בטא מותאמת - סקירה כללית, CAPM, סוגיות, טכניקות

בטא מותאמת נוטה לאמוד את בטא העתיד של נייר הערך. זו בטא היסטורית המותאמת כך שתשקף את הנטייה של בטא להיות חזרה ממוצעת - ערך הבטא של CAPM יעבור לעבר ממוצע השוק, 1, לאורך זמן.

אומדן הבטא המבוסס אך ורק על נתונים היסטוריים - המכונים בטא לא מותאמת - אינו מהווה אינדיקטור טוב לעתיד. כתוצאה מהבחירות השונות בפרק הזמן בו נעשה שימוש, אפקט המרווח ומדד השוק, שירותים שונים מתאימים את בטא הרגרסיה שלהם לאחת ומשתמשים בטא המותאמת לחישוב התשואה הצפויה.

סיכום

  • בטא מותאמת מעריכה את בטא העתיד של אבטחה. זו בטא היסטורית המותאמת כך שתשקף את הנטייה של בטא להיות חוזרת ממוצעת.
  • בטא מודדת את התנודתיות או הסיכון השיטתי של נייר ערך ביחס לתנועות בשוק הכללי.
  • מכיוון שרוב החברות נוטות לגדול בגודלן, להיות מגוונות יותר ולהחזיק יותר נכסים לאורך זמן, ערכי הבטא שלהן משתנים פחות, וכתוצאה מכך היפוך בטא ממוצע.

מהי בטא?

בטא מודדת את התנודתיות או הסיכון השיטתי של נייר ערך ביחס לתנועות בשוק הכללי. ההערכה היא על ידי צמצום התשואות על נכס כלשהו מול התשואות על מדד המייצג את תיק השוק, לאורך תקופה סבירה.

הוא מודד את הסיכון המתווסף לתיק מגוון ומתרכז סביבו. מניה שעוברת יותר מהשוק מציגה בטא יותר מ 1.0, ומניה שזזה פחות מהשוק מדגימה בטא פחות מ 1.0. מניות בטא נמוכות פחות מסוכנות ומניבות תשואות נמוכות יותר ממניות גבוהות בטא.

בטא = שונות / משתנות

מודל תמחור נכסי הון (CAPM)

מודל תמחור נכסי ההון (CAPM) מתאר את הקשר בין התשואה הצפויה לנכסים לבין סיכון שיטתי סיכון שיטתי הסיכון השיטתי הוא החלק של הסיכון הכולל שנגרם על ידי גורמים שאינם בשליטת חברה או אדם ספציפי. סיכון שיטתי נגרם על ידי גורמים חיצוניים לארגון. כל ההשקעות או ניירות הערך כפופים לסיכון שיטתי ולכן מדובר בסיכון שאינו ניתן לפיזור. - נמדד לפי המשתנות של תשואת השקעה עם תשואות השוק. משתנות חיובית מצביעה על כך שההחזרים נעים לאותו כיוון, ואילו משתנות שלילית מצביעה על כך שהם נעים הפוך.

המודל מתאר תשואות מניות אינדיבידואליות כפונקציה של תשואות השוק הכוללות ומניח אפס עלויות עסקה. היא מסכמת כי התיק המגוון האופטימלי כולל כל נכס הנסחר בשוק, והסיכון של השקעה הוא הסיכון המתווסף לתיק מגוון. התשואה הצפויה מחושבת כ:

תשואה צפויה = שיעור ללא סיכון + (בטא * פרמיה לסיכון בשוק)

בטא מותאמת - פורמולת החזרה צפויה

תצפיות חשובות:

  • אם בטא של תיק אישי הוא 1, אז:

החזרת הנכס = תשואה ממוצעת בשוק

  • בטא מייצגת את שיפוע קו ההתאמה הטובה ביותר.
  • הנכס צפוי לייצר לפחות את שיעור ההחזר ללא סיכון.

בעיות עם אומדן הבטא

1. בחירת מדד השוק

בפועל בפועל, אין מדדים שמתקרבים לתיק השוק. במקום זאת, מדדי שוק המניות ומדדי שוק ההכנסות הקבועות כוללים רק קבוצת משנה של ניירות הערך בכל שוק ואינם כוללים.

מדד S&P 500 - המדד הנפוץ ביותר להערכת בטא עבור חברות אמריקאיות - כולל רק 500 מתוך אלפי המניות הנסחרות בשוק האמריקאי. המדדים המשמשים בשווקים מתעוררים שווקים מתעוררים "שווקים מתעוררים" הוא מונח המתייחס לכלכלה שחווה צמיחה כלכלית ניכרת ובעלת כמה מאפיינים, אך לא כולם, הכוללים מעט מאוד חברות ונוטים להיות צרים עוד יותר.

2. השפעת מרווח ההחזרה

בחירת מרווח ההחזרה משפיעה גם על הערכות בטא. התיאוריה לא קובעת האם יש למדוד תשואות מדי יום, שבועי, חודשי, רבעוני או שנתי. מקדם בטא מקדם בטא מקדם בטא הוא מדד לרגישות או מתאם של נייר ערך או תיק השקעות לתנועות בשוק הכללי. אנו יכולים להפיק מדד סטטיסטי של סיכון על ידי השוואת התשואות של נייר ערך / תיק אישי לתשואות השוק הכולל של נייר הערך משתנה בין תדרי ההחזר. התופעה מכונה הטיית אפקט מרווח בגרסת בטא.

