיק בתקציב מי שאחראי בסופו של דבר להבטיח את קיומו של התקציב מכונה מחזיק התקציב. בעלי תקציב הם בדרך כלל מנהלים ומנהלים תפעוליים של חברות המופקדות על ידי הבעלים / בעלי המניות או הדירקטוריון לדאוג שהחברה תקיים את תקציבה.
 • מדריך דוגמנות פיננסית מדריך פיננסי חינם מדריך דוגמנות פיננסי זה מכסה טיפים של Excel ושיטות עבודה מומלצות לגבי הנחות, נהגים, חיזוי, קישור שלושת ההצהרות, ניתוח DCF ועוד