נוצר - הגדרה, הפסדים שנוצרו והוצאות

נוצר הוא מונח חשבונאי שמשמעותו כי כל העסקאות, ללא קשר לאופיין, חייבות להירשם בעת התרחשותן. פירושו של זה רואה חשבון רואה חשבון רואה חשבון ממלא תפקיד מכריע ביותר בארגון, בין אם מדובר בחברה רב לאומית או חברה מקומית קטנה. הזרימה וההזרמה של כספי החברה מנוטרים מקרוב על ידי רואה החשבון, אשר גם מוודא כי כל העסקאות הפיננסיות הן חוקיות, על הנכון להכיר ולרשום את העסקה במועד התרחשותה ולא במועד בו שולם העסקה בפועל. .

נגרם

הפסדים שנוצרו

הפסדים שנוצרו מתייחסים לשווי ההפסדים שחברת ביטוח סופגת בתקופה נתונה. ההפסדים מייצגים את הרווחים שהחברה לא תרוויח במהלך השנה מכיוון שהכסף משמש לתשלום מבוטחים.

זה עשוי להתרחש באמצעות תשלומים של תביעות חדשות וישנות, שערוך מחדש של תביעות שכבר נקלטו ברשומות החשבונאיות, כמו גם שינויים ברזרבות הפסדים. מקורות ההפסדים שנגרמו מוסברים בהרחבה להלן:

1. תביעות מבוטח

מבוטח מבקש תביעה לפיצוי שיפוי שיפוי הוא הסכם חוקי של צד אחד להחזיק צד אחר ללא דופי - שאינו אחראי - בגין הפסדים או נזקים פוטנציאליים. כאשר הוא / היא סובלים מהפסד על ההפסד או האירוע המבוטח. לדוגמא, אם המבוטח רכש כיסוי ביטוח שיטפונות לעסק שלו והצפות גורמות נזק לעסק, חברת הביטוח תידרש לפצות את המבוטח.

חברות הביטוח מחזיקות עתודה להסדרת תביעות על הפסדים שהן עושות. הסכום שבוצע כפיצוי בגין הפסדים שנוצרו מוכר כהפסד מכיוון שהכסף יוצא מחשבון החברה לחשבון המבוטח. לפיכך, התשלומים ששולמו לתובעים מפסיקים להיות מוכרים כנכסים במאזן המאזן של החברה המאזן הוא אחד משלושת הדוחות הכספיים הבסיסיים. הצהרות אלה הן המפתח הן למודל פיננסי והן לחשבונאות. המאזן מציג את סך נכסי החברה וכיצד מממנים נכסים אלה באמצעות חוב או הון עצמי. נכסים = התחייבויות + הון עצמי.

2. הערכה מחודשת של תביעות

הערכה מחודשת של תביעות כוללת בחינה של כל התביעות שעובדות כעת כדי לקבוע אם שווין גבוה או נמוך מהסכום שנרשם בתחילה. לפני שתשלם תביעות כלשהן, על חברת ביטוח לחקור תחילה את התביעות כדי לוודא אם ההפסד אכן התרחש וכי לא מדובר בהונאה.

לאחר שהחברה שוכנעה שהתביעה אמיתית, היא קובעת את דיוק הערך שנרשם. אם שווי התביעה שנקבע לאחרונה גבוה בפועל מהתביעה הרשומה, החברה תיאלץ לשלם סכום גבוה יותר ממה שתכננה. התביעה העודפת ששולמה הינה הפסד למבטח מכיוון שהיא עולה על הסכום שנרשם בספרים.

3. שינוי לעתודות הפסד

החוק מחייב את חברות הביטוח להחזיק עתודה נאותה ממנה תשלם תשלומים של תביעות ישנות, כמו גם את התביעות החדשות הצפויות בתקופה הבאה. הרמה הסטנדרטית של עתודות משתנה בין 8% ל -12% מההכנסות השנתיות, בהתאם לחוקי המדינה.

