ייצוא נטו - סקירה כללית, כיצד לחשב, חשיבות

יצוא נטו הוא ההבדל בין ערך הייבוא ​​של מדינה לערך הייצוא שלה. זה יכול להיות חיובי או שלילי.

העברה אינטרנטית

סיכום

 • יצוא נטו הוא ההבדל בין ערך הייצוא של מדינה לעומת היבוא שלה.
 • ערך הייצוא הנקי יכול להיות חיובי (עודף סחר) או שלילי (גירעון מסחרי).
 • משתנה הייצוא נטו משמש לחישוב התוצר של מדינה.

יצוא נטו חיובי לעומת שלילי

נתון יצוא נטו חיובי מראה עודף סחר במדינה. המשמעות היא שערך היבוא של המדינה נמוך מערך הייצוא שלה. מדינה עם עודף סחר מקבלת יותר כסף משוק זר ממה שהיא מוציאה.

נתון יצוא נטו שלילי הוא גירעון מסחרי עבור מדינה נתונה. המשמעות היא שהערך הכולל של היבוא של המדינה גדול מהערך הכולל של הייצוא שלה. מדינה עם גירעון סחר מוציאה יותר כסף בשוק זר הסכם דו צדדי הסכם דו צדדי, הנקרא גם עסקת סליקה או עסקה צדדית, מתייחס להסכם בין צדדים או מדינות שמטרתו לשמור על גירעונות המסחריים ממה שהוא עושה.

כיצד לחשב ייצוא נטו

ניתן לחשב את הייצוא הנקי של מדינה באופן הבא:

יצוא נטו = ערך היצוא - ערך היבוא

איפה:

 • ערך היצוא הוא סכום הכסף שמייצרת מדינה נתונה עבור סחורות ושירותים מוצרים ושירותים מוצר הוא פריט מוחשי המשווק לשוק לרכישה, תשומת לב או צריכה, בעוד ששירות הוא פריט בלתי מוחשי, הנובע מ משוק זר.
 • ערך היבוא הוא סכום הכסף שהמדינה הוציאה על שירותים וסחורות ממדינות אחרות.

לדוגמא, נניח שמלזיה מייצאת 1.89 מיליארד דולר גומי ומייבאת 250 מיליון דולר גומי ו -390 מיליון דולר בנזין מאינדונזיה.

באמצעות הנוסחה שלעיל, הייצוא הנקי של מלזיה מחושב כ:

יצוא נקי = 1.89 מיליארד דולר - (250 מיליון דולר + 390 מיליון דולר) = 1.89 מיליארד דולר - 640 מיליון דולר

יצוא נקי = 1.25 מיליארד דולר

היצוא הנקי של מלזיה הוא 1.25 מיליארד דולר .

חשיבות הייצוא נטו

 • משתנה הייצוא נטו חשוב מאוד בחישוב התוצר של המדינה. עודף סחר מאפשר להוסיף יצוא נטו לתוצר של המדינה.
 • יצוא נטו יכול לשמש גם מדד לבריאות פיננסית עבור מדינה. מדינה עם ערך יצוא גבוה מניבה הכנסה ממדינות אחרות. זה מחזק את המצב הכספי של אותה מדינה, מכיוון שזרם הכסף נותן לה אפשרות לסחור עם מדינות אחרות.

איך היצוא הנקי מתייחס לתוצר

תוצר מקומי גולמי (תוצר) הוא חישוב של שווי השוק של כל הסחורות והשירותים הסופיים שנוצרת על ידי מדינה בפרק זמן נתון. ישנן שלוש דרכים לקבוע או לחשב את התוצר של מדינה. הם כוללים:

 • גישת ייצור (או תפוקה או ערך מוסף)
 • גישת הכנסה
 • גישת ההוצאות (הנפוצה ביותר)

גישת הוצאה

שיטת ההוצאה הינה מערכת מדידה של תוצר מקומי גולמי (תוצר) המשלבת צריכה, השקעה, הוצאות ממשלתיות ויצוא נטו. הגישה מניבה תוצר נומינלי תוצר נומינלי לעומת תוצר ריאלי תוצר מקומי גולמי נומינלי (תוצר) ותמ"ג ריאלי מכמתים את הערך הכולל של כל הסחורות המיוצרות במדינה בשנה. עם זאת, התמ"ג הריאלי מותאם לאינפלציה, בעוד שהתמ"ג הנומינלי אינו. , אשר לאחר מכן יש לשנות כדי לספק אינפלציה, ובכך לייצר את התמ"ג בפועל.

