קצבה לחשבונות מסופקים - סקירה כללית, מדריך, דוגמאות

הקצבה לחשבונות מסופקים הינה חשבון קונטרה-נכסי המשויך לניהול חשבונות חשבונות חייבים חייבים חייבים (AR) מייצגים את מכירות האשראי של עסק, שעדיין לא שולמו במלואם על ידי לקוחותיו, נכס שוטף במאזן. חברות מאפשרות ללקוחותיהן לשלם בפרק זמן סביר וממושך, בתנאי שמוסכם על התנאים. ומשמש לשקף את הערך האמיתי של חשבונות חייבים. הסכום מייצג את שווי החשבונות שהחברה אינה מצפה לקבל עבורם תשלום.

קצבה לנושא חשבונות מסופקים

מטרת הקצבה

לדוגמא, נניח שחברה מונה 100 לקוחות שרוכשים בחשבונות חשבונות חייבים לתשלום הם התחייבות שנוצרת כאשר ארגון מקבל סחורות או שירותים מספקיו באשראי. תשלומי חשבונות צפויים להיות משולמים תוך שנה, או בתוך מחזור הפעלה אחד (הארוך מביניהם). AP נחשב לאחת הצורות הנזילות ביותר של התחייבויות שוטפות והסכום הכולל החייב הוא 1,000,000 $. 1,000,000 $ ידווחו במאזן כחיובים. מטרת הקצבה לחשבונות מסופקים היא להעריך כמה לקוחות מתוך 100 לא ישלמו את מלוא הסכום שהם חייבים. במקום לחכות לראות בדיוק כיצד מסתדרים התשלומים, החברה תחייב הוצאות חוב גרועות וקצבת אשראי בגין חשבונות מסופקים.

דוגמה לקצבה לחשבונות בספק

בעזרת הדוגמה לעיל, נניח כי חברה מדווחת על יתרת חיוב חייבים בסך 1,000,000 $ ביום 30. ביוני. החברה צופה כי חלק מהלקוחות לא יוכלו לשלם את מלוא הסכום ומעריכה כי 50,000 $ לא יומרו במזומן. בנוסף, הקצבה לחשבונות מסופקים ביוני מתחילה ביתרה של אפס.

כדי להתחשב בכ- 50,000 $ המשוערים שלא יומרו למזומן:

תַאֲרִיךכותרת החשבוןחוֹבָהאַשׁרַאי
30 ביוני 2017הוצאות חובות רעים50,000 דולר
קצבה לחשבונות מסופקים50,000 דולר

כאשר החשבון מדווח על יתרת אשראי של 50,000 $, המאזן ידווח על סכום נטו של 9,950,000 $ בגין חשבונות חייבים. סכום זה מכונה הערך המימוש נטו של חשבונות החוב - הסכום שעשוי להפוך למזומן. הוצאות החיוב בגין חובות גרועים ידווחו על הפסדי אשראי בסך 50,000 $ בדוח רווח והפסד של החברה.

לעיל, הנחנו כי הקצבה לחשבונות מסופקים התחילה ביתרה של אפס. אם במקום זאת, הקצבה לחשבונות שאינם ניתנים לגבייה החלה ביתרה של 10,000 דולר בחודש יוני, נבצע במקום זאת את הזנת ההתאמה הבאה:

50,000 $ - 10,000 $ = 40,000 $ (התאמת כניסה)

תַאֲרִיךכותרת החשבוןחוֹבָהאַשׁרַאי
30 ביוני 2017הוצאות חובות רעים40,000 דולר
קצבה לחשבונות מסופקים40,000 דולר

דוגמה למחיקת חשבון

מאוחר יותר, לקוח שרכש סחורות בהיקף כולל של 10,000 דולר ב- 25 ביוני, מודיע לחברה ב -3 באוגוסט כי היא כבר הגישה בקשה לפשיטת רגל פשיטת רגל פשיטת רגל היא מעמד משפטי של גוף אנושי או לא אנושי (משרד או סוכנות ממשלתית) שאינו מסוגל להחזיר את חובותיה העומדים לרשות הנושים. ולא יוכל לשלם את הסכום החייב. לאחר מכן החברה תמחק את יתרת החשבון של הלקוח בסך 10,000 דולר.