יתרות ההפסד עשויות להתבסס גם על תחזית הפסדים שהמבטח צופה במהלך תקופה מסוימת, מה שאומר שהתחזית עשויה להיות נכונה, מוגזמת או שלא תעמוד על התביעות בפועל בתקופה נתונה. אם ההפסדים בפועל חורגים מהעתודה, המבטח יידרש להשיג כספים נוספים כדי להשלים את העתודה. השינוי בסכום המילואים יהווה הפסד לחברה מכיוון שלא היה צפוי לה.

הוצאות שהוצאו

הוצאה שנוצרה הינה עלות של עסק כאשר הוא רוכש מוצרים או שירותים באשראי. הרכישה יכולה להתבצע באמצעות כרטיס אשראי כרטיס אשראי כרטיס אשראי הוא כרטיס פשוט אך לא רגיל המאפשר לבעלים לבצע רכישות מבלי להוציא סכום מזומן כלשהו. במקום זאת, באמצעות אשראי או הסדר חיוב עם מוכר הסחורה. מרבית החברות קונות חומרי גלם בכמויות גדולות מיצרנים וסיטונאים באשראי, עם הסכם תשלום במועד מאוחר יותר.

העסקה נרשמת בחשבונות שיש לשלם מכיוון שמדובר בעלות שהעסק צריך לשלם בעתיד. לדוגמא, אם חברת XYZ תרכוש סחורה בשווי 1,000 דולר באשראי, לחברה תהיה הוצאה של 1,000 דולר.

הוצאה שהוצאה לעומת הוצאות בתשלום

הוצאה שנוצרה הופכת להיות הוצאה ששולמה לאחר שהעסק שילם את העלות שהוא חייב לספק הסחורה או השירותים. לרוב, הוצאות שנוצרו משולמות מיד לאחר התהוותן, ואילו בפעמים אחרות, עשויות לחלוף מספר שנים לפני ששולמו.

לדוגמא, ניתן לשלם לצייר עבור השירות לאחר ביצועו, וההוצאה שנגרמה משתנה להוצאה בתשלום. דוגמא נוספת תהיה כאשר עסק מתקשר בהסכם שכירות להשכרת שטחי משרדים לתקופה של שנתיים. העסק כרוך בהוצאה כאשר הוא משלים כל אחת מתקופות השכירות המוסכמות.

משאבים נוספים

מימון היא הספקית הרשמית של הסמכת FMVA® ™ FMVA® ™ למודלים פיננסיים למודלים והערכה (Financial Modelling and Valuation Analyst) הצטרפו ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים עבור חברות כמו אמזון, JP Morgan ו- Ferrari, אשר נועדו להפוך כל אחד לאנליסט פיננסי ברמה עולמית.

כדי להמשיך ללמוד ולפתח את הידע שלך בניתוח פיננסי, אנו ממליצים בחום על משאבי האוצר הנוספים להלן:

  • הוצאות חשבונות הוצאות חשבונות הוצאה בחשבונאות היא הכסף שהוצא, או העלויות שהוציא עסק במאמץ לייצר הכנסות. בעיקרו של דבר, הוצאות חשבונות מייצגות את עלות העשייה העסקית; הם סכום הפעילויות המביאות לרווח (בתקווה).
  • עקרון צבירה עקרון צבירה עקרון הצבירה הוא מושג חשבונאי המחייב רישום של עסקאות בפרק הזמן בו הן מתרחשות, ללא קשר לתקופת הזמן בה מתקבלים תזרימי המזומנים בפועל מהעסקה. הרעיון העומד מאחורי עקרון הצבירה הוא שאירועים פיננסיים כרוכים בהתאמה להכנסות
  • יחס הוצאות יחס הוצאות יחס הוצאות הוא עמלה שגובה חברת השקעות על ניהול כספי בעלי המניות. חברות השקעות כמו קרנות נאמנות לרוב נושאות הוצאות תפעול שונות בניהול כספי המשקיעים והן גובות אחוז קטן מהקרנות המנוהלות כדי לכסות את ההוצאות.
  • אשראי סחר אשראי סחר אשראי סחר הוא הסכם או הבנה בין סוכנים העוסקים בעסק זה עם זה המאפשר החלפת סחורות ושירותים