NPV לעומת IRR - סקירה, קווי דמיון והבדלים, סכסוכים

בעת ניתוח פרויקט טיפוסי, חשוב להבחין בין הנתונים שהוחזרו על ידי NPV לעומת IRR, שכן תוצאות סותרות עולות כאשר משווים שני פרויקטים שונים באמצעות שני האינדיקטורים.

NPV לעומת IRR

בדרך כלל, פרויקט אחד עשוי לספק IRR גדול יותר ואילו פרויקט יריב עשוי להציג NPV גבוה יותר. ההפרש כתוצאה מכך יכול להיות בגלל הבדל בתזרים המזומנים בין שני הפרויקטים. בואו נסתכל תחילה על מה כל אחד משני שיעורי ההיוון מייצג.

מה זה NPV?

NPV מייצג ערך נוכחי נקי (NPV) ערך נוכחי נקי (NPV) הוא הערך של כל תזרימי המזומנים העתידיים (חיוביים ושליליים) לאורך כל תקופת ההשקעה המוזלת להווה. ניתוח NPV הוא סוג של הערכת שווי פנימית ומשמש בהרחבה במימון ובחשבונאות לצורך קביעת שווי עסק, אבטחת השקעות, והוא מייצג את תזרימי המזומנים העתידיים החיוביים והשליליים לאורך מחזור חיי הפרויקט המופחת כיום. NPV מייצג הערכה מהותית, והיא ישימה בחשבונאות ובמימון כאשר היא משמשת לקביעת אבטחת השקעות, הערכת מיזמים חדשים, הערכת עסק או מציאת דרכים להפחתת עלויות.

מה זה IRR?

IRR או שיעור תשואה פנימי שיעור תשואה פנימי (IRR) שיעור התשואה הפנימי (IRR) הוא שיעור ההיוון שהופך את הערך הנוכחי הנקי (NPV) של פרויקט לאפס. במילים אחרות, זהו התשואה השנתית המורכבת הצפויה שתרוויח על פרויקט או השקעה. הנו סוג של מדד החלים על תקצוב הון. שיטות עבודה מומלצות של תקצוב הון תקצוב הון מתייחס לתהליך קבלת ההחלטות שהחברות עוקבות בנוגע לאילו פרויקטים עתירי הון עליהם לבצע. פרויקטים עתירי הון כאלה יכולים להיות כל דבר, החל מפתיחת מפעל חדש ועד הרחבת כוח אדם משמעותית, כניסה לשוק חדש או מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים. . הוא משמש לאמידת הרווחיות של מיזם עסקי אפשרי. המדד פועל כשיעור היוון המשווה NPV לתזרים המזומנים לאפס.

ההבדלים בין NPV לעומת IRR

על פי גישת NPV, ניתן לחשב את הערך הנוכחי על ידי ניכוי תזרים המזומנים העתידי של הפרויקט בשיעורים מוגדרים מראש המכונים שיעורי ניתוק. עם זאת, על פי גישת ה- IRR, תזרימי המזומנים מוזלים בשיעורים מתאימים בשיטת ניסוי וטעייה השווה לערך נוכחי. הערך הנוכחי מחושב לסכום השווה להשקעה שבוצעה. אם IRR היא השיטה המועדפת, שיעור ההיוון לרוב אינו נקבע מראש כפי שהיה המקרה עם NPV.

NPV מתייחס לערך עלות ההון או לשיעור הריבית בשוק. היא משיגה את הסכום שיש להשקיע בפרויקט על מנת להחזיר את הרווחים הצפויים בשיעורי השוק הנוכחיים מהסכום שהושקע.

מצד שני, גישת ה- IRR אינה מסתכלת על שיעור הריבית הרווח בשוק, ומטרתה למצוא את שיעורי הריבית המקסימליים שיעודדו רווחים מהסכום המושקע.

ההנחה של NPV היא שתזרים מזומנים ביניים מושקע מחדש בשיעור קיצוץ ואילו לפי גישת ה- IRR, מושקע תזרים ביניים בשיעור התשואה הפנימי הרווח. התוצאות מ- NPV מראות כמה קווי דמיון לנתונים שהתקבלו מ- IRR במערך דומה של תנאים, בעוד ששתי השיטות מציעות תוצאות סותרות במקרים בהם הנסיבות שונות.

שיעורי הניתוק המוגדרים מראש של NPV הם אמינים למדי בהשוואה ל- IRR בכל הנוגע לדירוג של יותר משתי הצעות פרויקט.

קווי הדמיון לתוצאות במסגרת NPV לעומת IRR

שתי השיטות מראות תוצאות דומות בנוגע להחלטות "לקבל או לדחות" בכל הנוגע להצעות פרויקט השקעות בלתי תלויות. במקרה זה, שתי ההצעות אינן מתחרות, והן מתקבלות או נדחות בהתבסס על שיעור התשואה המינימלי בשוק.

