תשואה שנתית כוללת - סקירה כללית, פורמולה, יישומים

תשואה שנתית כוללת היא התשואה שנצברה על השקעה בכל שנה. זה מחושב כממוצע גיאומטרי של התשואות של כל שנה שנצברה לאורך תקופה. זה ידוע גם כשיעור הצמיחה השנתי המורכב (CAGR) CAGR CAGR מייצג את שיעור הצמיחה השנתי המורכב. זהו מדד לקצב הצמיחה השנתי של ההשקעה לאורך זמן, בהתחשב בהשפעת הרכבה. .

תשואה שנתית שנתית

שיעור התשואה השנתי מאפשר למשקיעים להשוות בין השקעות לאורך זמן שונה. למרות שהיא מעניקה למשקיעים תצוגה מקדימה של ההשקעות, התשואה הכוללת השנתית אינה מציעה דבר לגבי תנודות המחירים או חיזוי ההשקעות.

נוסחה לתשואה כוללת שנתית

1. אם נותן למשקיע את שיעור התשואות השנתי לכל שנה במהלך תקופת ההשקעה, מחושב התשואה הכוללת השנתית לפי הנוסחה הבאה:

תשואה שנתית כוללת - פורמולה

איפה:

 • R 1 הוא התשואה השנתית 1
 • R 2 הוא התשואה השנתית לשנה 2, וכן הלאה
 • n הוא מספר השנים

לדוגמא, משקיע רכש בעבר 150 מניות תמורת 20 דולר כל אחד והחליט להחזיק במניות אלה למשך שנתיים. המניה עולה ב 15% בשנה הנוכחית ועולה ב 12% בשנה שאחריה. מה תהיה התשואה הכוללת השנתית של ההשקעה המוחזקת במשך שנתיים?

חישוב לדוגמא

המשקיע מרוויח תשואה של 13.5% בכל שנה במשך השנתיים בהן הוחזקו המניות.

2. אם ידוע על התשואה המצטברת, ניתן לחשב את התשואה הכוללת השנתית לתקופה נתונה, ותקופת ההשקעה אינה צריכה להיות בשנים. ניתן להחזיק השקעה למספר ימים נתון, ובמקרה זה ניתן לחשב את התשואה הכוללת השנתית באמצעות הנוסחה:

תשואה שנתית כוללת - מספר נוסחת הימים

איפה:

 • R הוא התשואה המצטברת

לדוגמא, נניח שמשקיע החזיק בהשקעה במשך 650 יום, שהרוויח תשואה מצטברת של 15.75%. מה תהיה התשואה הכוללת השנתית על ההשקעה?

תשואה שנתית כוללת - מספר הימים

כאן, השקעה המספקת תשואה כוללת של 15.75% מרוויחה תשואה שנתית כוללת של 8.56%.

3. אם למשקיע ניתנים ערכי הדולר הראשוניים והאחרונים של ההשקעה, ניתן לחשב את התשואה הכוללת השנתית באמצעות הנוסחה הבאה:

תשואה שנתית מוחלטת - נוסחת ערכי דולר ראשוניים וסופיים

לדוגמא, נניח שמשקיע רכש בעבר 100 מניות תמורת 12 דולר כל אחד והחליט להחזיק במניות במשך שנתיים. המשקיע מקבל מדי שנה דיבידנדים במזומן בסך 1.50 דולר למניה. לאחר שנתיים, המשקיע מחליט למכור את כל המניות ב -15 דולר. מהו שיעור התשואה בשנתיים בהן המשקיע היה הבעלים של המניות?

ערך ההשקעה הראשוני = 12 $ * 100 = 1,200 $

מזומנים שהתקבלו כדיבידנדים על פני תקופה של שנתיים = 1.50 $ * 100 * 2 = 300 $

ערך ממכירת המניות = 15 $ * 100 = 1,500 $

מכאן שהערך הסופי של ההשקעה = 300 $ + 1,500 $ = 1,800 $

תשואה שנתית כוללת:

חישוב לדוגמא 3

לכן, המשקיע מרוויח תשואה שנתית של 22.47% על ההשקעה.

