תוצר מקומי גולמי נומינלי - סקירה ואופן חישוב

תוצר מקומי גולמי נומינלי (תוצר נומינלי) הוא ערך השוק הכולל של כל הסחורות והשירותים המיוצרים בכלכלת המדינה בתקופה מסוימת. בניגוד למדידות תוצר אחרות, התוצר הנומינלי אינו מותאם לחשבון לשינויים במחירים מאינפלציה אינפלציה אינפלציה היא מושג כלכלי המתייחס לעלייה ברמת המחירים של הסחורות לאורך זמן מוגדר. העלייה ברמת המחירים מסמלת שהמטבע בכלכלה נתונה מאבד את כוח הקנייה (כלומר, ניתן לקנות פחות באותה כמות כסף). ודפלציה.

תוצר מקומי גולמי נומינלי

זה אומר שהוא עולה ויורד (בדרך כלל עולה) עם השינוי במחיר ובתפוקה הכלכלית בכלכלה. בעולם האמיתי, בדרך כלל משתמשים בתוצר הנומינלי להשוואת תוצר למשתנים כלכליים אחרים שאינם מסתגלים לאינפלציה, כולל חובות.

ההבדל העיקרי בין תוצר נומינלי לתוצר ריאלי

התמ"ג הריאלי הוא מדד נוסף של הפעילות הכלכלית אך שונה מעט מהתמ"ג הנומינלי בשימוש ובמדידה.

תוצר נומינלי הוא מדד כלכלי שאינו מתחשב בשינויים ברמת המחירים. במילים אחרות, זהו שווי השוק של כל המוצרים והשירותים הסופיים מוצרים ושירותים מוצר הוא פריט מוחשי שמוכר בשוק לרכישה, לתשומת לב או לצריכה ואילו שירות הוא פריט בלתי מוחשי, הנובע מ כלכלה לאורך תקופה. אם המחירים היו משתנים, אך התפוקה הכלכלית הייתה נשארת קבועה, אז התוצר הנומינלי היה משתנה - לכן המדד לפעמים מטעה לכלכלנים ומשקיעים.

לעומת זאת, התמ"ג הריאלי מהווה שינויים במחיר העלולים להתרחש עקב אינפלציה או דפלציה. דרך פשוטה יותר להבין את התוצר הריאלי היא לחשוב עליו כעל תוצר נומינלי שהותאם לשינויים במחיר.

התמ"ג הריאלי ישתמש במחירים בשנת בסיס או בדפלטר התוצר כדי להסביר את השינויים במחיר. בכך, כלכלנים ומשקיעים יכולים לקבל מושג טוב יותר על השינוי האמיתי בפעילות הכלכלית בתקופה נתונה.

כמה תפיסות מוטעות נפוצות לגבי תוצר נומינלי הן:

1. עלייה בתוצר הנומינלי פירושה עלייה גם בפעילות הכלכלית.

מכיוון שתמ"ג נומינלי מהווה את כל הסחורות והשירותים הסופיים במשק במחירי השוק הנוכחיים, ניתן לייחס צמיחה במדד כלכלי זה לעלייה בכמות או במחיר.

ככזה, קשה לקבוע מי מהגורמים הללו אחראי לעלייה בתמ"ג הנומינלי, ולכן כלכלנים ומשקיעים יתאימו אותו בדרך כלל בכדי להסביר את השינוי ברמות המחירים.

2. קל להשוות מדדי תוצר נומינליים לאורך זמן.

כאשר משווים נתוני תוצר מתקופות זמן שונות, כלכלנים ומשקיעים בדרך כלל ישתמשו בתמ"ג אמיתי בתמ"ג לעומת תוצר ריאלי מקומי גולמי (תוצר מקומי גולמי) (תוצר) ובתמ"ג ריאלי, מכמתים את הערך הכולל של כל הסחורות המיוצרות במדינה בשנה. עם זאת, התמ"ג הריאלי מותאם לאינפלציה, בעוד שהתמ"ג הנומינלי אינו. מכיוון שהוא מסיר שינויים במחירים שעלולים להתרחש (מה שמראה את השינוי האמיתי בתפוקה הכלכלית).

יהיה קשה להשתמש בתמ"ג נומינלי מכיוון שהוא שוקל את השינוי בתפוקה הכלכלית ובמחירים. עם זאת, כלכלנים ומשקיעים ישתמשו בתוצר נומינלי כאשר הם משווים תפוקה כלכלית ברבעונים שונים באותה שנה.

חישוב תוצר מקומי גולמי נומינלי

ישנן מספר דרכים לחישוב התוצר המקומי הגולמי הנומינלי:

1. גישת ההוצאות

תוצר = C + I + G + (X - I)

איפה:

 • C = הוצאות צרכנים: הסכום הכולל של ההוצאות שהאנשים הוציאו על מוצרים ושירותים לשימוש אישי
 • I = השקעה עסקית: כמות ההשקעה העסקית שמושקעת להשקעה בשיפור הון חדש או הרחבות עסקיות
 • G = הוצאות ממשלתיות: כמות ההוצאות הממשלתיות הקיימות במשק, כולל על תשתיות חדשות
 • (X - I) = יצוא נקי: הסכום שמרוויחה מדינה על יצוא פחות סכום שהיא מוציאה על יבוא

גישת ההוצאה מהווה שינויים בכמות ומחירי השוק הרווחים, ולכן היא דרך מתאימה למדידת התוצר הנומינלי.

