משקיע מוסדי - סקירה כללית, סוגים, סיכוני השקעה

משקיע מוסדי הוא ישות משפטית שצוברת כספים של משקיעים רבים (שעשויים להיות משקיעים פרטיים או ישויות משפטיות אחרות) להשקעה במכשירים פיננסיים שונים ולהרוויח מהתהליך. במילים אחרות, משקיע מוסדי הוא ארגון שמשקיע בשם חבריו.

משקיע מוסדי

סיכום קצר

 • משקיעים מוסדיים הם ישויות משפטיות המשתתפות במסחר בשווקים הפיננסיים.
 • בין המשקיעים המוסדיים נמנים הארגונים הבאים: איגודי אשראי, בנקים, קרנות גדולות כמו קרן נאמנות או גידור, קרנות הון סיכון, חברות ביטוח וקרנות פנסיה.
 • משקיעים מוסדיים משפיעים משמעותית על השוק, באופן חיובי ושלילי.

סוגי משקיעים מוסדיים

ישנם מספר סוגים של משקיעים מוסדיים, כגון:

 • בנקים
 • איגודי אשראי איחוד אשראי איחוד אשראי הוא סוג של ארגון פיננסי שבבעלות חבריו ומנוהל עליו. איגודי אשראי מעניקים לחברים מגוון שירותים פיננסיים, כולל חשבונות צ'קים וחיסכון והלוואות. הם ארגונים ללא כוונת רווח שמטרתם לספק שירותים פיננסיים איכותיים
 • קרנות פנסיה
 • חברות ביטוח
 • קרנות גידור קרן גידור קרן גידור, כלי השקעה אלטרנטיבי, היא שותפות בה משקיעים (משקיעים מוכרים או משקיעים מוסדיים) מאגדים כסף יחד, ו
 • קרנות הון סיכון
 • קרנות נאמנות קרנות נאמנות קרן נאמנות הינה מאגר כסף שנאסף ממשקיעים רבים לצורך השקעה במניות, אג"ח או ניירות ערך אחרים. קרנות נאמנות הן בבעלות קבוצת משקיעים ומנוהלת על ידי אנשי מקצוע. למד על סוגי הקרנות השונות, אופן פעולתן ועל היתרונות והפיצויים של השקעה בהן
 • נאמני השקעות נדל"ן

משקיעים מוסדיים זכאים ליחס מועדף ולעמלות נמוכות יותר. הם כפופים גם לכללי הגנה פחותים מכיוון שהם סוחרים מוסמכים יותר מאשר אנשים ובכך טובים יותר להגן על עצמם.

השפעת משקיעים מוסדיים

משקיעים מוסדיים המכונים לעתים קרובות יצרני שוק, ומשפיעים רבות על דינמיקת המחירים של מכשירים פיננסיים שונים.

הימצאותן של קבוצות פיננסיות גדולות בשוק יוצרת השפעה חיובית על התנאים הכלכליים הכוללים. הפעילות של המשקיעים המוסדיים כבעלי מניות נחשבת לשיפור הממשל התאגידי מכיוון שהניטור של השווקים הפיננסיים מיטיב עם כל בעלי המניות.

בנוסף, משקיעים מוסדיים יכולים לגשת ולדעת לחקור מגוון מכשירי השקעה שאינם זמינים עבור משקיעים פרטיים.

מאפייני משקיעים מוסדיים

המאפיינים של משקיעים מוסדיים הם הבאים:

 • זה תמיד ישות משפטית, וחשוב להבין שמשקיע מוסדי הוא מיזם שמנהל קרן (למשל קרן נאמנות), אך לא קרן הנאמנות עצמה.
 • הבסיס לפעילות של משקיע מוסדי הוא מקצועי, והוא מנהל נכסים על בסיס האינטרסים והמטרות של לקוחותיו.
 • משקיע מוסדי מנהל תמיד מספר משמעותי של קרנות.

משקיעים פרטיים לעומת משקיעים מוסדיים

אדם יכול להשקיע בכל הנכסים העומדים לרשותו בבורסה. משקיע מוסדי יכול גם לקנות נכסים אך מכוון יותר להשקעה לטווח הארוך.

משקיעים מוסדיים גם ניגשים לפעילויות תפעוליות גדולות בגלל הזדמנויות ארגוניות. עם הון משמעותי ורישוי, מוסדות גדולים מאבטחים גישה לנכסים רבים שאינם זמינים לאנשים פרטיים.

הם כוללים ניירות ערך זרים, הלוואות עסקיות ממשלתיות, מדיניות בנקאית שונה, שיעורי ריבית ועוד. אם אנשים עובדים כמשקיעים קמעונאיים, יש יותר סיכוי שמשקיעים מוסדיים יבצעו רכישות סיטונאיות.

סיכונים בהשקעה מוסדית

הבנת הסיכונים העומדים בפני משקיעים מוסדיים חשובה מאוד. ניתן לסווג את בעיותיהם באופן הבא:

 • סיכונים קבועים באי ציות לזכויות החוקיות של בעלי המניות. הם כוללים היעדר שמאים מנוסים ומנוסים והיעדר מדיניות ברורה ומבוססת לגבי תשלומי דיבידנדים דיבידנד דיבידנד הוא חלק מהרווחים והרווחים השמורים שהחברה משלמת לבעלי מניותיה. כאשר חברה מייצרת רווח וצוברת רווחים שמורים, ניתן להשקיע רווחים אלה בעסק או לשלם לבעלי המניות כדיבידנד. .
 • בעיות בארגון העבודה של מבנה הניהול והפקידים. העסקתם של מנהלים ואנליסטים היא רשמית, ואין מודל לקביעת איכות עבודתם. בעיות כאלה קיימות גם בחטיבות אחרות, כמו ניהול עליון או שיווק.

משאבים נוספים

האוצר מציע את הסמכת ה- FMVA® ™ FMVA® Analyst for Modelling & Valuation Analyst. הצטרף ל -350,600 סטודנטים + עובדים שעובדים בחברות כמו אמזון, JP Morgan ותכנית הסמכה של פרארי למי שמעוניין לקחת את הקריירה שלהם לשלב הבא. כדי להמשיך ללמוד ולפתח את בסיס הידע שלך, אנא בדוק את המשאבים הרלוונטיים הנוספים להלן:

 • תשואה צפויה תשואה צפויה התשואה הצפויה על השקעה היא הערך הצפוי של חלוקת ההסתברות לתשואות אפשריות שהיא יכולה לספק למשקיעים. התשואה על ההשקעה היא משתנה לא ידוע שיש לו ערכים שונים הקשורים להסתברויות שונות.
 • אנשים בעלי שווי נקי גבוה (HNWI) יחיד שווי נקי גבוה (HNWI) אדם שווי נקי גבוה (HNWI) מתייחס לאדם עם שווי נקי של מינימום 1,000,000 $ בנכסים נזילים מאוד, כגון מזומנים ומזומנים.
 • נכסי מגורים REITs נכסי מגורים REITs נכסי מגורים REITs הם ריטים המחזיקים ומנהלים יחידות דיור להשכרה לדיירים. ניתן למיין REIT מגורים למבנים חד-משפחתיים או רב-משפחתיים הזמינים למטרות שאינן עסקיות. הם עשויים לכלול בתים משותפים, בתי נופש, דירות סטודנטים
 • החזר השקעה (ROI) החזר השקעה (ROI) החזר השקעה (ROI) הוא מדד ביצועים המשמש להערכת תשואות השקעה או להשוואת יעילות השקעות שונות.