קיימות ארבע הוצאות מצטברות עיקריות לחישוב התוצר: צריכת משק בית, הוצאות ממשלתיות על סחורות ושירותים, השקעות עסקיות ויצוא נטו (שווה ערך ליצוא פחות יבוא סחורות ושירותים).

חישוב התוצר באמצעות גישת ההוצאות

תוצר = C + I + G + (X - M)

איפה:

 • ג - הוצאות צרכניות על מוצרים ושירותים
 • אני - הוצאות משקיעים על סחורות הון עסקיות
 • G - הוצאות ממשלתיות על מוצרים ושירותים ציבוריים
 • X - יצוא
 • M - יבוא

דוגמא

ניתן את המידע הבא אודות מדינה X:

 1. ההוצאות הצרכניות ברבעון הראשון של השנה היו 950,000 $;
 2. ההוצאות על השקעות קבועות במשק עמדו על 359,000 $ (המורכב מ -140,000 $ על נכסי מגורים, 90,000 $ על רכישת ציוד ו -129,000 $ על השקעות במלאי);
 3. הוצאות הממשלה עמדו על 600,000 דולר;
 4. מוצרים מיוצאים בשווי של 540,000 $; ו
 5. סחורות מיובאות בשווי של 290,000 $.

חשב את הייצוא הנקי של המדינה ואת התוצר שלה:

יצוא נטו = 540,000 $ - 290,000 $

יצוא נטו = 250,000 $

תוצר = 950,000 $ + 359,000 $ + 600,000 $ + 250,000 $

תוצר = 2.159 מיליון דולר

מדינה X מציגה עודף סחר (יצוא נקי) של 250,000 דולר , והתמ"ג שלה הוא 2.159 מיליון דולר .

משאבים נוספים

מימון מציע את הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הסמכת CBCA ™ הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הינה תקן עולמי לאנליסטים אשראי המכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים, מידול אמנויות, הלוואה החזרים, ועוד. תוכנית הסמכה למי שמעוניין לקחת את הקריירה לשלב הבא. כדי להמשיך ללמוד ולקדם את הקריירה שלך, המשאבים הבאים יעזרו לך:

 • מאזן סחר מאזן סחר (BOT) מאזן הסחר (BOT), המכונה גם מאזן הסחר, מתייחס להפרש בין הערך הכספי של יבוא ויצוא של מדינה בפרק זמן נתון. מאזן סחר חיובי מעיד על עודף סחר ואילו מאזן סחר שלילי מעיד על גירעון בסחר.
 • היצע וביקוש מצטבר היצע וביקוש מצטבר היצע וביקוש מצטבר מתייחס למושג היצע וביקוש אך מיושם בקנה מידה מקרו-כלכלי. היצע מצרף וביקוש מצטבר מתוכננים כנגד רמת המחירים המצרפית במדינה וכמות המצרכים של סחורות ושירותים שהוחלפו
 • נוסחת התמ"ג נוסחת התמ"ג נוסחת התמ"ג מורכבת מצריכה, הוצאות ממשלתיות, השקעות ויצוא נטו. אנו מפרקים את נוסחת התוצר לשלבים במדריך זה. התוצר המקומי הגולמי (תוצר) הוא הערך הכספי, במטבע המקומי, של כל הסחורות והשירותים הכלכליים הסופיים המיוצרים במדינה בפרק זמן מסוים.
 • תוצר לאומי גולמי תוצר לאומי גולמי תוצר לאומי גולמי (BNP) הוא מדד לערך של כל הסחורות והשירותים המיוצרים על ידי תושבי המדינה והעסקים. היא מעריכה את ערך המוצרים והשירותים הסופיים המיוצרים על ידי תושבי מדינה, ללא קשר למיקום הייצור.