הצעות קונבנציונאליות כרוכות לעיתים קרובות בתזרים מזומנים בשלב הראשוני ובעקבותיהן מגיעות מספר תזרים מזומנים. קווי דמיון כאלה מתעוררים במהלך תהליך קבלת ההחלטות. עם NPV, הצעות מתקבלות בדרך כלל אם יש להן ערך חיובי נטו, בעוד IRR מתקבל לעתים קרובות אם ל- IRR שנוצר יש ערך גבוה יותר בהשוואה לשיעור הקיצוץ הקיים. פרויקטים עם ערך נוכחי חיובי נטו מראים גם שיעור תשואה פנימי גבוה יותר משווי הבסיס.

סכסוכים בין NPV לעומת IRR

במקרה של פרויקטים בלעדיים הדדיים שמתחרים כך שקבלת אחד מהם תחסום את הקבלה של הנותרים, NPV ו- IRR לעיתים קרובות נותנים תוצאות סותרות. NPV עשוי להוביל את מנהל הפרויקט או את המהנדס לקבל הצעת פרויקט אחת בעוד ששיעור התשואה הפנימי עשוי להראות את האחר כנוח ביותר. סוג של סכסוך כזה מתעורר בגלל מספר בעיות.

ראשית, תוצאות סותרות נוצרות בגלל הבדלים משמעותיים בכמות הוצאות ההון של הצעות הפרויקט המוערכות. לעיתים, הסכסוך נוצר בשל סוגיות של הבדלים בתזמון תזרים המזומנים ובדפוסי הצעות הפרויקט או הבדלים בתקופת השירות הצפויה של הפרויקטים המוצעים.

כשמתמודדים עם מצבים קשים ויש לבחור בין שני פרויקטים מתחרים, עדיף לבחור פרויקט בעל ערך נקי חיובי גדול יותר באמצעות שיעור קיצוץ או עלות הון ראויה.

הסיבה לכך ששתי האופציות הנ"ל עובדות היא מכיוון שמטרת החברה היא למקסם את הון בעלי המניות שלה, והדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא בחירת פרויקט שמגיע עם הערך הנוכחי הנקי הגבוה ביותר. פרויקט כזה משפיע לטובה על מחיר המניות ועל עושר בעלי המניות.

לכן, NPV הוא הרבה יותר אמין בהשוואה ל- IRR והוא הגישה הטובה ביותר בעת דירוג פרויקטים שאינם בלעדיים זה לזה. למעשה, NPV נחשב לקריטריון הטוב ביותר בעת דירוג השקעות.

מילה אחרונה

הן NPV והן IRR הם כלים אנליטיים קוליים. עם זאת, הם לא תמיד מסכימים ואומרים לנו מה אנחנו רוצים לדעת, במיוחד כשיש שני פרויקטים מתחרים עם חלופות חיוביות לא פחות. עם זאת, מרבית מנהלי הפרויקטים מעדיפים להשתמש ב- NPV מכיוון שהוא נחשב לטוב ביותר בדירוג פרויקטים שאינם נכללים זה בזה.

משאבים נוספים

מימון היא הספקית הרשמית של הסמכת ה- FMVA® ™ FMVA® העולמית של מודלים פיננסיים למודלים והערכה פיננסיים. הצטרפו ל -350,600 סטודנטים ועובדים בחברות כמו אמזון, ג'יי.פי מורגן ופרארי, שנועדו לעזור לכל אחד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית . כדי להמשיך ולקדם את הקריירה שלך, המשאבים הנוספים להלן יהיו שימושיים:

  • עלות הון עלות הון עלות הון היא שיעור ההחזר המינימלי שעל עסק להרוויח לפני שהוא מייצר ערך. לפני שעסק יכול להשיג רווח, עליו לפחות לייצר הכנסה מספקת כדי לכסות את עלות מימון פעולתו.
  • שיעור היוון שיעור היוון במימון חברות, שיעור היוון הוא שיעור התשואה המשמש לניכוי תזרימי מזומנים עתידיים חזרה לערכם הנוכחי. שיעור זה הוא לעיתים קרובות עלות הון ממוצעת משוקללת (WACC), שיעור התשואה הנדרש, או שיעור המשוכה שמשקיעים מצפים להרוויח ביחס לסיכון ההשקעה.
  • הגדרת שיעור משוכה הגדרת שיעור משוכה, המכונה גם שיעור תשואה מקובל מינימלי (MARR), הוא שיעור התשואה המינימלי הנדרש או שיעור יעד שהמשקיעים מצפים לקבל על השקעה. השיעור נקבע על ידי הערכת עלות ההון, הסיכונים הכרוכים בכך, ההזדמנויות הנוכחיות בהתרחבות העסקית, שיעורי התשואה להשקעות דומות וגורמים אחרים.
  • פרויקט מימון פרויקט מימון - פריימר למימון פרויקטים פריימר. מימון פרויקטים הוא הניתוח הכספי של מחזור החיים השלם של הפרויקט. בדרך כלל, נעשה שימוש בניתוח עלות-תועלת