מה עושה מנהל תיקים? - תהליך ראש הממשלה בן 6 השלבים

מנהלי תיקים ניהול תיקים פרופיל קריירה ניהול תיק ניהול ניהול השקעות ונכסים עבור לקוחות, הכוללים קרנות פנסיה, בנקים, קרנות גידור, משרדים משפחתיים. מנהל התיקים אחראי על שמירה על תמהיל נכסים נכון ואסטרטגיית השקעה המתאימה לצרכי הלקוח. שכר, מיומנויות, הם אנשי מקצוע המנהלים תיקי השקעות, במטרה להשיג את יעדי ההשקעה של לקוחותיהם. בשנים האחרונות מנהל התיקים הפך לאחד הקריירות הנחשקות בענף השירותים הפיננסיים. במאמר זה נענה על השאלה, מה עושה מנהל תיקים?

ישנם שני סוגים של מנהלי תיקים, הנבדלים על פי סוג הלקוחות שהם משרתים: פרטני או מוסדי. שני סוגי מנהלי התיקים משמשים בכדי לספק את יעדי ההשתכרות עבור קהל הלקוחות שלהם.

מה עושה מנהל תיקים

מה עושה מנהל תיקים? - סגנונות השקעה שונים

סגנון ההשקעה מתייחס בדרך כלל לפילוסופיית ההשקעות שמנהל משתמש בניסיונותיהם להוסיף ערך (למשל, לנצח את תשואת השווי בשוק). על מנת לענות על השאלה "מה עושה מנהל תיקים?", עלינו לבחון את סגנונות ההשקעה השונים שהם עשויים להשתמש בהם. קטגוריות מסוימות של סגנונות השקעה עיקריים כוללים קטן לעומת גדול, ערך מול צמיחה, פעיל לעומת פסיבי, ומומנטום לעומת ניגוד.

 • סגנונות קטנים לעומת גדולים מתייחסים להעדפת מניות של חברות קטנות (שווי שוק) או מניות בעלות שווי גדול.
 • סגנונות ערך לעומת צמיחה מבוססים על העדפה בין התמקדות בשווי שוטף לעומת ניתוח המתמקד בפוטנציאל הצמיחה העתידי.
 • סגנונות השקעה אקטיביים לעומת פסיביים מתייחסים לרמת ההשקעה היחסית בה מנהל התיקים מעדיף לעסוק. ניהול תיקים פעיל מטרתו להתעלות על מדדי benchmark ואילו השקעה פסיבית נועדה להתאים לביצועי המדד.
 • מומנטום לעומת סגנון קונטררי משקף את העדפת המנהל לסחור עם או נגד, מגמת השוק הרווחת.

למידע נוסף, השיק את קורסי המימון הארגוני שלנו!

מה עושה מנהל תיקים? - תהליך ניהול תיקי שישה שלבים

אז איך בדיוק מנהלי התיקים הולכים להשגת היעדים הכספיים של הלקוחות שלהם? ברוב המקרים מנהלי התיקים מבצעים את ששת השלבים הבאים כדי להוסיף ערך:

מס '1 קבע את מטרת הלקוח

ללקוחות בודדים יש השקעות קטנות יותר עם אופקי זמן קצרים יותר וספציפיים יותר. לשם השוואה, לקוחות מוסדיים משקיעים סכומים גדולים יותר ובדרך כלל אופקי השקעה ארוכים יותר. בשלב זה מנהלים מתקשרים עם כל לקוח כדי לקבוע את התשואה הרצויה שלהם ואת התיאבון או הסובלנות שלהם.

# 2 בחר בכיתות הנכסים האופטימליות

לאחר מכן מנהלים קובעים את סוגי הנכסים המתאימים ביותר (למשל מניות, אגרות חוב, נדל"ן, הון פרטי וכו ') בהתבסס על יעדי ההשקעה של הלקוח.