נכסים לא נסחרים באופן רציף, וכתוצאה מבעיה כזו שאינה מסחרית, אומדן הבטא יכול להיות מושפע - אי-מסחר בתקופת ההחזר יכול להפחית את המתאם הנמדד עם מדד השוק.

בטא המחושבת במרווחי זמן קצרים יותר עשויה להראות הטיה משמעותית בגלל הבעיה שאינה מסחרית. חברות לא נזילות מדווחות על בטא נמוכה יותר מכפי שהן אמורות להניח באופן אידיאלי, וחברות נזילות מדווחות על בטא גבוהה ממה שמוצדק.

3. בחירת אופק הזמן

מודלים של תשואה לסיכון שותקים בתקופת הזמן שבה צריך להשתמש כדי לאמוד בטא. בעת בחירת פרק זמן לאמידת בטא, יש להיזהר מההחלפה הכרוכה בכך. על ידי חזרה אחורה בזמן, למרות שיש יתרון של הכללת תצפיות רבות יותר ברגרסיה, ניתן לקזז את העובדה שהחברה עצמה אולי השתנתה מבחינת התמהיל העסקי, המאפיינים והמינוף שלה לאורך זמן.

התאמת הבטא של בלומה

את טכניקת הבלום הציע מרשל א 'בלום, שהיה פרופסור האוצר של האוורד קצב באוניברסיטת פנסילבניה, בשנת 1975 במאמרו "בטא ונטיות הרגרסיה שלהם". לדברי בלום, יש נטייה של בטא להתכנס לעבר הממוצע של כל הבטא. הוא מתאר את הנטייה על ידי תיקון בטא היסטורי להתאים את בטא לחזרה ל -1, בהנחה שהתאמה בתקופה אחת היא אומדן טוב בתקופה הבאה.

שקול ביטא עבור כל המניות j בתקופה 1, βj1, ובטא עבור אותן מניות j בתקופה 2 ברציפות, βj2. יתר על כן, הבטאות בתקופה 2 נסגרות מול הבטאות לתקופה 1 כדי להשיג את המשוואה הבאה:

βj2 = b0 + b1βj1

הטכניקה של וסיצ'ק

Vasicek (1973) התאים את בטא העבר לכיוון הבטא הממוצע על ידי שינוי כל בטא בהתאם לשגיאת הדגימה לגבי הבטא. אם β1 הוא הבטא הממוצע, על פני מדגם המניות, בתקופה ההיסטורית, אזי טכניקת Vasicek כוללת נטילת ממוצע משוקלל של β1, ובטא ההיסטורית לביטחון j.

אומדן בלומברג

בטא מותאמת = רגרסיה בטא (0.67) + 1.00 (0.33)

מדוע להתאים את הבטא כלפי אחד?

מחקרים מצביעים על כך שעם הזמן קיימת נטייה כללית לבתא של כל החברות להתכנס לכיוון אחת. באופן אינטואיטיבי, זה לא צריך להיות מפתיע. מכיוון שרוב החברות נוטות לגדול בגודלן, להיות מגוונות יותר ולהחזיק יותר נכסים לאורך זמן, ערכי הבטא שלהן משתנים פחות, וכתוצאה מכך היפוך בטא ממוצע.

קריאות קשורות

האוצר הוא הספק הרשמי של הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ CBCA ™ הסמכת הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ היא תקן עולמי עבור אנליסטים אשר מכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים, דוגמנות ברית, החזר הלוואות ועוד. תוכנית הסמכה, שנועדה להפוך כל אחד לאנליסט פיננסי ברמה עולמית.

כדי להמשיך ללמוד ולפתח את הידע שלך בניתוח פיננסי, אנו ממליצים בחום על המשאבים הנוספים להלן:

  • בטא לא מחוכם בטא / נכס בטא לא מחוכם בטא (נכס בטא) הוא תנודתיות התשואות של עסק, מבלי להתחשב במינוף הכספי שלו. זה רק לוקח בחשבון את הנכסים שלה. זה משווה את הסיכון של חברה לא מחוכמת לסיכון של השוק. זה מחושב על ידי לקיחת בטא הון עצמי וחלוקתו ב -1 בתוספת חוב מותאם למס להון
  • אופק ההשקעה אופק ההשקעה אופק ההשקעה הוא מונח המשמש לזיהוי משך הזמן שמשקיע מכוון לשמור על תיק ההשקעות שלו לפני מכירת ניירות הערך שלהם לרווח. אופק ההשקעה של הפרט מושפע מכמה גורמים שונים. עם זאת, הגורם הקובע העיקרי הוא לעתים קרובות כמות הסיכון שיש למשקיע
  • שיעור התשואה שיעור התשואה שיעור התשואה (ROR) הוא הרווח או ההפסד של השקעה לאורך תקופה המוצעת לעלות הראשונית של ההשקעה מבוטאת באחוזים. מדריך זה מלמד את הנוסחאות הנפוצות ביותר
  • שיעור ללא סיכון שיעור ללא סיכון שיעור התשואה ללא סיכון הוא שיעור הריבית שמשקיע יכול לצפות להרוויח על השקעה שיש בה סיכון אפס. בפועל, בדרך כלל השיעור נטול הסיכון נחשב לשווה לריבית המשולמת בגין שטר משרד ממשלתי למשך 3 חודשים, בדרך כלל ההשקעה הבטוחה ביותר שמשקיע יכול לבצע.