נוסחת עלות שולית - הגדרה, דוגמאות, חישוב עלות שולית

עלות שולית מייצגת את העלויות המצטברות שנגרמו בעת ייצור יחידות טובין או שירות. זה מחושב על ידי לקיחת השינוי הכולל בעלות ייצור הסחורות נוספות וחלוקת השינוי במספר הסחורות המיוצרות. העלויות המשתנות הרגילות עלויות משתנות עלויות משתנות הן הוצאות המשתנות ביחס לנפח הסחורות או השירותים שהעסק מייצר. במילים אחרות, מדובר בעלויות המשתנות כלולות בחישוב הן עבודה וחומרים, בתוספת העלייה המשוערת בעלויות קבועות (אם קיימות), כגון הוצאות ניהול, תקורה ומכירה. ניתן להשתמש בנוסחת העלות השולית במודל פיננסי מהו דוגמנות פיננסית דוגמנות פיננסית מבוצעת ב- Excel כדי לחזות את הביצועים הכספיים של החברה. סקירה כללית של מה זה דוגמנות פיננסית, איך &למה לבנות מודל. כדי לייעל את ייצור תזרים המזומנים תזרים מזומנים תזרים מזומנים (CF) הוא הגדלה או ירידה בכמות הכסף שיש לעסק, למוסד או לאדם. במימון, המונח משמש לתיאור כמות המזומנים (מטבע) שנוצרת או נצרכת בפרק זמן נתון. ישנם סוגים רבים של CF.

להלן אנו מפרקים את המרכיבים השונים של נוסחת העלות השולית.

נוסחת עלות שולית בתרשים

תמונה: קורס תקצוב ותחזיות של האוצר.

מה הנוסחה לעלות שולית?

נוסחת העלות השולית היא:

עלות שולית = (שינוי בעלויות) / (שינוי בכמות)

1. מהו "שינוי בעלויות"?

בכל רמת ייצור ובכל פרק זמן עלויות הייצור עשויות לעלות או לרדת, במיוחד כאשר עולה הצורך לייצר נפח תפוקה פחות או יותר. אם ייצור יחידות נוספות דורש העסקת עובד נוסף או שניים ומעלה את עלות הרכישה של חומרי הגלם, אז שינוי בעלות הייצור הכוללת כלכלה של ייצור הייצור מתייחסת למספר היחידות שמפיקה חברה בתקופת זמן נתונה. מנקודת מבט של מיקרו-כלכלה, תיפתח חברה שפועלת ביעילות. כדי לקבוע את השינוי בעלויות, פשוט הפחת את עלויות הייצור שנוצרו במהלך ריצת התפוקה הראשונה מעלויות הייצור במנה הבאה כאשר התפוקה גדלה.

2. מהו "שינוי בכמות"?

אין מנוס מכך שנפח התפוקה יגדל או יקטן ברמות הייצור השונות. הכמויות המעורבות בדרך כלל מספיקות בכדי להעריך שינויים בעלות. עלייה או ירידה בהיקף הסחורות המיוצרות מתורגמות לעלויות סחורות מיוצרות (COGM) עלות טובין המיוצרים (COGM) עלות טובין מיוצרים, המכונה גם COGM, הוא מונח המשמש בחשבונאות ניהולית המתייחס ללוח זמנים או הצהרה המציגה את עלויות הייצור הכוללות של חברה במהלך פרק זמן מסוים. . כדי לקבוע את השינויים בכמות, מספר הסחורות שנעשו בריצת הייצור הראשונה מנוכה מהיקף התפוקה שנעשתה במהלך הייצור הבא.

