ניתוח כמותי - הגדרה, טכניקות ויישומים

ניתוח כמותי הוא תהליך האיסוף וההערכה של נתונים ניתנים למדידה ואימות כמו הכנסות, נתח שוק ושכר תגמול תגמול הוא כל סוג של פיצוי או תשלום שאדם או עובד מקבלים כתשלום עבור שירותיהם או על העבודה שהם מבצעים עבור ארגון או חברה. זה כולל שכר בסיס כלשהו שעובד מקבל, יחד עם סוגי תשלום אחרים שנצברים במהלך עבודתו, אשר על מנת להבין את התנהגותו וביצועיו של עסק. בעבר, בעלי עסקים ומנהלי חברות הסתמכו רבות על ניסיונם ויצרם בעת קבלת החלטות. עם זאת, עם עידן טכנולוגיית הנתונים, ניתוח כמותי נחשב כיום לגישה טובה יותר לקבלת החלטות מושכלות.

ניתוח כמותי

המשימה העיקרית של אנליסט כמותי היא להציג מצב היפותטי נתון במונחים של ערכים מספריים. ניתוח כמותי מסייע בהערכת ביצועים, הערכת מכשירים פיננסיים ותחזיות. הוא כולל שלוש טכניקות עיקריות למדידת נתונים: ניתוח רגרסיה ניתוח רגרסיה ניתוח רגרסיה הוא מערכת של שיטות סטטיסטיות המשמשות לאמידת היחסים בין משתנה תלוי למשתנה עצמאי אחד או יותר. ניתן להשתמש בו כדי להעריך את חוזק הקשר בין משתנים ולמודל את הקשר העתידי ביניהם. , תכנות ליניארי וכריית נתונים.

טכניקות ניתוח כמותיות

1. ניתוח רגרסיה

ניתוח רגרסיה הוא טכניקה נפוצה אשר אינה משמשת רק על ידי בעלי עסקים אלא גם על ידי סטטיסטיקאים וכלכלנים. זה כולל שימוש במשוואות סטטיסטיות כדי לחזות או לאמוד את ההשפעה של משתנה אחד על אחר. לדוגמה, ניתן להשתמש בניתוח רגרסיה כדי לקבוע כיצד שיעורי ריבית ריבית ריבית מתייחסת לסכום שגובה המלווה הלווה בגין כל צורת חוב שניתנה, בדרך כלל מבוטאת כאחוז מהקרן. משפיעים על התנהגות הצרכנים בנוגע להשקעה בנכסים. יישום מרכזי נוסף של ניתוח רגרסיה הוא ביסוס ההשפעה של חינוך וניסיון בעבודה על הרווחים השנתיים של העובדים.

במגזר העסקי, הבעלים יכולים להשתמש בניתוח רגרסיה כדי לקבוע את ההשפעה של הוצאות הפרסום על רווחי העסק. על ידי שימוש בגישה זו, בעל עסק יכול לקבוע אם יש מתאם חיובי או שלילי מתאם שלילי מתאם שלילי הוא קשר בין שני משתנים הנעים בכיוונים מנוגדים. במילים אחרות, כאשר משתנה A עולה, משתנה B יורד. מתאם שלילי ידוע גם כמתאם הפוך. ראה דוגמאות, תרשימים ובין שני משתנים.

2. תכנות ליניארי

מרבית החברות נתקלות מדי פעם במחסור במשאבים כמו שטח במתקנים, מכונות ייצור PP&E (נכסים, מפעלים וציוד) PP&E (נכסים, מפעלים וציוד) הם אחד מנכסי הליבה הלא שוטפים הנמצאים במאזן. השקעות ב- PP&E מושפעות מקייפקס, פחת ורכישות / הפניות של רכוש קבוע. לנכסים אלו יש חלק מרכזי בתכנון וניתוח פיננסי של פעילות החברה וההוצאות העתידיות והעבודה. במצבים כאלה, על מנהלי חברות למצוא דרכים להקצות משאבים בצורה יעילה. תכנות ליניארי הוא שיטה כמותית שקובעת כיצד להשיג פיתרון אופטימלי שכזה. הוא משמש גם לקביעת האופן שבו חברה יכולה להשיג רווחים מיטביים ולהפחית את עלויות התפעול שלה, בכפוף למגבלה נתונה, כגון עבודה.

3. כריית נתונים

כריית נתונים היא שילוב של כישורי תכנות מחשבים ושיטות סטטיסטיות. הפופולריות של כריית נתונים ממשיכה לגדול במקביל לגידול בכמות ומערכי הנתונים הזמינים. טכניקות כריית נתונים משמשות להערכת קבוצות נתונים גדולות מאוד, במטרה למצוא דפוסים או קורלציות מוסתרות בתוכם.

יישומי ניתוח כמותי במגזר העסקי

בעלי עסקים נאלצים לרוב לקבל החלטות בתנאים של חוסר וודאות. למרבה המזל, טכניקות כמותיות מאפשרות להם לבצע את ההערכות הטובות ביותר ובכך למזער את הסיכונים הכרוכים בהחלטה מסוימת. באופן אידיאלי, מודלים כמותיים מספקים לבעלי חברות הבנה טובה יותר של המידע, כדי לאפשר להם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר.

