דוגמנות פיננסית NCFM - מכון למימון תאגידי

קורס דוגמנות פיננסית NCFM יבחן את הידע שלך בבניית מודלים עם מקרה עסקי בחברת מחקר פיננסי. NCFM מספקת מגוון רחב של קורסים ומודולים בתחומי מימון שונים, כולל נגזרים חוזים עתידיים חוזה עתידי הוא הסכם קנייה או מכירה של נכס בסיס במועד מאוחר יותר במחיר קבוע מראש. זה ידוע גם כנגזרת מכיוון שחוזים עתידיים מפיקים את ערכם מנכס הבסיס. משקיעים רשאים לרכוש את הזכות לקנות או למכור את נכס הבסיס במועד מאוחר יותר במחיר קבוע מראש. בנקאות, אוצר, סחורות, דוגמנות, ממשל, ניירות ערך ניירות ערך ציבוריים ניירות ערך ציבוריים, או ניירות ערך סחירים, הם השקעות הנסחרות בשוק באופן גלוי או קל. ניירות הערך הם הוניים או מבוססי חוב. , ועוד.קורסים מוצעים דרך NSE הודו.

דוגמנות פיננסית NCFM