הורד את מחשבון עלות השוליים

כיצד מחשבים את העלות השולית עלות שולית עלות ההפקה השולית היא העלות לספק יחידה אחת נוספת של מוצר או שירות. זהו עיקרון בסיסי המשמש להפקת החלטות אופטימליות כלכלית והיבט חשוב בחשבונאות ניהולית וניתוח פיננסי. ניתן לחשב את זה כ? הורד מחשבון עלות שולית חינם של מחשבון מחשבון עלות שולית מחשבון עלות שולית זה מאפשר לך לחשב את העלות הנוספת של ייצור יחידות נוספות באמצעות הנוסחה: עלות שולית = שינוי בעלויות / שינוי בכמות עלות שולית מייצגת את העלויות המצטברות שנגרמו בעת הפקת יחידות נוספות של טובין או שירות. זה מחושב על ידי לקיחת הצ'ה הכולל. אם אתה רוצה לחשב את העלות הנוספת לייצור יחידות נוספות,פשוט הזן את המספרים שלך במחשבון מבוסס Excel שלנו ומיד תהיה לך את התשובה.

התחל בהזנת מספר ההתחלה של יחידות המיוצרות והעלות הכוללת, ואז הזן את מספר היחידות המיוצר בעתיד ואת העלות הכוללת שלהן. התפוקה של משוואה זו היא העלות השולית. להלן צילום מסך של המחשבון.

מחשבון עלות שולית

הורד את התבנית בחינם

הזן את שמך ואת הדוא"ל שלך בטופס למטה והורד את התבנית בחינם עכשיו!

דוגמה לנוסחת העלות השולית

חברת צמיגי ג'ונסון, חברה ציבורית, מייצרת באופן עקבי 10,000 יחידות של צמיגי משאיות בכל שנה, בעלות ייצור של 5 מיליון דולר. עם זאת, בשנה אחת הביקוש בשוק לצמיגים גבוה משמעותית, ודורש ייצור נוסף של יחידות, מה שמבקש מההנהלה לרכוש יותר חומרי גלם וחלפים, כמו גם לשכור יותר כוח אדם. דרישה זו מביאה לעלויות ייצור כולל של 7.5 מיליון דולר לייצור 15,000 יחידות באותה שנה. כאנליסט פיננסי תפקיד אנליסט פיננסי, אתה קובע כי העלות השולית עבור כל יחידה נוספת המיוצרת היא 500 $ (2,500,000 $ / 5,000).

כמה חשובה העלות השולית בפעילות עסקית?

בעת ביצוע ניתוח פיננסי סוגי ניתוח פיננסי ניתוחים פיננסיים כוללים שימוש בנתונים פיננסיים להערכת ביצועי החברה ולהמלצות כיצד ניתן לשפר בהמשך. אנליסטים פיננסיים מבצעים בעיקר את עבודתם באקסל, באמצעות גיליון אלקטרוני לניתוח נתונים היסטוריים וביצוע תחזיות סוגי ניתוח פיננסי, חשוב להנהלה להעריך את מחיר כל טובין או שירות המוצעים לצרכנים, וניתוח עלויות שוליים הוא אחד גורם שיש לקחת בחשבון.

אם מחיר המכירה של מוצר גדול מהעלות השולית, הרי שהרווחים עדיין יהיו גדולים מהעלות הנוספת - סיבה תקפה להמשך הייצור. אם, עם זאת, תג המחיר נמוך מהעלות השולית, ייווצרו הפסדים ולכן לא צריך להמשיך בייצור נוסף - או אולי צריך להעלות את המחירים. זוהי ניתוח חשוב שחשוב לקחת בחשבון עבור הפעילות העסקית.

למידע נוסף בקורסי ניתוח פיננסי של האוצר.

אילו משרות משתמשות בנוסחת העלות השולית?