# 3 התנהלות הקצאת נכסים אסטרטגיים (SAA)

הקצאת נכסים אסטרטגיים (SAA) היא תהליך קביעת משקולות לכל סוג נכס - לדוגמא, 60% מניות, 40% אג"ח - בתיק הלקוח בתחילת תקופות ההשקעה, כך שהסיכון והתמורה של התיק הם תואם את רצונו של הלקוח. תיקים דורשים איזון תקופתי מחדש, מכיוון שמשקלי הנכסים עשויים לסטות באופן משמעותי מההקצאות המקוריות לאורך אופק ההשקעה עקב תשואות בלתי צפויות מנכסים שונים.

# 4 התנהלות הקצאת נכסים טקטיים (TAA) או הקצאת נכסים מבוטחים (IAA)

הן הקצאת נכסים טקטיים (TAA) והן הקצאת נכסי ביטוח (IAA) מתייחסות לדרכים שונות להתאמת משקולות הנכסים בתיקים במהלך תקופת השקעה. גישת ה- TAA מבצעת שינויים המבוססים על הזדמנויות בשוק ההון, ואילו רשות העתיקות מתאימה את משקלי הנכסים על בסיס העושר הקיים של הלקוח בנקודת זמן נתונה.

מנהל תיקים יכול לבחור לנהל TAA או IAA, אך לא את שניהם בו זמנית, מכיוון ששתי הגישות משקפות פילוסופיות השקעה מנוגדות. מנהלי TAA מבקשים לזהות ולנצל משתני ניבוי המתואמים לתשואות מניות עתידיות, ואז להמיר את אומדן התשואות הצפויות להקצאת מניות / אגרות חוב. לעומת זאת, מנהלי רשות העתיקות שואפים להציע ללקוחות הגנה שלילית על התיקים שלהם בכך שהם פועלים להבטיח שערכי התיקים לעולם לא יירדו מתחת לרצפת ההשקעות של הלקוח (כלומר, ערך התיק המינימלי המקובל שלהם).

למידע נוסף, השיק את קורסי המימון הארגוני שלנו!

# 5 נהל סיכון

על ידי בחירת משקלים לכל סוג נכס, למנהלי תיקים יש שליטה על סכום 1) סיכון לבחירת אבטחה, 2) סיכון סגנון ו- 3) סיכון TAA שנלקח על ידי התיק.

 • סיכון לבחירת האבטחה נובע מפעולות ה- SAA של המנהל. הדרך היחידה שמנהל תיקים יכול להימנע מסיכון לבחירת אבטחה היא להחזיק מדד שוק ישירות; זה מבטיח שהתשואות של נכסי הנכסים של המנהל יהיו זהות לחלוטין לזו של מדד סוג הנכסים.
 • סיכון סגנון נובע מסגנון ההשקעה של המנהל. למשל, מנהלי "צמיחה" מנצחים לעתים קרובות תשואות בנצ'מרק במהלך שווקי השוורים, אך ביצועים נמוכים ביחס למדדי השוק בשווקי הדובים. לעומת זאת, מנהלי "ערך" מתקשים לעיתים קרובות להכות את תשואות מדדי הביצועים בשוקי השוורים, אך לעתים קרובות מכים את ממוצע השוק בשוקי הדובים.
 • המנהל יכול להימנע מסיכון TAA רק על ידי בחירת אותו סיכון שיטתי - בטא (β) - כמדד הייחוס. בכך שהוא לא בחר בדרך זו, ובמקום להמר על TAA, המנהל חושף את התיק לרמות תנודתיות גבוהות יותר.

# 6 מדוד ביצועים

ניתן למדוד את ביצועי התיקים באמצעות מודל CAPM מודל תמחור נכסי הון (CAPM) המודל לתמחור נכסי הון (CAPM) הוא מודל המתאר את הקשר בין תשואה צפויה לסיכון לנייר ערך. נוסחת CAPM מראה כי התשואה של נייר ערך שווה לתשואה ללא סיכון בתוספת פרמיית סיכון, בהתבסס על בטא של נייר ערך זה. מדדי הביצוע של CAPM יכולים להיות נגזרים מנסיגה של עודף התשואה בתיק על עודף תשואת השוק. זה מניב את הסיכון השיטתי (β), את התשואה הצפויה לערך המוסף של התיק (α) ואת הסיכון השיורי. להלן החישובים של מדד טריינור ו יחס שארפיחס שארפ יחס שארפ הוא מדד לתשואה המותאמת לסיכון, המשווה את התשואה העודפת של השקעה לסטיית התשואה הסטנדרטית שלה. יחס שארפ משמש בדרך כלל כדי לאמוד את ביצועי ההשקעה על ידי התאמת לסיכון שלה. , כמו גם יחס המידע .

