מעורבות אוסף - סקירה כללית, איך זה עובד, דרישות

התקשרות אוסף הינה שירות הניתן על ידי רואה חשבון חיצוני המסייע להנהלה בהצגת נתונים פיננסיים בצורת דוחות כספיים. על רואה החשבון להיות בעל ידע רב יותר על פעולות העסק לצורך עריכת הדוחות הכספיים.

אירוסין אוסף

במקרים מסוימים, התקשרות אוסף מאפשרת לחברות ללא רואה חשבון פנים להעסיק רואה חשבון מקצועי חיצוני לצורך עריכת דוחות כספיים ללא עלויות גבוהות יותר של הכנת דוחות כספיים מבוקרים דוחות כספיים מבוקרים חברות ציבוריות מחויבות על פי החוק לוודא כי הדוחות הכספיים שלהן. מבוקרים על ידי רואה חשבון רשום. מטרת הביקורת הבלתי תלויה להבטיח כי ההנהלה הציגה דוחות כספיים נטולי שגיאות מהותיות. דוחות כספיים מבוקרים עוזרים למקבלי ההחלטות.

סיכום קצר

  • התקשרות אוסף היא סוג של התקשרות בה חברה מעסיקה רואה חשבון חיצוני להכין ולהציג דוחות כספיים.
  • הוא לא נועד להביע דעה או לספק ביטחון בנוגע למידע הכלול בדוח הכספי.
  • רואה החשבון משתמש בנתונים פיננסיים שמסרה ההנהלה לצורך עריכת הדוחות הכספיים הנדרשים.

איך עובד אירוסין אוסף

רואה חשבון רואה חשבון רואה חשבון ממלא תפקיד מכריע ביותר בארגון, בין אם מדובר בחברה רב-לאומית או חברה מקומית קטנה. הזרימה וההזרמה של כספי החברה מנוטרים מקרוב על ידי רואה החשבון, אשר גם מוודא כי כל העסקאות הפיננסיות הן חוקיות, ונכון המוטל על האחריות לספק שירותי אוסף נדרש להחזיק בידע מספיק ברמה התעשייתית של הלקוח. הוא או היא לא נדרשים להיות עצמאיים מהחברה הזקוקה לשירותי אוסף על מנת לבצע סוג כזה של התקשרות. ההנהלה מקבלת אחריות מלאה על עריכת הדוחות הכספיים והצגתם, שיכולה להיות דוח כספי פרטני, כגון המאזן, או מערך דוחות כספיים מלאים.

בעת ביצוע האוסף, על רואה החשבון להכין תיעוד הולם המספק מידע על העבודה שבוצעה. חלק מהתיעוד כולל את מכתב ההתקשרות, דוחות כספיים ותקשורת עם ההנהלה בנוגע לנושאים משמעותיים שזוהו במהלך הביקורת.

לאחר סיום הביקורת, רואה החשבון מכין דוח אוסף הקובע כי הוא / ה לא ביקר את הדוחות הכספיים, ולכן אין לראות בביקורת כהבטחה שהדוחות הכספיים תואמים את המסגרת החשבונאית הכספית או כ חוות דעת על נכונות הדוחות הכספיים.

כאשר דוחות הכספיים היו מוטעיים באופן מהותי, על רואה החשבון להימנע מהוצאת דוחות כספיים מטעים. במקום זאת, על רואה החשבון להשיג מידע נוסף מההנהלה, ואם המידע אינו קיים, עליו / היא לסגת מההתקשרות.

דרישות תיעוד אוסף

שלושת התיעוד העיקרי שרואה חשבון נדרש להכין במהלך התקשרות אוסף כוללים:

1. מכתב אירוסין

מכתב ההתקשרות הנו הסכם למתן התקשרות אוסף ללקוח, והוא מגדיר את השירותים אותם יבצע רואה החשבון / רואה החשבון המקצועי ואת הפיצוי שישולם. כדי שמכתב ההתקשרות יהיה מחייב מבחינה משפטית, עליו להיחתם על ידי הנציגים המוסמכים הן של נותן השירות והן של הלקוח.

חלק מהמידע הכלול במכתב התקשרות כולל את השירותים שיינתנו, סכום ותזמון התשלומים, מועדי פירעון ספציפיים, כיצד הצדדים יכולים לסיים את ההתקשרות וכו '. ברוב מכתבי ההתקשרות לקבץ יצוין כי רואה החשבון יכין ויציג דוחות כספיים ומספקים שירות אוסף.

2. דוחות כספיים

כאשר רואה חשבון מקבל את תנאי התקשרות הביקורת, הוא / היא מוטל / ה להכין ולהציג את הדוחות הכספיים של חברת הלקוח. הוא / היא נדרשים לעקוב אחר מסגרת הדיווח המקובלת (IFRS או US GAAP IFRS לעומת US GAAP. IFRS לעומת US GAAP מתייחס לשני סטנדרטים חשבונאיים ועקרונות שעומדים על ידי מדינות בעולם ביחס לדיווח הכספי. יותר מ -110 מדינות. עקוב אחר תקני הדיווח הכספי הבינלאומי (IFRS), המעודד אחידות בעריכת דוחות כספיים.) בעת עריכת הדוחות הכספיים. בהתאם לתנאי ההתקשרות, רואה החשבון עשוי להידרש להכין דוח כספי יחיד או קבוצה של דוחות כספיים מרכזיים.