אנשי מקצוע העובדים במגוון רחב של מימון תאגידי סקירה כללית על מימון תאגידי מימון תאגידי עוסק במבנה ההון של תאגיד, כולל מימון שלו ופעולות שההנהלה נוקטת בכדי להגדיל את ערך התפקידים לחשב את עלות הייצור המצטברת כחלק מניתוח פיננסי שגרתי . רואי חשבון העובדים בקבוצת הערכות השווי אנליסטים הערכת שווי פרופיל קריירה אנליסט הערכות שווי מספק שירותי הערכת שווי לחברות ציבוריות ופרטיות. הם בדרך כלל מתמקדים בזיהוי והערכה של נכסים בלתי מוחשיים, וליתר דיוק, בירידת ערך מוניטין והקצאת מחיר הרכישה (PPA). קריירה של אנליסט בצוות הערכת השווי יכולה לדרוש מידול וניתוח פיננסי משמעותי. רשאי לבצע חישוב תרגיל זה עבור לקוח,ואילו אנליסטים בבנקאות השקעות מסלול קריירה בנקאי השקעות מדריך קריירה בנקאית להשקעות - תכנן את מסלול הקריירה שלך ב- IB. למד על משכורות בנקאיות להשקעות, כיצד להתקבל לעבודה ומה לעשות לאחר קריירה ב- IB. חטיבת בנקאות ההשקעות (IBD) מסייעת לממשלות, לתאגידים ולמוסדות לגייס הון ולהשלים מיזוגים ורכישות (M&A). עשוי לכלול אותו כחלק מהתפוקה במודל הפיננסי שלהם סוגי מודלים פיננסיים הסוגים הנפוצים ביותר של מודלים פיננסיים כוללים: מודל 3 דוחות, מודל DCF, מודל M & A, מודל LBO, מודל תקציב. גלה את עשרת הסוגים המובילים.ומוסדות מגייסים הון ומשלימים מיזוגים ורכישות (M&A). עשוי לכלול אותו כחלק מהתפוקה במודל הפיננסי שלהם סוגי מודלים פיננסיים הסוגים הנפוצים ביותר של מודלים פיננסיים כוללים: מודל 3 דוחות, מודל DCF, מודל M & A, מודל LBO, מודל תקציב. גלה את עשרת הסוגים המובילים.ומוסדות מגייסים הון ומשלימים מיזוגים ורכישות (M&A). עשוי לכלול אותו כחלק מהתפוקה במודל הפיננסי שלהם סוגי מודלים פיננסיים הסוגים הנפוצים ביותר של מודלים פיננסיים כוללים: מודל 3 דוחות, מודל DCF, מודל M & A, מודל LBO, מודל תקציב. גלה את עשרת הסוגים המובילים.

גלה במפת הקריירה של Finance למידע נוסף!

הסבר וידאו על עלות שולית

להלן מדריך וידאו קצר המסביר מהי עלות שולית, הנוסחה לחישובה ולמה היא חשובה בניתוח פיננסי.

סרטון: קורסים לניתוח פיננסי של האוצר.

כלכלות בקנה מידה (או לא)

עסקים עשויים לחוות עלויות נמוכות יותר של ייצור מוצרים רבים יותר אם יש להם מה שמכונה חסכונות בקנה מידה. כלכלות בקנה מידה כלכלות בקנה מידה מתייחס ליתרון העלות שחווה חברה כאשר היא מגדילה את רמת התפוקה שלה. היתרון נוצר עקב הקשר ההפוך. בין עלות קבועה ליחידה לכמות המיוצרת. ככל שכמות התפוקה המיוצרת גדולה יותר, כך העלות הקבועה ליחידה נמוכה יותר. סוגים, דוגמאות, מדריך. עבור עסק בעל חסכוני גודל, הפקת כל יחידה נוספת הופכת לזולה יותר והחברה מתמרצת להגיע לנקודה בה הכנסות שוליות הכנסה שולית הכנסה שולית היא ההכנסה שמושגת ממכירת יחידה נוספת. אלה ההכנסות שחברה יכולה לייצר עבור כל יחידה נוספת שנמכרת; יש לכך עלות שולית,שצריך להתחשב בזה. שווה לעלות שולית עלות שולית עלות השוליים של ייצור היא העלות לספק יחידה אחת נוספת של מוצר או שירות. זהו עיקרון בסיסי המשמש להפקת החלטות אופטימליות כלכלית והיבט חשוב בחשבונאות ניהולית וניתוח פיננסי. ניתן לחשב אותו כ-. דוגמה תהיה מפעל ייצור בעל יכולת שטח רבה והופך ליעיל יותר ככל שמייצרים יותר נפח. בנוסף, העסק מסוגל לנהל משא ומתן על עלויות חומר נמוכות יותר עם ספקים בהיקפים גבוהים יותר, מה שהופך עלויות משתנות לנמוכות לאורך זמן.זהו עיקרון בסיסי המשמש להפקת החלטות אופטימליות כלכלית והיבט חשוב בחשבונאות ניהולית וניתוח פיננסי. ניתן לחשב אותו כ-. דוגמה לכך תהיה מפעל ייצור בעל יכולת שטח רבה ויעיל יותר ככל שייוצר נפח רב יותר. בנוסף, העסק מסוגל לנהל משא ומתן על עלויות חומר נמוכות יותר עם ספקים בהיקפים גבוהים יותר, מה שהופך עלויות משתנות לנמוכות לאורך זמן.זהו עיקרון בסיסי המשמש להפקת החלטות אופטימליות כלכלית והיבט חשוב בחשבונאות ניהולית וניתוח פיננסי. ניתן לחשב אותו כ-. דוגמה לכך תהיה מפעל ייצור בעל יכולת שטח רבה ויעיל יותר ככל שייוצר נפח רב יותר. בנוסף, העסק מסוגל לנהל משא ומתן על עלויות חומר נמוכות יותר עם ספקים בהיקפים גבוהים יותר, מה שהופך עלויות משתנות לנמוכות לאורך זמן.