למחיקת יתרת החשבון של הלקוח בסך 10,000 דולר:

תַאֲרִיךכותרת החשבוןחוֹבָהאַשׁרַאי
3 באוגוסט 2017קצבה לחשבונות מסופקים10,000 דולר
חשבונות חייבים10,000 דולר

לאחר מחיקת החשבון הרע, הסכום הנקי עבור חשבונות חייבים נשאר זהה: 9,950,000 $ (9,990,000 $ - 40,000 $). בנוסף, הוצאות החובות הרעים נותרות זהות ואינן מושפעות מהמחיקה. הוצאות החובות הרעים שנרשמו ב- 30 ביוני כבר צפו הפסד אשראי.

דוגמה לשחזור חשבון

הלקוח שהגיש בקשה לפשיטת רגל ב -3 באוגוסט מצליח להחזיר לחברה את הסכום שהיה חייב ב -10 בספטמבר. לאחר מכן החברה תחזיר את החשבון שנמחק בתחילה ב -3 באוגוסט.

כדי לבטל את המחיקה:

תַאֲרִיךכותרת החשבוןחוֹבָהאַשׁרַאי
10 בספטמבר 2017חשבונות חייבים10,000 דולר
קצבה לחשבונות מסופקים10,000 דולר

כדי לרשום את הסכום ששולם לחברה מהלקוח:

תַאֲרִיךכותרת החשבוןחוֹבָהאַשׁרַאי
10 בספטמבר 2017כסף מזומן10,000 דולר
חשבונות חייבים10,000 דולר

הערכת סכום הקצבה לחשבונות מסופקים

בדוגמה לעיל הערכנו מספר שרירותי עבור הקצבה לחשבונות מסופקים. ישנן שתי שיטות עיקריות לאמידת כמות החשבונות המתקבלים שאינם צפויים להמרה למזומן.

1. אחוז ממכירות האשראי

אחוז שיטת מכירת האשראי מוסבר כדלקמן: אם חברה וענף דיווחו על ממוצע ארוך טווח של 2% ממכירות האשראי שאינן ניתנות לגביה, החברה הייתה מכניסה 2% ממכירות האשראי של כל תקופה כחיוב בהוצאות חובות לא טובים. זיכוי לקצבה עבור חשבונות מסופקים.

2. הזדקנות חשבונות חייבים

שיטת היישון לקבלת חשבונות היא דוח המפרט חשבוניות לקוח שלא שולמו לפי טווחי תאריכים ומחיל שיעור ברירת מחדל לכל טווח תאריכים.

דוגמה לתרשים הזדקנות של חשבונות:

קצבה לחישוב לדוגמא של חשבונות שאינם ניתנים לגביה

לחישוב הקצבה לחשבונות מסופקים:

($ 5000 x 1%) + ($ 25,000 x 20%) + ($ 6,000 x 35%) + ($ 54,000 x 60%) = $ 39,550

אם אנו מניחים כי הקצבה לחשבונות שאינם ניתנים לגבייה הראתה יתרת אשראי של 5,000 דולר לפני ההתאמה, נבצע את ערך ההתאמה הבא:

39,550 $ - 5,000 $ = 34,550 $ (התאמת כניסה)

תַאֲרִיךכותרת החשבוןחוֹבָהאַשׁרַאי
31 בדצמבר 2017הוצאות חובות רעים34,550 דולר
קצבה לחשבונות מסופקים34,550 דולר

קריאה קשורה

תודה שקראת מדריך פיננסי זה בנושא שיטות החשבונאות של חשבונות שאינם ניתנים לגבייה. כדי ללמוד עוד ולהגביר את הקריירה החשבונאית שלך, משאבי האוצר הנוספים האלה יעזרו לך:

  • עלות חוב עלות חוב עלות החוב היא התשואה שמספקת חברה לבעלי החוב והנושים שלה. עלות החוב משמשת בחישובי WACC לניתוח הערכת שווי.
  • חוב במצוקה חוב במצוקה חוב במצוקה מתייחס לניירות הערך של ממשלה או חברה שנמצאה ברירת מחדל, נתונה להגנת פשיטת רגל, או שנמצאת במצוקה כלכלית ונעה לעבר המצבים האמורים בעתיד הקרוב. הוא כולל את כל מכשירי האשראי הנסחרים בהנחה משמעותית
  • מדריך דוגמנות פיננסית מדריך פיננסי חינם מדריך דוגמנות פיננסי זה מכסה טיפים של Excel ושיטות עבודה מומלצות לגבי הנחות, נהגים, חיזוי, קישור שלושת ההצהרות, ניתוח DCF ועוד
  • הסמכת אנליסט פיננסי מוסמך FMVA® הצטרפו ל -350,600 סטודנטים ועובדים בחברות כמו אמזון, ג'יי פי מורגן ופרארי