הדוחות הכספיים יכולים לכסות תקופה קצרה כגון חודש, רבעון או תקופה שנתית, בהתאם לדרישות ההנהלה. רואה החשבון רשאי לכלול התייחסות להערת דוח האוסף בתחתית כל דוח כספי כדי להודיע ​​לקורא כי קיים דוח אוסף.

3. דוח אוסף

דוח אוסף הוא דו"ח שהוכן על ידי רואה החשבון המוטל על ביצוע שירות אוסף על ידי לקוח ועליו ללוות את הדוחות הכספיים שנערכו. בניגוד לדו"ח ביקורת או ביקורת, דוח אוסף כולל פיסקה אחת, ללא כותרות פסקה. עליו לזהות את הישות (הלקוח), את הדוחות הכספיים המאוחרים ואת התקופה המכוסה.

על הדוח לכלול הצהרה כי ההנהלה אחראית לדוחות הכספיים, כי הדוחות הכספיים לא נבדקו ולא נבדקו, ורואה החשבון אינו מביע דעה או הבטחה בדוחות הכספיים.

בתחתית הדו"ח צריך לכלול חתימה של רואה החשבון או משרד רואי החשבון Big Four Accounting Firm. ארבע הגדולות של חברות רואי החשבון מתייחסות לדלויט, PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG ו- Ernst & Young. חברות אלו הן ארבע חברות השירותים המקצועיים הגדולות בעולם המספקות שירותי ביקורת, ייעוץ עסקאות, מיסוי, ייעוץ, ייעוץ סיכונים ואקטואריה. , עיר רואה החשבון ומדינתו ותאריך הדו"ח (תאריך בו סיים רואה החשבון הליכי הידור).

התקשרות אוסף מול ביקורת וביקורת

בניגוד להתקשרות ביקורת בה מבקרי החשבונות נדרשים לספק חוות דעת על הוגנות הדוחות הכספיים, התקשרות בהערכה אינה מחייבת את רואה החשבון למסור חוות דעת על נכונות הדוחות הכספיים.

כמו כן, היא אינה מספקת ביטחון כי החברה עמדה בעקרונות החשבונאיים המקובלים. לכן, רואה החשבון העוסק בהתקשרות אוסף אינו נדרש להשתמש בהליכים אנליטיים, בהליכי סקירה או בירורים, או לעסוק בהליכי ביקורת אחרים. התקשרות אוסף היא הזולה ביותר מבין סוגי הביקורת השונים. עדיפות על ידי גופים אשר בעלי העניין המרכזיים שלהם מאשרים סוג כזה של התקשרות.

משאבים נוספים

מימון הוא הספק הרשמי של הסמכת בנקאות ואשראי בנקאית מוסמכת (CBCA) ™ CBCA ™ העולמית. הסמכת הסמכת בנקאות ואשראי מוסמכת (CBCA) ™ הינה תקן עולמי לאנליסטים אשר מכסה פיננסים, חשבונאות, ניתוח אשראי, ניתוח תזרים מזומנים. , דוגמנות ברית, החזר הלוואות ועוד. תוכנית הסמכה, שנועדה לעזור לכל אחד להיות אנליסט פיננסי ברמה עולמית. כדי להמשיך ולקדם את הקריירה שלך, המשאבים הנוספים להלן יהיו שימושיים:

  • מדריך משכורת חשבונאית מדריך שכר חשבונאי במדריך זה לשכר חשבונאי, אנו נותנים לכם את נתוני הפיצוי של נקודות האמצע למועסקים בחשבונאות ציבורית ופרטית. רואי החשבון אחראים לבדיקת דוחות כספיים בכדי להבטיח דיוק ועמידה בחוקים והתקנות הקיימים, תוך טיפול במשימות הקשורות למס כגון חישוב
  • ניתוח דוחות כספיים ניתוח דוחות כספיים כיצד לבצע ניתוח דוחות כספיים. מדריך זה ילמד אותך לבצע ניתוח דוחות כספיים של דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרים מזומנים כולל מרווחים, יחסים, צמיחה, נזילות, מינוף, שיעורי תשואה ורווחיות.
  • קביעות ביקורת חשיבות משפטית של ביקורת החשיבות המשפטית של ביקורת היא לשמור על מהימנות הדוחות הכספיים לכל המשתמשים החיצוניים. מבקרים עומדים בפני אחריות אזרחית ופלילית ב
  • מדריך ביקורת משפטית מדריך ביקורת משפטית ביקורת משפטית היא ביקורת מפורטת על רישומי החברה שישמשו בבית משפט בהליך משפטי. רואי חשבון, עורכי דין ואנשי מקצוע בתחום הפיננסים מעורבים כולם. בביקורת כזו הם יחפשו שחיתות, ניגודי עניינים, שוחד, סחיטה באיומים, ניכוי נכסים, הונאה פיננסית