דוגמנות פיננסית או דוגמנות - מכון למימון תאגידי

דוגמנות פיננסית עם L אחד היא האיות האמריקאי ואילו דוגמנות פיננסית עם שני L היא האיות הבריטי / בינלאומי. מלבד האיות, אין הבדל בין דוגמנות או דוגמנות מבחינת משמעותם. מכיוון ש- Finance היא חברה בצפון אמריקה, אנו מאייתים את המילה עם ל 'אחד.