2. גישת דפלטר התוצר

תוצר נומינלי = תוצר ריאלי x דפלטר

איפה:

 • תוצר נומינלי : מדד כלכלי המודד את ערך כל התפוקה הכלכלית במחירי השוק הרווחים
 • תוצר ריאלי : מדד כלכלי שמסביר רק את השינוי בתפוקת הכמויות
 • דפלטר התוצר : מדידה של השינוי במחיר לאורך זמן (אינפלציה או דפלציה דפלציה דפלציה היא ירידה ברמת המחירים הכללית של מוצרים ושירותים. במילים אחרות, דפלציה היא אינפלציה שלילית. כאשר היא מתרחשת, הערך של המטבע גדל עם הזמן. לפיכך, ניתן לרכוש יותר מוצרים ושירותים תמורת אותו סכום כסף.). זה מחושב כיחס בין התוצר הנומינלי לתוצר הריאלי.

גישת ה- Deflator של התוצר דורשת ידיעה על רמת התוצר הריאלית (רמת התפוקה) והשינוי במחיר (Deflator GDP). כאשר מכפילים את שני האלמנטים, התוצאה היא התמ"ג הנקוב.

דפלטר התוצר: הסבר מעמיק

תוצר מקומי גולמי נומינלי - דפלאטו תוצר

דפלטר התוצר עוקב אחר שינויים במחירים בכלכלת המדינה לאורך זמן. זה ייקח שנת בסיס, שבה התמ"ג הנומינלי שווה לתמ"ג הריאלי, ויקבע אותו לשווה ל 100. כל שינוי במחיר יבוא לידי ביטוי בתמ"ג הנומינלי, מה שיוביל לשינוי במנפח התוצר.

לדוגמא, אם דפלטר התוצר הוא 112 בשנה שלאחר שנת הבסיס, אז זה מצביע על כך שהמחיר הממוצע של התפוקה עלה ב -12%.

דוגמא

נניח שמדינה מייצרת רק סוג אחד של טובין - הוא עוקב אחר לוח הזמנים השנתי שלהלן עבור כמות ומחיר.

כַּמוּתמחירתוצר נומינלי
שנה 1100 איקס10 דולר =1,000 דולר
שנה 2110 איקס12 דולר =1,320 דולר
שנה 3112 איקס14 דולר =1,568 דולר
שנה 4108 איקס13 דולר =1,404 דולר
שנה 5150 איקס15 דולר =2,250 דולר

התוצר הנומינלי נגזר על ידי הכפלת תפוקת הכמות בשנה הנוכחית במחיר השוק הנוכחי. בדוגמה לעיל, התמ"ג הנומינלי בשנה 1 הוא $ 1000 (100 x $ 10), והתמ"ג הנומינלי בשנה 5 הוא $ 2250 (150 x $ 15).

המידע לעיל אומר לנו שבין השנה הראשונה לשנה 5, התוצר יכול היה לעלות בגלל המחירים (האינפלציה הרווחת) או תפוקת הכמויות. יהיה צורך בניתוח נוסף כדי לגזור את שורש הגידול בתוצר.

משאבים נוספים

מימון מציע את הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הסמכת CBCA ™ הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הינה תקן עולמי לאנליסטים אשראי המכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים, מידול אמנויות, הלוואה החזרים, ועוד. תוכנית הסמכה למי שמעוניין לקחת את הקריירה לשלב הבא. כדי להמשיך ללמוד ולקדם את הקריירה שלך, המשאבים הבאים יעזרו לך:

 • אינדיקטורים כלכליים אינדיקטורים כלכליים אינדיקטור כלכלי הוא מדד המשמש להערכת, מדידה והערכה של מצב הבריאות הכללי של המקרו-כלכלה. מדדים כלכליים
 • היצע וביקוש מצטבר היצע וביקוש מצטבר היצע וביקוש מצטבר מתייחס למושג היצע וביקוש אך מיושם בקנה מידה מקרו-כלכלי. היצע מצרף וביקוש מצטבר מתוכננים כנגד רמת המחירים המצרפית במדינה וכמות המצרכים של סחורות ושירותים שהוחלפו
 • נוסחת התמ"ג נוסחת התמ"ג נוסחת התמ"ג מורכבת מצריכה, הוצאות ממשלתיות, השקעות ויצוא נטו. אנו מפרקים את נוסחת התוצר לשלבים במדריך זה. התוצר המקומי הגולמי (תוצר) הוא הערך הכספי, במטבע המקומי, של כל הסחורות והשירותים הכלכליים הסופיים המיוצרים במדינה בפרק זמן מסוים.
 • תוצר לאומי גולמי תוצר לאומי גולמי תוצר לאומי גולמי (BNP) הוא מדד לערך של כל הסחורות והשירותים המיוצרים על ידי תושבי המדינה והעסקים. היא מעריכה את ערך המוצרים והשירותים הסופיים המיוצרים על ידי תושבי מדינה, ללא קשר למיקום הייצור.