ניהול פרוייקט

תחום אחד שבו ניתוח כמותי נחשב לכלי הכרחי הוא בניהול פרויקטים. כפי שצוין קודם לכן, נעשה שימוש בשיטות כמותיות למציאת הדרכים הטובות ביותר להקצאת משאבים, במיוחד אם משאבים אלה אינם דלים. לאחר מכן מתוזמנים פרויקטים על בסיס זמינות של משאבים מסוימים.

תכנון ייצור

ניתוח כמותי מסייע גם לאנשים לקבל החלטות מושכלות על תכנון המוצר. נניח שחברה מתקשה לאמוד את גודלו ומיקומו של מתקן ייצור חדש. ניתן להשתמש בניתוח כמותי כדי להעריך הצעות שונות לעלויות, תזמון ומיקום. עם תכנון ותזמון יעיל של מוצרים, חברות יוכלו לענות יותר על צרכי לקוחותיהן תוך מקסימום רווחיות.

שיווק

כל עסק זקוק לאסטרטגיה שיווקית נכונה. עם זאת, קביעת תקציב למחלקת השיווק יכולה להיות קשה, במיוחד אם יעדיה לא נקבעים. בשיטה הכמותית הנכונה, משווקים יכולים למצוא דרך קלה לקבוע את התקציב הנדרש ולהקצות רכישות מדיה. ההחלטות יכולות להתבסס על נתונים המתקבלים מקמפיינים שיווקיים.

לְמַמֵן

מחלקת הנהלת חשבונות של עסק מסתמכת במידה רבה על ניתוח כמותי. אנשי הנהלת חשבונות משתמשים בנתונים כמותיים שונים ובשיטות כמו מודל תזרים המזומנים המוזל תעביר אותי דרך DCF השאלה, תעביר אותי דרך ניתוח DCF נפוץ בראיונות בנקאות להשקעות. למד כיצד להתמודד עם השאלה באמצעות מדריך התשובות המפורט של Finance. בנה תחזית למשך 5 שנים של תזרים מזומנים חופשי לא מחוכם, חשב ערך מסוף והנחה את כל תזרימי המזומנים לערך הנוכחי באמצעות WACC. לאמוד את שווי ההשקעה. ניתן גם להעריך מוצרים על סמך עלויות הפקתם והרווחים שהם מייצרים.

רכישה ומלאי

אחד האתגרים הגדולים ביותר איתם מתמודדים עסקים הוא היכולת לחזות את הביקוש למוצר או שירות. עם זאת, באמצעות טכניקות כמותיות, חברות יכולות להדריך כמה חומרים הם צריכים לרכוש, על רמת המלאי לתחזוקה ועלויות שעשויות להיגרם בעת משלוח ואחסון של מוצרים מוגמרים.

בשורה התחתונה

ניתוח כמותי הוא שימוש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות להערכת ביצועי העסק. לפני הופעת הניתוח הכמותי, מנהלי חברות רבים ביססו את החלטותיהם על ניסיון ומעי. בעלי עסקים יכולים כעת להשתמש בשיטות כמותיות כדי לחזות מגמות, לקבוע את הקצאת המשאבים ולנהל פרויקטים.

טכניקות כמותיות משמשות גם להערכת השקעות. באופן כזה ארגונים יכולים לקבוע את הנכסים הטובים ביותר להשקיע בהם ואת הזמן הטוב ביותר לעשות זאת. חלק משיטות הניתוח הכמותיות כוללות ניתוח רגרסיה, תכנות ליניארי וכריית נתונים.

קריאות קשורות

תודה שקראת את מדריך האוצר לניתוח כמותי. האוצר מציע את הסמכת ה- FMVA® ™ FMVA® Analyst for Modelling & Valuation Analyst. הצטרף ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים בחברות כמו אמזון, JP Morgan ותכנית הסמכה של פרארי למי שמעוניין לקחת את הקריירה שלהם לשלב הבא. כדי להמשיך וללמוד ולקדם את הקריירה שלך, משאבי האוצר הבאים יעזרו לך:

  • מתאם מתאם מתאם הוא מדד סטטיסטי של הקשר בין שני משתנים. המדד משמש בצורה הטובה ביותר במשתנים המדגימים קשר לינארי זה לזה. התאמת הנתונים ניתנת לייצוג חזותי במפזר.
  • נוסחת עודף צרכנים נוסחת עודף צרכנים עודף צרכנים הוא מדידה כלכלית לחישוב התועלת (כלומר, עודף) ממה שהצרכנים מוכנים לשלם עבור מוצר או שירות לעומת מחיר השוק שלו. נוסחת העודף הצרכני מבוססת על תיאוריה כלכלית של תועלת שולית.
  • מלאי מלאי מלאי הוא חשבון נכס שוטף שנמצא במאזן, המורכב מכל חומרי הגלם, העבודה בתהליך ומוצרים מוגמרים שחברה צברה. לעתים קרובות הוא נחשב לנזיל ביותר מבין כל הנכסים השוטפים - ולכן הוא אינו נכלל במניין בחישוב היחס המהיר.
  • תערובת שיווק וולמארט וולמארט תערובת שיווק וולמארט היא תחנת כוח של עסק, ואחד מנקודות החוזק העיקריות שלו הוא תמהיל השיווק שלה. לשרוד בשוק הקמעונאי נדרש יותר מסתם מזל