עבור עסקים מסוימים, עלויות ליחידה עולות ככל שמייצרים יותר מוצרים או שירותים. יש אומרים שיש חברות אלה דיסונומיות בקנה מידה דיסונומיות בקנה מידה דיסאקונומיות בקנה מידה הן כאשר תפוקת הייצור עולה עם עלויות שוליות עולות, מה שמביא להפחתת רווחיות. במקום שעלות הייצור תפחת ככל שייוצרו יותר יחידות (מה שקורה בכלכלות גודל גדולות), ההפך קורה והעלויות הופכות גבוהות יותר. דמיין חברה שהגיעה למגבלת נפח הייצור המקסימלית שלה. אם ברצונה לייצר יותר יחידות, העלות השולית תהיה גבוהה מאוד שכן יידרשו השקעות גדולות כדי להרחיב את יכולת המפעל או להשכיר שטח ממפעל אחר בעלות גבוהה.

היכן ניתן ללמוד עוד על עלות שולית?

אנו מקווים שזה היה מדריך מועיל לנוסחת העלות השולית וכיצד לחשב את העלות המצטברת של ייצור סחורות נוספות. ללימוד נוסף, פיננסים מציעים מגוון רחב של קורסים בנושא ניתוח פיננסי, כמו גם חשבונאות ומודל פיננסי, הכוללים דוגמאות למשוואת העלות השולית בפעולה.

למידה נוספת: עיין ברבים מקורסי האוצר בחינם שלנו.

משאבים נוספים:

  • מרווח תפעולי מרווח תפעולי מרווח תפעולי שווה להכנסות תפעוליות חלקי הכנסות. זהו יחס רווחיות שמודד הכנסות לאחר כיסוי הוצאות תפעול ולא תפעוליות של עסק. מכונה גם החזר על מכירות
  • שולי EBITDA שולי EBITDA מרווח EBITDA = EBITDA / הכנסות. זהו יחס רווחיות המודד רווחים שהחברה מניבה לפני מיסים, ריביות, פחת והפחתות. במדריך זה יש דוגמאות ותבנית להורדה
  • שולי רווח מרווח רווח נקי שולי רווח נקי (המכונה גם "שולי רווח" או "יחס רווח נקי") הוא יחס פיננסי המשמש לחישוב אחוז הרווח שהחברה מייצרת מסך הכנסותיה. הוא מודד את כמות הרווח הנקי שהחברה משיגה לדולר הכנסות שנצברו.
  • שולי תרומה יחס שולי תרומה יחס שולי התרומה הוא הכנסות החברה בניכוי עלויות משתנות, חלקי הכנסותיה. היחס יכול לשמש לניתוח שבירה וזה + הוא מייצג את התועלת השולית בייצור יחידה אחת נוספת.