פיתוח ארגוני - הגדרה, יתרונות, תהליך

ניתן להגדיר פיתוח ארגוני כמתודולוגיה מבוססת אובייקטיבית המשמשת ליזום שינוי מערכות בישות. התפתחות ארגונית מושגת באמצעות שינוי בתקשורת תקשורת היכולת לתקשר בצורה יעילה היא אחת מכישורי החיים החשובים ביותר ללמוד. תקשורת מוגדרת כהעברת מידע כדי לייצר הבנה רבה יותר. ניתן לעשות זאת באופן קולי (באמצעות חילופי דברים מילוליים), באמצעות מדיה כתובה (ספרים, אתרים ומגזינים), באופן ויזואלי (באמצעות גרפים, תרשימים ומפות) או תהליכים לא מילוליים או המבנה התומך בהם. לימוד התנהגות העובדים מאפשר לאנשי המקצוע לבחון ולהתבונן בסביבת העבודה ולצפות לשינוי, אשר מתבצע לאחר מכן בכדי להשיג פיתוח ארגוני תקין.

התפתחות ארגונית

היתרונות של פיתוח ארגוני

הגדלת התפוקה והיעילות מביאה יתרונות רבים. אחת הדרכים הטובות ביותר לעודד תוצאות חיוביות במדדים אלה היא באמצעות מבנה פיתוח ארגוני מחושב היטב. פיתוח ארגוני משמש לצייד ארגון בכלים הנכונים כך שיוכל להסתגל ולהגיב באופן חיובי (ברווחיות!) לשינויים בשוק. היתרונות של פיתוח ארגוני כוללים את הדברים הבאים:

1. פיתוח מתמשך

גופים המשתתפים בפיתוח ארגוני מפתחים ללא הרף את המודלים העסקיים שלהם. פיתוח ארגוני יוצר דפוס מתמיד של שיפור בו אסטרטגיות מפותחות, מוערכות, מיושמות ומוערכות לצורך תוצאות ואיכות.

בעיקרו של דבר, התהליך בונה סביבה חיובית בה חברה יכולה לאמץ את השינוי, באופן פנימי וחיצוני. השינוי ממונף כדי לעודד התחדשות תקופתית.

2. תקשורת אופקית ואנכית מוגברת

יתרון משמעותי לפיתוח ארגוני הוא תקשורת יעילה, אינטראקציה ומשוב בארגון. מערכת תקשורת יעילה מיישרת עובדים עם מטרות החברה, ערכיה ויעדיה.

מערכת תקשורת פתוחה מאפשרת לעובדים להבין את חשיבות השינוי בארגון. פיתוח ארגוני פעיל מגביר את התקשורת בארגון, עם משוב המשותף ברציפות כדי לעודד שיפור.

3. צמיחת עובדים

פיתוח ארגוני שם דגש משמעותי על תקשורת אפקטיבית, המשמשת לעידוד העובדים לבצע שינויים הכרחיים. שינויים רבים בתעשייה מחייבים תכניות פיתוח עובדים הכשרה ופיתוח עובדים הכשרה ופיתוח עובדים מתייחסת למאמצים המתמשכים של החברה להגביר את ביצועי עובדיה. חברות שואפות להכשיר ולפתח עובדים באמצעות מגוון שיטות ותוכניות חינוכיות. . כתוצאה מכך, ארגונים רבים פועלים לשיפור כישוריהם של עובדיהם בכדי לצייד אותם בכישורים רלוונטיים יותר לשוק.

4. שיפור מוצרים ושירותים

חדשנות היא אחד היתרונות העיקריים של פיתוח ארגוני והיא גורם תורם מרכזי לשיפור המוצרים והשירותים. גישה אחת לשינוי היא פיתוח עובדים - מוקד קריטי הוא פרס למוטיבציה והצלחה.

מעורבות מוצלחת של העובדים מובילה להגברת החדשנות והפרודוקטיביות. באמצעות ניתוח תחרותי, ציפיות צרכנים ומחקר שוק, פיתוח ארגוני מקדם שינוי.

5. הגדלת שולי הרווח

התפתחות ארגונית משפיעה על השורה התחתונה בדרכים רבות ושונות. כתוצאה מעלייה בפריון ובחדשנות, הרווחים הרווח הנקי הרווח הנקי הוא פריט מפתח לא רק בדוח רווח והפסד, אלא בשלושת הדוחות הכספיים המרכזיים. בזמן שהוא הגיע דרך דוח רווח והפסד, הרווח הנקי משמש גם במאזן וגם בדוח תזרים המזומנים. ויעילות גוברת. העלויות יורדות מכיוון שהארגון יכול לנהל טוב יותר את תחלופת העובדים והיעדרויות. לאחר יישור יעדי הישות, היא יכולה להתמקד לחלוטין בפיתוח ובאיכות המוצר והשירות, מה שמוביל לשיפור שביעות רצון הלקוחות.

תהליך פיתוח ארגוני

גישה קונבנציונאלית בתהליך הפיתוח הארגוני היא מודל מחקר הפעולה. מודל זה משמש ארגונים רבים להנחיית תהליך ה- OD. זה כולל את מה ששמו מתאר - מחקר ופעולה.