יחס Treynor , המחושב כ- Tp = (Rp-Rf) / β, מודד את כמות התשואה העודפת שהושגה על ידי לקיחת יחידה נוספת של סיכון שיטתי.

יחס שארפ , המחושב Sp = (RP-RF) / σ, איפה σ = סטיית תקן (RP-RF), מודד את התשואה העודפת ליחידת סיכון הכולל.

ראה מחשבון יחס שארפ שלנו מחשבון יחס שארפ מחשבון יחס שארפ מאפשר לך למדוד את התשואה המותאמת לסיכון. הורד את תבנית Excel של Finance ואת מחשבון יחס Sharpe. יחס שארפ = (Rx - Rf) / StdDev Rx. איפה: Rx = תשואה צפויה בתיק, Rf = שיעור תשואה ללא סיכון, StdDev Rx = סטיית תקן לתשואה / תנודתיות בתיק !

השוואת יחסי טריינור ושארפ יכולה לומר לנו אם מנהל מתחייב על עצמו הרבה סיכון לא שיטתי, או אידיוסינקרטי. ניתן לנהל סיכונים אידיוסינקרטיים על ידי פיזור השקעות בתיק.

יחס המידע מחושבת Ip = [(RP-RF) - β (Rm-Rf)] / ω = α / ω , שבו ω מייצג סיכון לא שיטתי. מכיוון שהמונה הוא ערך מוסף, והמכנה הוא הסיכון שנלקח על מנת להשיג את הערך המוסף, זהו הכלי השימושי ביותר להערכת תגמול-לסיכון של ערך מוסף של מנהל.

למד עוד!

תודה שקראתם סקירה זו של "מה עושה מנהל תיקים?". על מנת להמשיך ולתכנן ולהתכונן לקריירה בניהול תיקים ניהול תיקים פרופיל קריירה ניהול תיקים ניהול השקעות ונכסים עבור לקוחות הכוללים קרנות פנסיה, בנקים, קרנות גידור, משרדים משפחתיים. מנהל התיקים אחראי על שמירה על תמהיל נכסים נכון ואסטרטגיית השקעה המתאימה לצרכי הלקוח. שכר, מיומנויות, אנא עיין במשאבים נוספים אלה:

 • מודל תמחור נכסי הון CAPM מודל תמחור נכסי הון (CAPM) המודל לתמחור נכסי הון (CAPM) הוא מודל המתאר את הקשר בין תשואה צפויה לסיכון לנייר ערך. נוסחת CAPM מראה שההחזר של נייר ערך שווה לתשואה ללא סיכון בתוספת פרמיית סיכון, בהתבסס על בטא של אותה נייר ערך.
 • פרמיית סיכון שוק פרמיית סיכון שוק פרמיית סיכון השוק היא התשואה הנוספת שהמשקיע מצפה מחזקת תיק שוק מסוכן במקום נכסים נטולי סיכון.
 • בטא לא מחוכם בטא / נכס בטא לא מחוכם בטא (נכס בטא) הוא תנודתיות התשואות של עסק, מבלי להתחשב במינוף הכספי שלו. זה רק לוקח בחשבון את הנכסים שלה. זה משווה את הסיכון של חברה לא מחוכמת לסיכון של השוק. זה מחושב על ידי לקיחת בטא הון עצמי וחלוקתו ב -1 בתוספת חוב מותאם למס להון
 • סיכון הפוך סיכון הגדרה שלילית הגדרה של מי שנמנע מסיכון יש את המאפיין או התכונה להעדיף הימנעות מהפסד על פני השגת רווח. מאפיין זה נקשר בדרך כלל למשקיעים או למשתתפים בשוק שמעדיפים השקעות עם תשואות נמוכות יותר וסיכונים ידועים יחסית על השקעות עם תשואות גבוהות יותר אך גם עם אי וודאות גבוהה יותר ויותר סיכון.