יישומים מעשיים

 • חברות משתמשות בתשואה הכוללת השנתית כדי לחזות את ביצועיהן הכספיים בהנחה שהתנאים הנוכחיים יגברו.
 • שנתון מסייע לנישומים להמיר את תקופות המס של פחות משנה לתקופה שנתית, מה שמסייע לנישומים לתכנן ביעילות.
 • שיעורי ההלוואות לטווח הקצר וההשקעות הם שנתיים למטרות השוואה.

תשואה מוחלטת לעומת תשואה מוחלטת שנתית

תשואה מוחלטת או תשואה כוללת מראה את ביצוע ההשקעה ללא התחשבות בתקופת ההשקעה. זה אומר למשקיע את סכום הכספים שנצברו על ידי ההשקעה ומודד את אחוז הרווח או ההפסד ביחס לערך ההשקעה הראשוני.

לדוגמא, אם משקיע השקיע 20,000 $ ומקבל 25,000 $ בתום שלוש שנים, ההשקעה סיפקה תשואה כוללת של (25,000 - 20,000) / 20,000 = 0.25 (כלומר, 25%). עם זאת, הוא אינו מתחשב בתקופה של שלוש שנים שהמשקיע הקדיש לביטחון.

בעוד שחישוב התשואה המוחלטת הוא פשוט, לא ניתן להשתמש בה להשוואה בין השקעות לתקופות זמן שונות. נהפוך הוא, תשואה כוללת שנתית מבטאת את ההחזר על ההשקעה החזר השקעה (ROI) החזר השקעה (ROI) הוא מדד ביצועים המשמש להערכת תשואות השקעה או להשוואת יעילות השקעות שונות. במונחים של שנה אחת. לפיכך, ניתן להשוות בקלות השקעות עם מסגרות זמן שונות.

לדוגמא, בין שתי השקעות עם תשואה שנתית כוללת של 8.5% ו- 9.8%, בהתאמה, יהיה זה סביר לבחור בשנייה. התשואה הכוללת השנתית שוקלת את ההשפעה של הרכבה או מקרינה או מקטינה את פרק הזמן של תשואה מוחלטת לשנה אחת.

Takeaways מפתח

 • התשואה הכוללת השנתית היא התשואה שהשקעה מרוויחה בכל שנה לתקופה מסוימת.
 • זה שימושי כאשר משווים השקעות לאורך זמן שונה.
 • ניתן להשתמש בתשואה הכוללת השנתית לחיזוי הביצועים של נכס או חברה. עם זאת, עקב תנודתיות בשוק ותנאים אחרים, לא ניתן להבטיח את התחזיות.

משאבים נוספים

האוצר הוא הספק הרשמי של הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ CBCA ™ הסמכת הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ היא תקן עולמי עבור אנליסטים אשר מכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים, דוגמנות ברית, החזר הלוואות ועוד. תוכנית הסמכה, שנועדה להפוך כל אחד לאנליסט פיננסי ברמה עולמית.

כדי להמשיך ללמוד ולפתח את הידע שלך בניתוח פיננסי, אנו ממליצים בחום על המשאבים הנוספים להלן:

 • תשואה מורכבת באופן רציף תשואה מורכבת באופן רציף תשואה מורכבת באופן רציף היא מה שקורה כאשר מחושבים את הריבית שנצברה על השקעה ומושקעת בחזרה למספר אינסופי תקופות. הריבית מחושבת על פי סכום הקרן והריבית שנצברה לאורך התקופות הנתונות
 • מחשבון CAGR מחשבון CAGR מחשבון CAGR זה יעזור לך לקבוע את קצב הצמיחה השנתי המורכב של השקעה. CAGR הוא מדד נהדר לצמיחה, מכיוון שהוא בודד את ההשפעה של הרכבה על צמיחה, שלעתים מוסתר על מדדים אחרים לצמיחה. CAGR מייצג קצב צמיחה שנתי מורכב.
 • שיעור התשואה שיעור התשואה שיעור התשואה (ROR) הוא הרווח או ההפסד של השקעה לאורך תקופה המוצעת לעלות הראשונית של ההשקעה מבוטאת באחוזים. מדריך זה מלמד את הנוסחאות הנפוצות ביותר
 • השקעה: מדריך למתחילים השקעה: מדריך למתחילים מדריך השקעות למתחילים פיננסים ילמד את יסודות ההשקעה וכיצד להתחיל. למד אסטרטגיות וטכניקות שונות למסחר, ועל השווקים הפיננסיים השונים שבהם אתה יכול להשקיע.