עם זאת, יש בתהליך ה- OD הרבה יותר מאשר רק מחקר ופיתוח. ישנם מספר לולאות המשמשות להעברת משוב, מה שהופך את הארגון להגיב יותר לשינויים.

רכיבי מודל מחקר הפעולה

מודל מחקר הפעולה כולל שישה מרכיבים עיקריים:

1. אבחון בעיות

תהליך פיתוח הארגון מתחיל בזיהוי בעיות. שיטת האבחון בדרך כלל לובשת צורת איסוף נתונים, הערכת הסיבה וכן חקירה ראשונית לבירור אפשרויות.

2. משוב והערכה

שלב המשוב וההערכה כולל לרוב חקירה נכונה של בעיות מזוהות כך שיש הבנה עמוקה של האתגר העומד על הפרק. זה יכול לכלול הערכת מסמכים, קבוצות מיקוד קבוצת מיקוד קבוצת מיקוד מורכבת מקבוצת אנשים שנשאלת שאלות על דעותיהם וגישותיהם כלפי מוצרים, שירותים או מושגים מסוימים. , סקרי לקוחות או עובדים, שכירת יועצים וראיון עובדים בהווה. מידע שנאסף משמש להערכה מחודשת של האתגרים בשלב הראשון.

3. תכנון

ברגע שארגון מגדיר ומבין את האתגר שלו, מורכבת תוכנית פעולה. התוכנית קובעת את כל אמצעי ההתערבות שנחשבים מתאימים לבעיה העומדת על הפרק. בדרך כלל, האמצעים כוללים דברים כגון סמינרים, סדנאות, בניית צוותים בניית צוות בניית צוות מתייחסת לפעילויות שביצעו קבוצות אנשים במטרה להגביר את המוטיבציה שלהם ולהגביר את שיתוף הפעולה. אנשים רבים משתמשים בביטויים "בניית צוות" ו"עבודת צוות "לסירוגין. עם זאת, הם שני מושגים מובחנים. בעוד שבניית צוותים שמה דגש על יצירת קבוצות, ושינוי האיפור או מבנה הצוותים. בנוסף, יעדים מדידים, המגדירים את התוצאות הצפויות, מהווים חלק בלתי נפרד מהתוכנית הכוללת.

4. התערבות ויישום

ברגע שתכנית קיימת, שלב ההתערבות מתחיל. מאחר שתהליך הפיתוח הארגוני מסובך, תהליכי יישום הם מרכיב מרכזי במודל. לדוגמא, אם עדיפים שיעורי אימון על פני שיטות אחרות, תוצאות הבדיקות יהוו את הבסיס לפיו מוערך תהליך האימון. המטרה בשלב זה היא להבטיח את השינויים הנדרשים. אם זה לא המקרה, משוב מוערך ומשמש בכדי להביא לשינוי הנדרש.

5. הערכה

ברגע שתוכנית ההתערבות הושלמה, נבחנת תוצאת השינוי בארגון. אם השינוי הנדרש לא מתרחש, הארגון מחפש את הסיבה. התאמות מבוצעות כדי להבטיח שהמכשול יוסר.

6. הצלחה

הצלחה מציינת שהשינוי המיוחל התרחש. תכנית ראויה וסטנדרטים יעילים נקבעים כדי להבטיח שהמתג החדש יהיה בר קיימא. יש צורך במעקב שוטף על מנת להבטיח שהשינויים המיושמים יימשכו. יתר על כן, ככל שהשווקים והארגונים משתנים, עלולות להתעורר בעיות חדשות המובילות לדחף לפיתוח נוסף. ארגונים גדולים מתפתחים ברציפות.

מחשבות אחרונות

פיתוח ארגוני הוא חיוני מכיוון שהוא מסייע לארגונים לעבור לשלב יצרני יותר. שינוי עוזר להביא רעיונות ודרכי פעולה חדשות, והוא מבטיח כי ישות תהיה חדשנית ורווחית.

משאבים נוספים

האוצר מציע את הסמכת ה- FMVA® ™ FMVA® Analyst for Modelling & Valuation Analyst. הצטרף ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים בחברות כמו אמזון, JP Morgan ותכנית הסמכה של פרארי למי שמעוניין לקחת את הקריירה שלהם לשלב הבא. כדי להמשיך וללמוד ולקדם את הקריירה שלך, משאבי האוצר הבאים יעזרו לך:

  • ביורוקרטיה ביורוקרטיה המערכת לשמירה על סמכות אחידה במוסדות וברוחבם מכונה ביורוקרטיה. ביורוקרטיה פירושה למעשה לשלוט על ידי המשרד.
  • אחריות חברתית תאגידית (CSR) אחריות חברתית תאגידית (CSR) אחריות חברתית תאגידית (CSR) מתייחסת לאסטרטגיות שחברות מממשות כחלק ממשל תאגידי שנועדו
  • ארוחות צהריים ולמד ארוחת צהריים ולמד תוכניות ארוחת צהריים ולמידה מכונות לעיתים מפגשי למידה בארוחת הצהריים, או "שקית חומה" בשל התיקים החומים המשמשים לנשיאת ארוחות צהריים. רוב החברות
  • ניהול איכות ניהול איכות ניהול איכות הוא פעולה של פיקוח על פעילויות ומשימות שונות בארגון על מנת להבטיח את המוצרים והשירותים המוצעים, כמו גם