ניתוח גורמים רחבים - דוגמאות והשפעות של גורמי מזיקים

ניתוח גורמים רחבים, המכונה בדרך כלל ניתוח PEST, הוא מרכיב מרכזי בניתוח חיצוני ניתוח חיצוני ניתוח חיצוני פירושו בחינת סביבת התעשייה של החברה, כולל גורמים כמו מבנה תחרותי, מיקום תחרותי, דינמיקה. ניתוח גורמים רחבים מעריך ומסכם את ארבעת הגורמים המאקרו-סביבתיים - פוליטיים, כלכליים, סוציו-דמוגרפיים (חברתיים) וטכנולוגיים. לגורמים אלה השפעות משמעותיות על סביבת הפעילות של העסק, מה שמציב הזדמנויות ואיומים על החברה וכל מתחרותיה. ניתוח גורמים רחבים נמצא בשימוש נרחב בניתוח אסטרטגי ניתוח אסטרטגי ניתוח אסטרטגי מתייחס לתהליך ביצוע מחקר על חברה וסביבת התפעול שלה לגיבוש אסטרטגיה.ההגדרה והתכנון מכיוון שהם מסייעים לחברות לקבוע את הסיכונים וההזדמנויות בשוק. זה, בתורו, הופך לשיקול חשוב כאשר חברות מפתחות אסטרטגיות עסקיות.

ניתוח גורמים רחבים (PEST)

גורמים פוליטיים

גורמים פוליטיים הם גורמים בסביבה הרגולטורית של ענף או עסק מסוים.

דוגמאות לגורמים פוליטיים כוללים:

 • חסמים לסחר בינלאומי
 • שינויים בתקנת הממשלה
 • מדיניות מס
 • חוקי העבודה
 • סיכון פוליטי ספציפי למדינה

גורמים פוליטיים בסביבת המאקרו יכולים להגביל את פעולתם של ארגונים ולהכניס הזדמנויות ואיומים על חברות. כאשר חברה בוחרת לאילו תעשיות להיכנס או לאילו מדינות להרחיב את פעילותה, היא עשויה לשקול את סיבוכיה של מדיניות הרגולציה הממשלתית בענף או במדינה ספציפית זו והסיכונים הנלווים לה.

גורמים כלכליים

גורמים כלכליים הם דברים המשפיעים על המקרו-כלכלה, כגון:

 • שיעורי ריבית
 • שערי מטבע חוץ
 • אִינפלַצִיָה
 • שיעורי צמיחה של תוצר מקומי גולמי (תוצר)

לכל אחד מהגורמים הללו יכולות להיות השפעות שונות על עסקים. לדוגמא, שיעורי הריבית משפיעים על עלות ההון ועל יכולתה של חברה לגייס כספים או להשקיע בנכסים חדשים. שערי חליפין נמוכים מצמצמים איומים מצד מתחרים זרים ויוצרים הזדמנויות מעבר לים. כאשר אינפלציה מתרחשת, היא מערערת את היציבות של הכלכלה והופכת את העתיד לפחות צפוי עבור חברות. לבסוף, קצב הצמיחה הגבוה של כלכלה מגדיל את הוצאות הלקוחות ומקל על הלחצים התחרותיים.

גורמים סוציו-דמוגרפיים (חברתיים)

גורמים סוציו-דמוגרפיים הם קיצור של גורמים חברתיים ודמוגרפיים, הנוגעים לדמוגרפיה של האוכלוסייה ולמאפייני לקוחות היעד של החברה.

דוגמאות לגורמים חברתיים-דמוגרפיים כוללים:

 • צמיחת אוכלוסין
 • רמת השכלה
 • תודעה ומגמות בריאותיות
 • הטבע והסביבה
 • קבוצות הגיל משתנות

שינוי מוסר וערכים חברתיים יכול להשפיע על עסק של תעשייה שלמה מכיוון שהם משנים את העדפות הצרכנים והביקוש למוצרים / שירותים. לדוגמא, אם רוב הפופולריות תופסת עישון כפעילות המזיקה לבריאות הגופנית, הרי שהביקוש לסיגריות וטבק עלול לרדת משמעותית ובכך להשפיע על רווחיותם של אותם עסקים.

גורמים טכנולוגיים

גורמים טכנולוגיים נעשו חשובים יותר ויותר עבור עסקים רבים בשנים האחרונות בשל שכיחות טכנולוגיות המידע והמכשירים הניידים.

כמה דוגמאות לגורמים טכנולוגיים כוללים:

 • השקעה במחקר ופיתוח (מו"פ)
 • התקדמות מדעית
 • טכנולוגיות מתפתחות
 • פיזור טכנולוגיות

גורמים טכנולוגיים אלה משפיעים על גובה מחסום הכניסה לתעשייה ומעצבים מחדש את מבנה הענף.

ניתוח גורמים רחבים מסייע לחברה להגיע להבנת ההשפעה הפוטנציאלית נטו של גורמים אלה על עסק, ואת האטרקטיביות הכוללת, ההזדמנויות והאיומים הקיימים עבור החברה בשוק נתון.

משאבים קשורים נוספים

תודה שביקרת במשאב שלנו בנושא ניתוח גורמים רחבים (ניתוח PEST). כדי ללמוד עוד על ניתוח חיצוני וכיצד לבצע ניתוח אסטרטגי, הירשם לקורס האסטרטגיה התאגידית והעסקית שלנו עוד היום!

משאבי פיננסים רלוונטיים נוספים כוללים:

 • ניתוח תעשייה ניתוח תעשייה ניתוח תעשייה הוא כלי הערכת שוק המשמש עסקים ואנליסטים להבנת המורכבות של ענף. ישנם שלושה נפוצים ו
 • ניתוח SWOT ניתוח SWOT ניתוח SWOT משמש לחקר הסביבות הפנימיות והחיצוניות של החברה והוא חלק מתהליך התכנון האסטרטגי של החברה. בנוסף, א
 • ניתוח חיצוני ניתוח חיצוני פירושו בחינה של סביבת התעשייה של החברה, כולל גורמים כמו מבנה תחרותי, מיקום תחרותי, דינמיקה.
 • כל מדריכי האסטרטגיה של משאבי האסטרטגיה. קרא את כל מאמרי ומשאבי האוצר בנושא אסטרטגיה עסקית ותאגידית, מושגים חשובים לאנליסטים פיננסיים לשילוב במודל וניתוח פיננסי שלהם. יתרון מוביל ראשון, 5 הכוחות של פורטר, SWOT, היתרון התחרותי, כוח המיקוח של הספקים